Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

WG AV in de raadzaal

Terugblik

Steeds vaker hebben lokale besturen nood aan een audio-visueel systeem in de raadszaal. Dit om naast gewone opnames ook livestreaming van de raadsvergaderingen te kunnen verzorgen. Omdat wij inmiddels zoveel vragen hebben gehad lijkt het ons zinvol een werkbijeenkomst te houden met belangstellende gemeenten om zo een functioneel volledig bestek te kunnen opzetten.

Aansluitend kan dit gezamenlijk aanbesteed worden en kan er mogelijk een goed en betaalbaar systeem geselecteerd en aangeschaft worden.

Concept

De eerste werkbijeenkomst ging door op 19.10.2018 van 10u tot 12u in Lokeren.

Met een mooie groep besturen zijn gezamenlijk de functionaliteiten bepaald voor een opnamesysteem van de raadsvergaderingen.

Vele variabelen zijn de revue gepasseerd zoals inzetbaarheid van een systeem in multifunctionele ruimten, de kwaliteit van het geluid, het splitsen van de opnames op agendapunten, inzoomen op sprekers tijdens discussies, enz...

Na de bijeenkomst is afgesproken dat het bestek nu voor half november wordt gefinaliseerd en daarna door alle belangstellende besturen nogeens wordt gecorrigeerd.

Vervolgens wordt gekeken welke besturen geinterresseerd zijn in een gezamenlijke aankoopopdracht, zodat niet ieder bestuur zelf de specificaties en onderhandeling voor zich moet gaan doen. Samen werken loont en dat bleek tijdens de eerste bijeenkomst al, waar de nodige aanvullende functionaliteiten door de besturen gezamenlijk werden opgelijst.

Doelgroep

Iedereen vanuit lokale besturen kan deelnemen.

Meerwaarde

Samen werken loont. Als we samen de noden kunnen opmaken, komen we aan een vollediger bestek, waarmee we dan nog eens samen naar de commerciële markt kunnen en dus niet ieder individueel hoeven te onderhandelen.

Prijs

Deelnemen aan een werkgroep is uiteraard gratis.

Start!

De eerste bijeenkomst vond reeds plaats.

Heeft u echter interesse om toch nog mee te werken (online), neem dan contact op met vlavirgem@v-ict-or.be