De gemeente en OCMW van Londerzeel zijn op zoek naar lokale overheden waar een regelgeving rond 'thuiswerken' is opgenomen in het arbeidsreglement:
- Doelgroepen
- Maximum tijdsbesteding voor thuiswerken
- Andere afspraken en voorwaarden
voorbeelden zijn zeer welkom