V-ICT-OR premium lidmaatschap iets voor u?

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, zo blijven we scherp en “op spoor”. Van bij de opstart wensen we in één van doelstellingen ook dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin te organiseren voor iedereen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken is.

Daarom heeft het bestuur beslist dat V-ICT-OR vzw als werkinstrument voor informatie en technologie nog meer wenst in te zetten op diensten in functie van deze doelstellingen, ter ondersteuning van de lokale besturen. We doen dit op een neutrale manier ongebonden van om het even welke organisatie.

Met dit als doel wordt het V-ICT-OR ledenpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes vanuit een premium lidmaatschap. Zo kunnen we samen met jullie ondermeer:

 1. Het interne beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap) bewaken en onderhouden in functie van de maturiteit van het bestuur
 2. Een informatieveiligheidsplan opmaken (in samenspraak met de veiligheidsconsulent en de interne informatieveiligheidscel)
 3. Een informatieveiligheidsconsulent ter beschikking stellen
 4. Een inventarisatie van de software van het bestuur via de softwarecatalogus gaan opmaken (informatieplaat)
 5. Begeleiding geven bij het schrijven van bestekken ten dienste van individuele lokale besturen binnen de doelgroep
 6. Wegwijs maken binnen bestaande raamcontracten en het bestuur in deze begeleiden
 7. Op individuele vraag via een collectief van besturen/regio nieuwe raamcontracten opstarten
 8. De belangen van de doelgroep vastleggen en verdedigen ten opzichte van leveranciers en interveniëren bij technische en conceptuele problemen
 9. Ons toeleggen op samenwerkingsverbanden/regio’s ten dienste van de doelgroep en samenwerking bevorderen
 10. Begeleiding geven bij de aanwerving ICT profielen en hun plaats in de organisaties
 11. Oplossingen aanreiken voor de inzet van collectieve ICT profielen (regio’s) en het vormen van virtuele teams in clusters van lokale besturen
 12. Begeleiding geven aan verantwoordelijken voor informatie en technologie met hun vragen?

Uw bijdrage

Er werd voor deze ondersteuning aan de lokale besturen een nieuwe ledenprijs vastgelegd van 7.850,00 € (lidgeld is vrijgesteld van btw). Dit pakket kan enkel aangeboden worden via de individuele leden vanuit de doelgroep en omvat een maximum van 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinde u deze dagen wil gaan inzetten.

Niet instappen in deze jaarlijks hernieuwbare formule is dus “niet slim”.

Het effectief lidmaatschap van 250 € blijft ongewijzigd en legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz … met flinke kortingen. Zo kan één opleiding al meteen tot 300 € korting geven, ofwel het terugbetalen van uw effectief lidmaatschap.

Contacteer ons!

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie over deze formule, of schrijf meteen in via onderstaand formulier!

Direct intekenen op een V-ICT-OR Premium lidmaatschap