Apr 21
0   108

BE-Alert: eerste nationale communicatieplatform voor het alarmeren van burgers

Nieuws     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Het project BE-Alert heeft als doel burgers onmiddellijk te alarmeren bij noodsituaties en dit door middel van één eenvoudig en flexibel communicatieplatform. BE-Alert is niet alleen een topprioriteit voor het ministerie Binnenlandse Zaken, maar zeker ook voor de gemeenten, provincies en de buurtinformatienetwerken (BIN).

De ontwikkeling van BE-Alert werd door Nextel uitgevoerd. In samenwerking met het crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken leggen zij u op Shopt IT uit hoe het perfect mogelijk is om via verschillende communicatiemiddelen zoals spraakoproepen, SMS-berichten,...

Deel deze post:


Apr 20
0   126

Aan de slag met de bouwdoos voor slimme gemeenten!

Nieuws     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Op ManageIT werd het boek "de bouwdoos voor slimme gemeenten" als dynamisch instrument voorgesteld. Hoe ga je als bestuur hiermee tewerk?

Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse strategische beleidsprincipes.
Bij elk van die gele kaarten horen een aantal groene kaarten. Die groene kaarten focussen op informatie en technologie en helpen u om de strategische doelstellingen in de praktijk te vertalen rekening houdend met een aantal technologische implicaties en bestaande bouwstenen. Ten slotte helpen 6 blauwe kaarten u verder op weg door de verwijzing naar...

Deel deze post:


Apr 19
0   158

Cybercrime: vormen, hoe herkennen & voorkomen

Nieuws     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Kom op Shopt IT luisteren naar Nico Cool, Cybercrime Specialist en adviseur voor Europees Parlement en Media. Hij besteedt er aandacht aan de 4 mogelijke vormen van cybercrime. 

De sessie wordt geïllustreerd a.d.h.v. waargebeurde feiten en situaties.
Ook komt aan bod of Clouding veilig is, wat met Office 365, online bankieren en… hoe eenvoudig kan hacken wel zijn.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:


Apr 19
0   133

Op weg naar één digitale overheid!

Nieuws     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Onder regie van de Nederlandse Digicommissaris is bereikt dat alle overheidspartijen vertegenwoordigd zijn in de nationale governance van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de financiering van voorzieningen. Maar bovenal, en dat is echt winst, is er een behoefte ontstaan bij overheidspartijen om het met elkaar te hebben over de veranderende GDI in het licht van de informatiesamenleving. Er is dus een ware cultuurverandering gaande die uitgaat van het principe ‘mensen centraal’.

Kom op Shopt IT luisteren naar keynote Hans van der...

Deel deze post:


Apr 18
0   247

Mis de kennisdag 'Blockchain in de overheid' niet!

Nieuws     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

Hoever staat onze overheid met Blockchain? Op de kennisdag "Blockchain in de overheid" geven we meer inzicht op de (r)evolutie binnen onze overheidsinstellingen die schouder aan schouder deze nieuwe concepten omarmen… 

Marloes Pomp brengt een overzicht van de blockchain initiatieven in Nederland. Roel Verhaert, Stadssecretaris Antwerpen licht de Antwerpse proof of concepts toe. Frank Robben,KSZ/eHealth-platform heeft het over de wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveau's heen. Hans Arents belicht de rol die overblijft voor de overheid in een wereld...

Deel deze post:

Meer nieuws lezen