Regionale kenniskringen

In de regionale kenniskringen wiselen lokale ambtenaren kennis en informatie uit. De kenniskringen waren initieel bedoeld voor kennisuitwisseling rond IT-vraagstukken. We stellen vast dat in de huidige regionale kenniskringen veel meer informatie wordt uitgewisseld. Er komen diverse vraagstukken aan bod zoals bv. de integratie gemeente-OCMW, informatieveiligheid, enzovoort.

Een overzicht van de bestaande kenniskringen in Vlaanderen en hun regiocoördinatoren vindt u op deze pagina.

Elk van de regionale kenniskringen beschikt over een eigen werkruimte. In die werkruimte kunnen leden vragen stellen, documenten ter beschikking stellen en input geven voor de agenda van de diverse bijeenkomsten.