Info voor lokale overheden

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR meer dan cruciaal.

De ervaring leerde ons dat de nood aan ondersteuning bij onze leden steeds groter werd. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, ondersteuning, kennisuitwisseling is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert zijn leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.