Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Publicaties

Draaiboek voor een 'Gemeentehuis zonder gemeente'

Van een slimme gemeentelijke referentiearchitectuur naar een Vlaamse virtuele gemeente

De automatisering van Vlaamse steden en gemeenten is al even bezig. Van de eerste boekhoudsystemen, die intercommunale samenwerking lieten ontstaan, tot de huidige moderne technologieën waarmee men de ontstane legacy stapsgewijs wil vervangen. Ondertussen zien we mooie Vlaamse initiatieven die de end-to-end automatisering versterken.

Zijn de lokale besturen klaar voor die volgende stap of zit die markt muurvast en wordt het aantal aanbieders - zoals sommige beweren - steeds kleiner? Of … moeten we gemeenten en hun administraties veel meer beschouwen als een 'ecosysteem', waarbij de gemeentelijke automatisering en de maatschappelijke automatisering elkaar terugvinden en versterken? Met andere woorden: is de tijd rijp voor een Vlaamse versie van een City Platform as a Service waarbij data en technologie dynamisch met elkaar uitgewisseld kunnen worden in een open vrije markt?

In Draaiboek voor een 'Gemeentehuis zonder gemeente’ staan we stil bij hoe we van een slimme gemeentelijke referentiearchitectuur, met interbestuurlijke bouwblokken en principes, kunnen evolueren naar zo’n Vlaamse Virtuele Gemeente en met welke uitdagingen we rekening moeten houden.

Een digitaal ‘gemeentehuis’ zal morgen niet langer afhankelijk zijn van gemeentegrenzen.

Auteurs:

Eddy Van der Stock is voorzitter van V-ICT-OR.

Prijs:

29€ (inclusief BTW, excl. verzendingskosten)

 
 

Cyberveiligheid op lokaal bestuursniveau: aan de slag!

Cyberbeveiliging is een van de belangrijkste beleidsonderwerpen bij V-ICT-OR. Zij krijgen te maken met nieuwe dreigingen die het gevolg zijn van technologische, digitale en beleidsmatige ontwikkelingen. Cybersecurity heeft dan ook veel raakvlakken met de diverse beleidsthema’s van V-ICT-OR binnen het domein ‘Informatie en technologie’. 

Het is ook meer dan louter een ‘ICT-kwestie’. Het groeiend risico van cyberdisruptie voor een beleid vraagt veel meer dan een ‘goed ICT-management’. Het gaat ook over de verantwoordelijkheid van het beleid en het bewustzijn van alle betrokkenen in hun respectievelijke rollen om de data en de bijhorende systemen veilig te houden. 

IT-verantwoordelijken uit de publieke sector moeten de aard en schaal begrijpen van de risico's om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen zowel binnen nieuwe als binnen traditionele IT-domeinen. V-ICT-OR wil hen optimaal ondersteunen door middel van denieuwe Quick Responsive Community, een informatieveiligheidstool en deze publicatie. Meer info op v-ict-or.be.

Auteurs:

Eddy Van der Stock is voorzitter van V-ICT-OR.

Kevin De Backer is projectmanager cyber- & information security bij V-ICT-OR.

Andreas Nikolakopoulos is program manager en COO bij V-ICT-OR.

Milenco Van Quaethem is projectmanager bij V-ICT-OR.

Victor Vincke is projectmanager bij V-ICT-OR.

Prijs:

27€ (inclusief BTW, excl. verzendingskosten)

 
 

 Heb jij (beleids)informatie & technologie onder controle? (2018)

Dit boek gaat over de nodige voorbereiding om een IT-project tot een goed einde te brengen. Teveel IT-projecten eindigen immers in mineur. De oorzaak ligt grotendeels bij de onvoorzichtige of onzorgvuldige voorbereiding. Dit kan vermeden worden en in dit boek vertellen we hoe. Elke organisatie, zowel in bedrijfsleven als overheid, is gebaat bij dit boek. Het boek beantwoordt een aantal prangende vragen zoals: Waarom kosten IT-projecten zoveel geld? Hoe komt het toch dat zoveel IT-projecten mislukken? Waaraan herken je een goed IT-project? Welke universele IT-bouwstenen zijn er? Hoe verhoudt een IT-project zicht tot de specifieke bedrijfsorganisatie? ... Dit boek bevat een handig stappenplan dat meteen kan gehanteerd worden bij de start van elk IT-project, voor wie niet veel tijd heeft maar snel aan de slag wil. Maar dit boek laat u ook verdiepen in fundamentele aspecten waar in het stappenplan naar verwezen wordt. Het zou van méér dan goede wil getuigen dat de leidinggevende samen met de IT’ers dit boek leest. Het signaal dat hiermee wordt gegeven, zal zijn uitwerking in de coulissen niet missen. Daar zijn de auteurs van dit boek van overtuigd. Deze publicatie is een kennismaking tussen twee werelden: de wereld van het management en de wereld van de IT. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de versmelting van beide. 

Auteurs :

Eddy Van der Stock is voorzitter van V-ICT-OR.

>> Meer info

Roel Verhaert was vanaf 2004 tot zijn pensionering in 2017 de stadssecretaris van Antwerpen. Samen met de strategisch coördinator fungeerde hij als go-between tussen de politiek en de administratie.

>> Meer info

Hans Mulder is managing director van Venture Informatisering Adviesgroep N.V. (VIAgroep), professor aan de Universiteit van Antwerpen (UA), Antwerp Management School (AMS) en de Nederlandse Politieacademie

>> Meer info

 

Prijs :

29€ (inclusief BTW, excl. verzendingskosten)