Processen

V-ICT-OR helpt u als lokaal bestuur om inzicht te krijgen in de processen binnen uw lokaal bestuur. Daarvoor kunt u binnen de VlaVirGem-omgeving gebruikmaken van de generieke procesmodellen die daar ter beschikking gesteld zijn. Vergelijk dit model met de processen binnen uw gemeente, en bepaal of en op welke punten u van de referentiegemeente VlaVirGem wilt afwijken. Dit model biedt u alvast een houvast in het verder op punt stellen van uw processen.

Misschien wilt u zelfs nog een stap verder gaan dan het generieke model, en uw bedrijfsprocessen vertalen naar een concreet procesmodel. Daarbij kunt u gebruikmaken van de courante modelleertaal BPMN (Business Process Model and Notation). Deze taal biedt u de mogelijkheid om in hoge mate van detail te specificeren hoe een proces verloopt, welke rollen daarbij betrokken zijn en hoe die met elkaar samenwerken. Die specificatie kan dermate exact zijn dat een BPMN-model de basis kan vormen voor geautomatiseerde ondersteuning met een BPM-pakket.

Merk op dat de informatie op deze pagina vrij technisch van aard is, en bedoeld is voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met procesmodellering. Voorkennis op het gebied van BPMN is een vereiste (voor meer informatie over BPMN kunt u deze video bekijken).

Procesmodellen opstellen, beheren en onderhouden vergt een aanzienlijke inspanning.
De procesarchitectuur die VlaVirGem u aanbiedt kan daarom een goede hulp zijn.

Steeds vaker zien wij in de praktijk dat bijvoorbeeld systemen voor workflowmanagement (onderdeel van de generieke componenten) een procesmodel kunnen vertalen naar de concrete werking van uw toepassingen.
Daarom is het grondig uitwerken van uw processen geen overbodige luxe.

Een mooi voorbeeld van een redelijk uitgewerkt procesmodel vinden we bij de Nederlandse collega’s van de VNG, die via hun model alle stappen al in kaart hebben gebracht.

In Vlaanderen heeft VLAVABBS dan weer alle processen van burgerzaken in kaart gebracht.

De komende periode heeft V-ICT-OR de intentie om alle procesbeschrijvingen van VlaVirGem ter beschikking stellen.

Zie bv. onderstaand generiek proces:

Aan het einde van een proces komen we veelal tot een product of dienst. Hierbij hanteren wij zoveel mogelijk de Vlaamse producten- en dienstencatalogus.

VlaVirGem hanteert ook een aantal generieke procesmodellen, zoals dat voor dienstverlening: