Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Als bedrijf

Formules
Belijk hier alvast de verschillende formules om als bedrijf mee te werken aan de verdere uitbouw van V-ICT-OR en je eigen organisatie:

brons
Als bronzen bedrijfslid betaalt u € 750 (excl. BTW) per kalenderjaar. U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

zilver
Als zilveren bedrijfslid betaalt u € 1.250 (excl. BTW) per kalenderjaar. U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Daar bovenop wordt u betrokken bij de projectwerking door deelname aan het bedrijvenconsortium. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

goud
Het gouden lidmaatschap is specifiek weggelegd voor V-ICT-OR themadomeinen. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

platinum
Als platinum bedrijfslid betaalt u € 7.500 (excl. BTW) per kalenderjaar. U geniet daarmee van verschillende kortingen voor de vele evenementen die V-ICT-OR organiseert. Daar bovenop wordt u betrokken bij de projectwerking door deelname aan het bedrijvenconsortium. Als laatste krijgt u standaard 2 standen en een sprekersslot op de 2 grootste congressen die V-ICT-OR jaarlijks organiseert. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

Wenst u meer informatie omtrent een lidmaatschap? Contacteer dan info@v-ict-or.be.

Voordelen voor de Bedrijfsleden - Brons

Als Bronzen Bedrijfslid geniet u van volgende voordelen:

 • Netwerking: V-ICT-OR vzw biedt een uitgelezen mogelijkheid tot netwerken d.m.v. deelname aan het forum van V ICT-OR vzw en de up-to-date informatie op haar website www.v-ict-or.be.
 • Up-to-date informatie: V-ICT-OR vzw houdt u op de hoogte van alle belangrijke ICT en e-governmentontwikkelingen in het lokale bestuur via haar nieuwsflashes.
 • Vermelding op de website: U krijgt een vermelding op de website van V-ICT-OR vzw met URL naar een hyperlink die u opgeeft. Het is aan te bevelen dat deze link verwijst naar een pagina specifiek voor de ICT-verantwoordelijken uit het lokale bestuur.
 • Deelname aan vormingsmomenten: U kan deelnemen aan partnerprijs aan de vormingsmomenten van V-ICT-OR vzw met een maximum van 3 personen/event met uitzondering van die activiteiten die exclusief bestemd zijn voor de werkelijke en toegetreden leden van V-ICT-OR vzw. Vanaf de 4de deelnemer wordt het tarief voor bedrijven van toepassing.
 • Deskundige spreker: Waar mogelijk doet V-ICT-OR vzw preferentieel beroep op u als deskundige spreker op seminaries, workshops enz.
 • Stand op V-ICT-OR congressen: U krijgt korting en voorrang bij het bekomen van een stand op onze jaarlijkse congressen (Shopt IT & Manage IT)
 • Bijdrage tot de nieuwsbrief: 1x per jaar kan u een bijdrage leveren aan de tweewekelijkse nieuwsbrief (I&E). De inzending verloopt in samenspraak met V-ICT-OR vzw. De inhoud van de bijdrage zal zich concentreren op toepassingen in lokale besturen van uw oplossing(en). De bijdrage is niet commercieel.
 • Voor slechts €950 kan u één maal per jaar een mailing sturen via onze communicatiekanalen? Interesse? Contacteer ons op info@v-ict-or.be

Uw bijdrage: € 750,00 per jaar*

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Voordelen voor leden van het bedrijvenconsortium (Bedrijfslid Zilver)

Als Zilveren Bedrijfslid geniet u van volgende voordelen:

 • Alle voordelen die ook onze bronzen bedrijfsleden genieten.
 • Deelname aan de thematische werkgroepen: Om met bepaalde nieuwe thema’s grondig aan de slag te kunnen zetten we domein-specifieke werkgroepen op die leveranciers, lokale besturen en andere overheden samenbrengen. Zo faciliteert het V-ICT-OR kenniscentrum werkgroepen in verband met procesmanagement, digitale archivering enz.
 • Up-to-date informatie: V-ICT-OR informeert u over de nieuwste ontwikkelingen in de sector van (lokaal) e-government, dit via het online Kennisplatform Lokale Overheden: trends, relevante wetgevende initiatieven, best practices uit binnen- en buitenland,…
 • Individuele dienstverlening aan bedrijven, in de vorm van advies of inhoudelijke medewerking aan uw evenementen.
 • Projectideeën: Mogelijkheid om projectideeën aan te kaarten of projectvoorstellen in te dienen, partners voor projecten te vinden,…
 • Lid van het bedrijvenconsortium : een trimestriële bijeenkomst van de verschillende bedrijfsleden waarbij V-ICT-OR de werking van de besturen dichter bij de bedrijven wil brengen.
 • Lid van de Kenniscentrum Stuurgroep: Elk lid van het bedrijfsconsortium kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de V-ICT-OR Kenniscentrum stuurgroep om zo mee richting te geven aan de werking.
 • Voor slechts € 950 kan u één maal per jaar een mailing sturen via onze communicatiekanalen? Interesse? Contacteer ons op info@v-ict-or.be

Uw bijdrage: € 1.250 per jaar*

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Voordelen voor Bedrijfsleden - Goud

Een gouden bedrijfslid is enkel mogelijk voor bepaalde thema-domeinen, waaronder Onderwijs.

