Voordelen voor Bedrijfsleden - Goud

De bijdrage als Bedrijfslid Goud bedraagt € 6.000 per jaar (vrij van BTW)*. Als bedrijfslid goud geniet u volgende voordelen:

  1. U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van V-ICT-OR vzw gedurende de periode.
  2. U wordt vermeld als gouden bedrijfslid d.m.v. van uw logo op alle uitnodigingen en publicaties van V-ICT-OR vzw.
  3. Uw logo komt op de homepage van de website van het domein waarvoor uw gouden bedrijfslid wordt. Het logo bevat een hyperlink, bepaald door U.
  4. U krijgt gratis een stand op Shopt IT of de kennisdag binnen uw domein (indien georganiseerd) die  V-ICT-OR vzw tijdens het jaar organiseert.
  5. U heeft recht op een workshop van max. 50 min. op de kennisdag binnen uw domein, door V-ICT-OR vzw georganiseerd.
  6. U kan deelnemen aan ledenprijs aan activiteiten van V-ICT-OR vzw met een maximum van 3 personen/event met uitzondering van die activiteiten die exclusief bestemd zijn voor werkelijke en toegetreden leden van V-ICT-OR vzw. Vanaf de 4de deelnemer wordt het tarief voor bedrijven van toepassing.
  7. U heeft het recht het logo van V-ICT-OR vzw te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Bedrijfslid Goud - V-ICT-OR vzw“
  8. V-ICT-OR vzw organiseert één maal per jaar een gezamenlijke mailing naar alle leden van V-ICT-OR vzw ten behoeve van uw bedrijf. Verzending gebeurt door V-ICT-OR vzw in afspraak met U met betrekking tot tijdstip en omvang van de zending. V-ICT-OR vzw voegt een begeleidend schrijven aan de zending. Port- en handelingskosten blijven echter ter uwer laste.

*Bijdrage is zonder van BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).