Data

Beleidsinformatie: hoe snel vinden we die?

Tal van vragen die rijzen in organisaties waarop idealiter eenvoudig een antwoord op moet kunnen worden gegeven. Denk aan statussen van dossiers, gemiddelde doorlooptijden ervan, aantal klanten of gebruikers van bepaalde dienstverlening of aanvragen van materiaal of subsidies.

Er is tal van informatie dat door de organisatie vloeit, via verschillende processen over verschillende diensten heen ... maar heeft iedereen voor de uitvoering van zijn/haar job alle informatie of data dat daarvoor nodig is? Zijn er gegevens van andere diensten die niet inzichtelijk zijn of gewoonweg onbruikbaar?

Een oplossing hiervoor is standaardisatie.