Als Gouden Bedrijfslid geniet u volgende voordelen:

 • U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van V-ICT-OR vzw gedurende de periode van het contract.
 • U wordt vermeld als gouden bedrijfslid d.m.v. van uw logo op alle uitnodigingen en publicaties van V-ICT-OR vzw.
 • Uw logo komt op de homepage van de website van het domein waarvoor uw gouden bedrijfslid wordt. Het logo bevat een hyperlink, bepaald door U.
 • U krijgt gratis een stand op Shopt IT of de kennisdag binnen uw domein (indien georganiseerd) die V-ICT-OR vzw tijdens het jaar organiseert.
 • U heeft recht op een workshop van max. 50 min. op de kennisdag binnen uw domein, door V-ICT-OR vzw georganiseerd.
 • U kan deelnemen aan ledenprijs aan activiteiten van V-ICT-OR vzw met een maximum van 3 personen/event met uitzondering van die activiteiten die exclusief bestemd zijn voor werkelijke en toegetreden leden van V-ICT-OR vzw. Vanaf de 4de deelnemer wordt het tarief voor bedrijven van toepassing.
 • U heeft het recht het logo van V-ICT-OR vzw te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Bedrijfslid Goud - V-ICT-OR vzw.
 • U kan één maal per jaar een mailing sturen via onze communicatiekanalen.

Uw bijdrage: € 6.000 per jaar (excl.BTW)*

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Voordelen voor Bedrijfsleden Platinum

Als platinum partner geniet u naast de vaste voordelen ook van een pakket aan flexibele voordelen die u zelf kan samenstellen. Uw contract is 75 punten waard, waarvan 55 punten reeds in het vast pakket zitten en waarvan u 20 punten zelf kan samenstellen.

Standaardvoordelen | 55 punten

standaard = 55 punten
 • U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten van V-ICT-OR vzw gedurende de periode.
 • U wordt vermeld als platinum bedrijfslid d.m.v. van uw logo op de belangrijkste uitnodigingen en publicaties van V-ICT-OR vzw.
 • Uw logo komt op de homepage van de website van V-ICT-OR vzw. Het logo bevat een hyperlink, bepaald door U.
 • U krijgt gratis een stand op twee van de grotere evenementen die V-ICT-OR vzw tijdens het jaar organiseert.
 • U kan deelnemen aan ledenprijs aan activiteiten van V-ICT-OR vzw met een maximum van 3 personen/event met uitzondering van die activiteiten die exclusief bestemd zijn voor werkelijke en toegetreden leden van V-ICT-OR vzw. Vanaf de 4de deelnemer wordt het tarief voor bedrijven van toepassing.
 • U heeft het recht het logo van V-ICT-OR vzw te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “platinum bedrijfslid van V-ICT-OR vzw“
 • U kan deelnemen aan het bedrijvenconsortium
 • U wordt uitgenodigd op de jaarlijkse platinum partner meeting.

Aanvullen met max. 20 punten

Aanvullen met MAX. 20 punten
10 punten

U heeft recht op een workshop van minimaal 50 min. op een door V-ICT-OR vzw georganiseerd event.

10 punten/mail

V-ICT-OR vzw organiseert één maal per jaar een gezamenlijke mailing naar alle leden van V-ICT-OR vzw ten behoeve van uw bedrijf. Verzending gebeurt door V-ICT-OR vzw in afspraak met U met betrekking tot tijdstip en omvang van de zending. V-ICT-OR vzw voegt een begeleidend schrijven aan de zending.

20 punten

U kan samen met V-ICT-OR een workshop organiseren van ½ dag.

 • U levert : programma, locatie, catering, event online, mede-communicatie
 • V-ICT-OR levert : spreker, communicatie via : 1 mailing, kalender op website, nieuwsberichtje op website, social media
30 punten

U kan samen met V-ICT-OR een workshop organiseren van ½ dag.

 • U levert : Deel van het programma, Mede-communicatie
 • V-ICT-OR levert : Deel van het programma, locatie, catering, event online, spreker, communicatie via : 1 mailing, kalender op website, nieuwsberichtje op website, social media
5 punten

Aanwezigheid op 1 kenniskring (na overleg)

Uw bijdrage: € 7.500 per jaar (excl.BTW)

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Voordelen vergelijken
  Bedrijvenconsortium Zilver of Brons Platinum of Goud
Toegang tot thematische werkgroepen Gratis mogelijkheid tot deelname (Geen voordeel) Gratis mogelijkheid tot deelname
Kortingen bij evenementen (Geen voordeel) 3 personen per event 3 personen per event
Beperkt individueel advies aan bedrijven Gratis mogelijkheid tot advies (Geen voordeel) Gratis mogelijkheid tot advies
Denktank en visievorming Gratis mogelijkheid tot deelname (Geen voordeel) Gratis mogelijkheid tot deelname
Projectscouting Gratis mogelijkheid tot begeleiding (Geen voordeel) Gratis mogelijkheid tot begeleiding
Stand op V-ICT-OR events met een beursvloer (Geen voordeel) Voordeelprijs en voorrang op alle evenementen, en op alle kennisdagen die een beursvloer organiseren Gratis op Shopt IT, Manage IT, aan tarief voor bedrijfsleden op alle kennisdagen die een beursvloer organiseren
Sessie op een V-ICT-OR event (Geen voordeel) (Geen voordeel) Sessie op een V-ICT-OR event
Bedrijfslid worden

Bedrijfslid worden

Opgelet: Om dit formulier te verzenden moet je eerst inloggen

Vul dit online registratieformulier in en kies het type lidmaatschap.

Voorwaarden

Dit inschrijvingsformulier is bindend.

Geen inhoud