Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werkgroep Security

Terugblik

Concept

Het laatste decennium is de noodzaak voor een veilige persoonsgegevensbescherming exponentieel gegroeid. De GDPR-verordening van mei 2018 legde daarom de procedures en regelgevingen nog intensiever aan banden nu de privacy schandalen steeds vaker de kop opsteken. Het implementeren hiervan vergt echter zowel technische als organisatorische inspanningen. V-ICT-OR ontwikkelde een brochure die de focus daarom op drie elementen legt, namelijk: de rechten van de betrokkene waarvan we persoonsgegevens verwerken, de manier waarop we omgaan met een datalek en de contractuele overeenkomsten met de verwerkingsverantwoordelijken en hun verwerkers van persoonsgegevens.

Aan de hand van opleidingen, kennisdagen en congressen deed de werkgroep informatiebeveiliging van V-ICT-OR cruciale kennis op om zowel lokale besturen als andere organisaties – privaat en publiek – in te lichten over de nodige procedures die ze moeten opstarten. Met extra aandacht voor het technische aspect, reikt V-ICT-OR u een leidraad aan waarmee u de werking van uw organisatie op pragmatische wijze kunt afstemmen op de geldende wet- en regelgeving, want niets schaadt tegenwoordig uw imago meer dan een datalek.

Bestel het boek hier.

Doelgroep

Iedereen die binnen de lokale overheden bezig is met informatieveiligheid of persoonsgegevensbescherming. Onze doelgroep bevat steden, gemeenten, ziekenhuizen, woonzorgcentra of -bedrijven, politiezones, scholen en alle andere mogelijke publieke entiteiten op het lokale niveau.

We willen onze doelgroep maximaal begeleiden en coachen in een verbeterde bescherming van de persoonsgegevens en informatie die zij gebruiken. 

Meerwaarde

Prijs

Alle leden kunnen beschikken over de kennis, documentatie en de werkzaamheden die deze werkgroep ter beschikking stelt.

Start!