Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lidmaatschap private sector

Formules
Bekijk hier alvast de verschillende formules om als bedrijf mee te werken aan de verdere uitbouw van V-ICT-OR en je eigen organisatie:

brons
Als bronzen bedrijfslid betaalt u € 1250 (excl. BTW) per jaar (ingaand op de eerste dag van de maand die volgt na ondertekening contract). U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

zilver
Als zilveren bedrijfslid betaalt u € 3.950 (excl. BTW) per jaar (ingaand op de eerste dag van de maand die volgt na ondertekening contract). U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Daar bovenop wordt u betrokken bij de projectwerking door deelname aan het bedrijvenconsortium. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

security
Als security partner betaalt u € 5.500 (excl. BTW) per jaar (ingaand op de eerste dag van de maand die volgt na ondertekening contract). Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

platinum
Als platinum bedrijfslid betaalt u € 7.500 (excl. BTW) per jaar (ingaand op de eerste dag van de maand die volgt na ondertekening contract). U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Daar bovenop wordt u betrokken bij de projectwerking door deelname aan het bedrijvenconsortium. Als laatste krijgt u standaard een plekje op de beursvloer van ShoptIT en ManageIT, alsook een sprekersslot op het jaarlijkse ShoptIT event. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

Wenst u meer informatie omtrent een lidmaatschap? Contacteer dan info@v-ict-or.be.

Voordelen voor de Bedrijfsleden - Brons

Als Bronzen Bedrijfslid geniet u van volgende voordelen:

 • Netwerking: V-ICT-OR vzw biedt een uitgelezen mogelijkheid tot netwerken d.m.v. deelname aan het forum van V ICT-OR vzw en de up-to-date informatie op haar website www.v-ict-or.be.
 • Stand op V-ICT-OR congressen: U krijgt korting en voorrang bij het bekomen van een stand op onze jaarlijkse congressen (Shopt IT & Manage IT)
 • Up-to-date informatie: V-ICT-OR vzw houdt u op de hoogte van alle belangrijke ICT en e-governmentontwikkelingen op het lokale overheidsniveau via haar nieuwsflashes.
 • Vermelding op de website: U krijgt een vermelding op de website van V-ICT-OR vzw met hyperlink naar een URL die u opgeeft. Het is aan te bevelen dat deze link verwijst naar een pagina specifiek voor de ICT-verantwoordelijken op het lokale overheidsniveau.
 • Deelname aan vormingsmomenten: U kan deelnemen aan de vormingsmomenten van V-ICT-OR vzw tegen het voordeligere bedrijsledentarief.
 • Deskundige spreker: Waar mogelijk doet V-ICT-OR vzw preferentieel beroep op u als deskundige spreker op seminaries, workshops, webinars, enz.

Uw bijdrage: € 1250 per jaar (excl. BTW).

Voordelen voor bedrijfsleden Zilver
 • Als Zilveren Bedrijfslid geniet u van volgende voordelen:

