Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Begeleiding beleidsplanning

Terugblik

Een nieuwe legislatuur betekent een nieuw beleidsplan en véél nieuwe vragen : 

 • Wil mijn organisatie ook een smart city zijn (oftewel een slimme gemeente)?  
 • Hoe zorg ik dat de dienstverlening voor mijn burgers en klanten van zo hoog mogelijke kwaliteit is? 
 • ‘Informatie’ is het nieuwe goud, hoe ga ik daar mee om? 
 • Hoe zet ik technologie op een efficiënte en effectieve manier in? 

Stuk voor stuk thema’s waarop vele organisaties willen inzetten en willen op vooruit gaan. We kunnen gerust stellen dat alle organisaties uit de publieke sector voor een periode van “radicale digitalisering” staan. 

Dit enerzijds door de grote behoefte aan informatie binnen de steeds wijzigende dienstverleningsprocessen, en anderzijds door het samengaan van verschillende organisaties (inkanteling OCMW’s, fusies kleinere gemeenten,…) 

Deze veranderingen zijn dé kans om ook de dienstverlening efficiënter op te zetten en mee te gaan in innovatieve ontwikkelingen, zoals onder andere the Internet of Things. 

Om dergelijke veranderingen te kunnen realiseren moet op de juiste wijze met informatie worden omgegaan. Het leggen van een goede basis voor een toekomstgerichte informatievoorziening is dan ook zeer belangrijk.  

Vanuit V-ICT-OR ondersteunen wij de organisaties in deze veranderprocessen. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van de maturiteit van uw organisatie.  
U kiest de aanpak die het best bij u en uw organisatie past (in functie van de veranderingen die uw organisatie doormaakt) en wij zorgen voor een individueel traject afgestemd op uw organisatie. 

Zo zijn er verschillende vraagstellingen vanuit dewelke we kunnen starten : 

 • Wilt u vanuit het nieuwe collegeplan van uw organisatie komen tot een gedragen masterplan informatievoorziening voor de periode van de legislatuur, en ook diverse zaken concreet maken?  
 • Of wilt u enkel ondersteuning bij het opzetten van een bestek voor een nieuw softwarepakket? 
 • Of dient uw netwerk grondig geëvalueerd te worden? 

Concept

Bij aanvang van een traject maken wij een gezamenlijk stappenplan op. 

Zo'n traject bestaat uit 2 fases van telkens 10 dagen.

FASE 1 

We beginnen met de As-Is, het in beeld brengen van de huidige informatievoorziening van de organisatie. Daarbij wordt onder andere een inventaris gemaakt van: 

 • de beleidsprincipes en daaruit volgende consequenties 
 • de diverse processen  
 • de netwerkinfrastructuur 
 • de gebruikte software 
 • de doelstellingen van de diverse organisatie onderdelen 
 • de organisatiestructuur van de IT en Informatievoorziening 
 • de noden van de organisatie 
 • de probleemgebieden 

Aan de hand van deze As-Is situatie brengen wij een analyse uit over de stand van zaken in uw organisatie met aanbevelingen voor verbeteringen in een aantal projectfiches. 

FASE2 

In fase 2 tekenen wij met de organisatie samen de To-Be situatie uit. 
Aan de hand van het referentiemodel VlaVirGem www.vlavirgem.be en de resultaten uit fase 1 komen wij tot een stevig fundament voor uw toekomstige organisatie. 
Deze wordt aansluitend concreet gemaakt aan de hand van projectfiches. Zo bent u als organisatie in staat tot het maken van de juiste keuzes bij de inrichting van het technische platform, de aanschaf van nieuwe software, de opzet van de dienst Informatievoorziening en de opmaak van standaard bestekteksten. Tevens starten wij de uitwerking van een aantal projectfiches samen met u op. 

 

Na fase 2 kunnen eventueel deeltrajecten ontstaan die ook verdere opvolging vereisen 

Een paar voorbeelden hiervan zijn: 

 • de inrichting en/of selectie van het technische platform (uw netwerk) 
 • de aanschaf van nieuwe software vanuit functionele eisen en aanbesteding met begeleiding in de onderhandelingen voor gunning 
 • de opzet van de dienst Informatievoorziening en de inzet van de vereiste profielen 

Deze aparte begeleidingstrajecten nemen gewoonlijk zo'n 5 dagen in beslag. Hierbij begeleiden wij u voor één afgebakend en vooraf strak ingepland traject op één specifiek onderdeel. 

Doelgroep

Deze begeleiding is bestemd voor alle organisaties uit de publieke sector die hun IT-structuur wensen te optimaliseren of verder uit te werken. 

Meerwaarde

Als organisatie uit de publieke sector staat u voor de eerste keer voor dergelijke verandering of heeft u te weinig capaciteit om dit ten gronde aan te pakken.
V-ICT-OR heeft intussen een karrenvracht aan ervaringen en uitzonderlijk veel voeling met de werking van organisaties uit de publieke sector. Zo worden 
DO’s & DON’Ts (geleerd van andere organisaties) gemakkelijk mee over genomen. 

Prijs

Fase 1: € 8.750 excl. BTW (10 dagen) 
Fase 2: € 8.750 excl. BTW (10 dagen) 

Dergelijk traject wordt verwezenlijkt in 20 workshops (2x 10) die we kunnen inplannen in een periode van 6 tot 10 maanden naar gelang de keuze van de organisatie. 

Het is ook mogelijk om enkel fase 1 of enkel fase 2 uit te voeren. 

Deeltraject die voortvloeien uit het volledige traject (zie omschrijving) lopen meestal 5 dagen per deeltraject: € 4.500 excl. BTW (5 dagen) 

Start!

Contacteer ons via info@v-ict-or.be voor een offerteaanvraag. Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de duurtijd, prijs, doelstellingen enz. in detail te bespreken. 

Contact

Mail naar info@v-ict-or.be