Toepassingen

Binnen VlaVirGem zorgen we dat het applicatielandschap in beeld gebracht kan worden. Als bestuur proberen we vanuit de VlaVirGem-filosofie de data, processen en applicaties van elkaar gescheiden te houden.
In het licht van de huidige ontwikkelingen zien we dat enerzijds cloudapplicaties en anderzijds microservices steeds beter de invulling gaan geven aan de ondersteuningsbehoefte bij de procesuitvoering in lokale besturen.
Cloudapplicaties omdat deze het beheer op lokaal niveau een stuk eenvoudiger maken t.o.v. de grote hoeveelheid applicaties die lokale besturen nu gebruiken.

Microservices omdat deze het inzicht ondersteunen dat we steeds meer met generieke functies kunnen werken over de gehele organisatie heen.
Het is allesbehalve vanzelfsprekend voor lokale besturen om bij iedere nieuwe ontwikkeling op de markt het applicatielandschap een make-over te geven. Op dit punt komt de oplossingscatalogus in beeld: een waardevol instrument om enerzijds het eigen gemeentelijke landschap in beeld te brengen (wat hebben wij als organisatie?) en anderzijds onderzoek te doen naar de beschikbare applicaties voor welbepaalde referentiecomponenten (het aanbod van de markt). Referentiecomponenten zijn de elementaire bouwblokken waarmee het lokaal bestuur haar gemeentelijke applicatielandschap opbouwt. In het huidige IT-landschap vertrekken we meestal vanuit een softwarepakket dat meerdere referentiecomponenten (= dienstverleningen) invult. Nu kunt u echter omgekeerd te werk gaan en starten vanuit de dienstverleningen: welke zijn er al ingevuld, via welke oplossingen, en voor welke componenten komt u nog een oplossing te kort? Als lokaal bestuur kunt u dus uw eigen referentiearchitectuur (= kaart die referentiecomponenten verbindt met de gebruikte oplossingen) samen stellen, de bestaande situatie in kaart brengen en stapsgewijs werken naar de gewenste situatie.