Infrastructuur

Voor wat infrastructuur betreft, kiest V-ICT-OR met VlaVirGem voor de cloud. Deze omgeving biedt momenteel de meeste garanties om ook in de toekomst nog relevant te zijn.
Desondanks moeten we, net als de lokale besturen, rekening houden met de voorliggende situatie, namelijk dat we niet van de ene dag op de andere kunnen overstappen naar een dergelijk concept.
We moeten eerst en vooral weten waar de datalaag uit onderstaand model zich bevindt, en hoe we daarmee koppelingen opzetten vanuit de diverse applicaties.
Om de burger zo veel mogelijk te ontzorgen heeft VlaVirGem gekozen voor IT as a service (ITaaS).

In de figuur hieronder zien we dat VlaVirGem in de laatste fase volledig gebruikmaakt van SaaS, met als tussenstappen daarnaartoe (afhankelijk van de situatie) Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS).

   

VlaVirGem maakt wel een duidelijke afweging op managementniveau welke activiteiten nog in huis worden uitgevoerd en welke duidelijk niet.
Dit volgt uit de strategische principes bij het masterplan.
Onderstaande tabel is aan de hand van die keuzes opgesteld.

 

Strategisch

VlaVirGem wil evolueren richting een Cloudgerichte omgeving waarbij de volgende “True Cloud kenmerken” geïmplementeerd worden:

 • Je betaalt slechts voor wat je daadwerkelijk gebruikt.
 • Deze omgeving zorgt voor een meetbare dienstverlening.
 • Binnen de ‘Cloud’-dienstverlening wordt automatisch het gebruik van capaciteit gemonitord en geregeld. De sturing vindt plaats op een begrijpelijk abstractieniveau (zoals diskruimte, verwerkingscapaciteit, bandbreedte en het aantal actieve gebruikers). De monitoring, besturing en rapportage heeft als doel één transparant overzicht te verschaffen voor zowel leverancier als VlaVirGem.
 • De omgeving geeft u de mogelijkheid om, zonder begrenzing en granulariteit, de dienstverlening op elk gewenst moment en in een kort tijdsbestek op en af te schalen. Het geniet de voorkeur deze mogelijkheid geautomatiseerd ter beschikking te hebben.

Netwerktoegankelijkheid

 • Alle diensten zijn over het netwerk beschikbaar, waarbij het netwerk de diensten veilig gebruik afdwingt op alle heterogene thin-client of thick-client platforms (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops en werkstations).

Public Cloud

 • De services worden geleverd vanuit een multi-tenant model vanuit Public Cloud. De verschillende fysieke en virtuele resources worden dynamisch en naar behoefte toegewezen aan iedere specifieke klant (zoals Woonzorgcentrum).

Algemeen

 • de VlaVirGemcloud voorziet op de hoofdlocatie in multi-tenancy waarbij netwerken binnen het lokale bestuur logisch gescheiden zijn van overige netwerken en op het (W)LAN gekoppeld kunnen worden.
 • De VlaVirGemcloud maakt op uniforme en veilige wijze alle bekabelde en draadloze digitale communicatie mogelijk op en tussen de verschillende locaties van VlaVirGem.
 • De VlaVirGemcloud bestaat uit de managed services voor netwerkconnectiviteit, -security en de daarvoor benodigde apparatuur.
 • De VlaVirGemcloud wordt afgenomen als dienst. Dit betekent dat hard- en software geen eigendom meer zijn van VlaVirGem. De opdrachtnemer draagt zorg voor de goede werking, beveiliging, aanpassingen en het beheer. Er wordt (periodiek) betaald op basis van gebruik.
 • De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat al het digitale verkeer, inclusief telefonie- en internetverkeer, van en naar de (IT) werkplek- en serverapparatuur veilig verloopt en biedt actieve monitoring aan op het netwerk.
 • Het digitale verkeer moet aan de huidige security-eisen voldoen. Er moeten mogelijkheden zijn om restricties in te stellen en er is een voorziening om thuiswerken te faciliteren op een beveiligde manier.
 • De te koppelen servers van VlaVirGem zullen worden afgenomen vanuit minimaal een tweetal datacenters. De opdrachtnemer van de VlaVirGemcloud kan indien gewenst in deze datacenters apparatuur plaatsen, bijvoorbeeld voor de gevraagde securitydiensten.

De globale functionaliteiten en diensten die de VlaVirGemcloud minimaal moet kunnen leveren en ondersteunen zijn de volgende:

 • connectiviteit;
 • adressering;
 • security;
 • mobility;
 • Quality of Service (QoS);
 • multicast application flow;
 • identification;
 • koppelingen: voor wat betreft bureauautomatisering, file, print en mail services, applicatievirtualisatie, Voice over IP, Video over IP, Geografisch Informatie Systemen (GIS), IP-Camerabeveiliging, Gebouwbeheersing, tijdregistratie, elektronische betalen over IP, email, toegang tot Internet, koppelingen met derde partijen als Publilink en MAGDA.
 • een koppeling op de VlaVirGemcloud, en dit tussen de verschillende locaties binnen VlaVirGem en het internet. Die koppeling wordt opgezet via het WAN;
 • voldoende capaciteit, betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid;
 • Om dit mogelijk te maken en bedrijfscontinuïteitsbeheer te garanderen, moet het mogelijk zijn om voldoende medewerkers toegang te geven tot het netwerk via een remote sessie;
 • mobiele internetfaciliteiten van de nieuwe gemeente, waar gastgebruikers gebruik van kunnen maken. De opdrachtnemer voorziet in een eenvoudige maar afdoende security oplossing die voldoet aan de huidige security eisen.