  Netwerking: V-ICT-OR vzw biedt een uitgelezen mogelijkheid tot netwerken d.m.v. deelname aan het forum van V ICT-OR vzw en de up-to-date informatie op haar website www.v-ict-or.be.
 • Stand op V-ICT-OR congressen: U krijgt korting en voorrang bij het bekomen van een stand op onze jaarlijkse congressen (Shopt IT & Manage IT)
 • Up-to-date informatie: V-ICT-OR vzw houdt u op de hoogte van alle belangrijke ICT en e-governmentontwikkelingen op het lokale overheidsniveau via haar nieuwsflashes.
 • Vermelding op de website: U krijgt een vermelding op de website van V-ICT-OR vzw met URL naar een hyperlink die u opgeeft. Het is aan te bevelen dat deze link verwijst naar een pagina specifiek voor de ICT-verantwoordelijken op het lokale overheidsniveau.
 • Deelname aan vormingsmomenten: U kan deelnemen aan de vormingsmomenten van V-ICT-OR vzw tegen het voordeligere bedrijsledentarief. 
 • Deskundige spreker: Waar mogelijk doet V-ICT-OR vzw preferentieel beroep op u als deskundige spreker op seminaries, workshops, webinars, enz.
 • Bijdrage tot de nieuwsbrief : 1x per jaar kan u een bijdrage leveren aan de tweewekelijkse nieuwsbrief (I&E). De inzending verloopt in samenspraak met V-ICT-OR vzw. De inhoud van de bijdrage zal zich concentreren op de toepassing van uw oplossing(en) op het lokale overheidsniveau. De bijdrage is niet commercieel.
 • Deelname aan de thematische werkgroepen : Om met bepaalde nieuwe thema’s grondig aan de slag te kunnen zetten we domein-specifieke werkgroepen op die leveranciers, het lokale overheidsniveau en andere overheden samenbrengen. Zo faciliteert het V-ICT-OR kenniscentrum werkgroepen in verband met procesmanagement, digitale archivering enz.
 • Individuele dienstverlening : in de vorm van advies of inhoudelijke medewerking aan uw evenementen.
 • Projectideeën: Mogelijkheid om projectideeën aan te kaarten of projectvoorstellen in te dienen, partners voor projecten te vinden,…
 • Lid van het bedrijvenconsortium: een trimestriële bijeenkomst van de verschillende bedrijfsleden waarbij V-ICT-OR de werking van het lokale overheidsniveau dichter bij de bedrijven wil brengen.
 • Lid van de Kenniscentrum Stuurgroep: Elk lid van het bedrijfsconsortium kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de V-ICT-OR Kenniscentrum stuurgroep om zo mee richting te geven aan de werking.
 • Sprekerslot: U heeft recht op één gratis sprekerslot (van 30 min.) tijdens een thematische kennisdag.
 • Mailing: U heeft recht om één maal per jaar een 'partner mailing’ sturen via onze communicatiekanalen.
 • Webinar of Podcast: U heeft recht om één maal per jaar een 'partner webinar’ of een 'partner podcast’ (van 30 min.) te organiseren. 

Uw bijdrage: € 3.950 per jaar (excl. BTW).

Voordelen voor Bedrijfsleden - Security

Als Security partner geniet u van volgende voordelen:

 • U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van V-ICT-OR vzw gedurende de periode van het contract.
 • U wordt vermeld als security partner d.m.v. van uw logo op alle uitnodigingen en publicaties van V-ICT-OR vzw.
 • Uw logo komt op de homepage van de website van het securitydomein.
  Het logo bevat een hyperlink, bepaald door U.
 • U krijgt gratis een stand op de Cyber -en informatieveiligheidsdag (CIS) die V-ICT-OR vzw tijdens het jaar organiseert.
 • U krijgt gratis een sprekerslot op de Cyber -en informatieveiligheidsdag (CIS) die V-ICT-OR vzw tijdens het jaar organiseert.
 • Sprekerslot: U heeft recht op één gratis sprekerslot (van 30 min.) tijdens een thematische kennisdag / (online) kennismoment.
 • U kan deelnemen aan de vormingsmomenten van V-ICT-OR vzw tegen het voordeligere bedrijsledentarief.
 • U heeft het recht het logo van V-ICT-OR vzw te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Security Partner - V-ICT-OR vzw".
 • Lid van het bedrijvenconsortium: een trimestriële bijeenkomst van de verschillende bedrijfsleden waarbij V-ICT-OR de werking van het lokale overheidsniveau dichter bij de bedrijven wil brengen.
 • Mailing: U heeft recht om één maal per jaar een 'partner mailing’ sturen via onze communicatiekanalen.
 • Webinar: U heeft recht om één maal per jaar een 'partner webinar’ (van 30 min.) te organiseren. 

Uw bijdrage: € 5.500 per jaar (excl.BTW).

Voordelen voor Bedrijfsleden Platinum

Als Platinum Bedrijfslid geniet u van volgende voordelen:

 • Netwerking: V-ICT-OR vzw biedt een uitgelezen mogelijkheid tot netwerken d.m.v. deelname aan het forum van V ICT-OR vzw en de up-to-date informatie op haar website www.v-ict-or.be.
 • Beursstand: U krijgt gratis een stand op Shopt IT en Manage IT.
 • Sprekersslot: U heeft recht op één gratis sprekersslot op Shopt IT.
 • Up-to-date informatie: V-ICT-OR vzw houdt u op de hoogte van alle belangrijke ICT en e-governmentontwikkelingen op het lokale overheidsniveau via haar nieuwsflashes.
 • Vermelding op de website: U krijgt een vermelding op de website van V-ICT-OR vzw met hyperlink naar een URL die u opgeeft. Het is aan te bevelen dat deze link verwijst naar een pagina specifiek voor de ICT-verantwoordelijken uit het lokale overheidsniveau.
 • Deelname aan vormingsmomenten: U kan deelnemen aan de vormingsmomenten van V-ICT-OR vzw tegen het voordeligere bedrijsledentarief.
 • Deskundige spreker: Waar mogelijk doet V-ICT-OR vzw preferentieel beroep op u als deskundige spreker op seminaries, workshops, webinars, enz.
 • Bijdrage tot de nieuwsbrief: 1x per jaar kan u een bijdrage leveren aan de tweewekelijkse nieuwsbrief (I&E). De inzending verloopt in samenspraak met V-ICT-OR vzw. De inhoud van de bijdrage zal zich concentreren op toepassingen in lokale besturen van uw oplossing(en). De bijdrage is niet commercieel.
 • Deelname aan de thematische werkgroepen: Om met bepaalde nieuwe thema’s grondig aan de slag te kunnen zetten we domein-specifieke werkgroepen op die leveranciers, lokale besturen en andere overheden samenbrengen. Zo faciliteert het V-ICT-OR kenniscentrum werkgroepen in verband met procesmanagement, digitale archivering enz.
 • Individuele dienstverlening aan bedrijven: in de vorm van advies of inhoudelijke medewerking aan uw evenementen.
 • Projectideeën: Mogelijkheid om projectideeën aan te kaarten of projectvoorstellen in te dienen, partners voor projecten te vinden, …
 • Lid van het bedrijvenconsortium: Een trimestriële bijeenkomst van de verschillende bedrijfsleden waarbij V-ICT-OR de werking van de besturen dichter bij de bedrijven wil brengen.
 • Lid van de Kenniscentrum Stuurgroep: Elk lid van het bedrijfsconsortium kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de V-ICT-OR Kenniscentrum stuurgroep om zo mee richting te geven aan de werking.
 • Gebruik V-ICT-OR logo: U heeft het recht het logo van V-ICT-OR vzw te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Bedrijfslid Platinum - V-ICT-OR vzw.
 • Oplossingscatalogus (in the picture)
 • Vermelding tijdschrift (2x per jaar) - publicatie ifv van ShoptIT en ManageIT
 • Afstemmingsbijeenkomst (individueel)
 • Gadget in goodie bag (per congres) - insert ifv van ShoptIT en ManageIT
 • Deelname aan platinum partner meeting.
 • Mailing: U heeft recht om één maal per jaar een 'partner mailing’ sturen via onze communicatiekanalen.
 • Webinar of podcast: U heeft recht om éénmaal per jaar een 'partner webinar’ (van 30 min.) organiseren of een 'partner podcast’ (van 30 min.) op te nemen. 
 • 28% korting op het security partnership: Wil je graag én platinum bedrijfslid én ook security bedrijfslid zijn - dat kan. U heeft recht op 28% korting. U betaalt dus de prijs van € 3.950 (excl. BTW) ipv € 5.500 om de security partnership voordelen toe te voegen aan je bestaande platinum partnership.

Uw bijdrage: € 7500 per jaar (excl. BTW).

Voordelen vergelijken
  Pakketwaarde Brons Zilver Security Platinum
Lidmaatschap   € 1.250 € 3.950 € 5.500 € 7.500
Uw voordeel %     150% 170% 200%
Som waarde-inhoud     € 5.850 € 9.250 € 14.900
 
Beursstand Shopt IT € 2.950       € 2.950
Sprekersslot Shopt IT € 2.950       € 2.950
Beursstand Manage IT € 2.950       € 2.950
 
Beursstand CISdag € 1.950     € 1.950  
Sprekersslot CISdag € 1.950     € 1.950  
 
Sprekersslot kennisdag € 2.950   € 2.950 € 2.950  
 
Mailing € 950   € 950 € 950 € 950
Webinar € 950   € 950 € 950 € 950
Podcast € 950   zit in pakket (*)   € 950
 
Bedrijvenconsortium € 500   € 500 € 500 € 500
 
Kortingen op andere V-ICT-OR events   zit in pakket zit in pakket zit in pakket zit in pakket
Oplossingscatalogus (in the picture) € 500       € 500
Logo op de V-ICT-OR website         zit in pakket
Vermelding tijdschrift (2x per jaar) € 350       € 700
Afstemmingsbijeenkomst (individueel) € 500       € 500
Platinum partnermeeting         inbegrepen
Gadget in goodie bag (per congres) € 500 (**) € 500   € 1.000

(*) kiezen tussen podcast en webinar - met die optie dat er maximum 10 podcasts per jaar zijn
(**) enkel incl. bij afname stand of sprekerslot

Bedrijfslid worden