Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskringen

Korte geschiedenis

De regionale kenniskringen zijn geen nieuw gegeven. In 2010 startten diverse regionale ICT-kenniskringen op in het kader van het Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO). Het initiële doel was om de kennisdeling tussen IT’ers in lokale besturen te stimuleren en zo de werking van lokale diensten te verbeteren en een nog kwalitatievere dienstverlening voor de burger te verzekeren. Deze doelstelling blijft V-ICT-OR uiteraard nastreven.

Al snel werd echter duidelijk dat de IT’er anno 2016 niet alleen over voldoende technische kennis moet beschikken, maar ook een strategisch denker moet zijn binnen een groter geheel van lokale besturen die streven naar een klantvriendelijke dienstverlening. We beperken de regionale kenniskringen daarom niet tot zuivere IT-vraagstukken. In de regionale kenniskringen is er ruimte om vanuit individuele ervaringen (of u nu IT’er of GIS-medewerker bent of niet) actief mee te denken over hoe lokale besturen gemeenschappelijke uitdagingen zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn: het aanbieden van publieke wifi, het uitdenken van een informatiearchitectuur…

Wat is het?

De regionale kenniskringen zijn bijeenkomsten van lokale besturen (steden, gemeenten en OCMW’s) waar de deelnemers prangende vragen vanuit hun bestuur kunnen aanbrengen en bespreken. De besturen kunnen een beroep doen op externe sprekers om informatie in te winnen over mogelijke oplossingen. Ook V-ICT-OR kan opgeroepen worden als spreker, bijvoorbeeld inzake informatieveiligheid of het digitale horecaloket.

Voor wie?

In eerste instantie voor de medewerkers van de lokale besturen uit de regio. Maar ook andere entiteiten van (lokaal) overheidsniveau zijn welkom: intercommunales, politiezones, brandweerzones, provinciemedewerkers, mensen uit de Vlaamse en federale overheid ... Hoe meer deelnemers en hoe diverser de profielen, des te interessanter de kruisbestuiving tussen lokale entiteiten.

Hoe kunnen de regionale kenniskringen mij helpen?

De kenniskringen vormen een handig hulpmiddel voor een lokaal bestuur om met andere lokale entiteiten (bv. steden, gemeenten en OCMW’s) kennis uit te wisselen. Zo kunt u luisteren welke software andere lokale besturen aanwenden om problemen aan te kaarten waar u mee worstelt. Via de kenniskringen blijft u ook op de hoogte van innovaties op vlak van IT.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke kenniskring heeft in principe een interne ‘trekker’ die bijeenkomsten organiseert en sprekers inplant. De trekker gaat op eigen initiatief op zoek naar mogelijke gespreksonderwerpen en deelt deze informatie zowel met de deelnemers als met V-ICT-OR. V-ICT-OR ondersteunt deze trekker niet alleen bij het vinden van relevante topics en sprekers, maar ook door zijn eigen kennis op tafel te brengen inzake informatieveiligheid, samen aanbesteden, het digitale horecaloket, de digitale aangifte overlijden, enz.

Voorbeelden van ‘hot topics’ vanuit de werking van V-ICT-OR zijn GDPR, informatieveiligheid, integratie OCMW/stad, fusies, softwarepakketten …

De regionale kenniskringen komen in principe eenmaal per kwartaal samen. De locatie verschuift telkens van lokaal bestuur.

Vanuit V-ICT-OR zelf worden de kenniskringen actief opgevolgd en bijgestuurd door Victor Vincke, Project manager. V-ICT-OR kan te allen tijde een beroep doen op zijn uitgebreide netwerk aan IT-specialisten om sprekers aan tafel te krijgen.

Wat kost mij dat?

Niets! Regionale kenniskringen zijn in principe gratis, zonder rekening te houden met de eventuele kosten voor de praktische organisatie ervan. Waar wacht u nog op?

Toekomstige Evenementen

Regionale kenniskring Vlaamse Ardennen

09/11/2023 10:00 — 09/11/2023 12:00

Meer info


Regionale kenniskring Antwerpen

09/11/2023 14:00 — 09/11/2023 16:00

Meer info


Regionale kenniskring Limburgse Kempen

10/11/2023 10:00 — 10/11/2023 12:00

Meer info


Regionale kenniskring Midwest

14/11/2023 10:00 — 14/11/2023 12:00

Meer info


Regionale kenniskring Brugge en Oostende

15/11/2023 10:00 — 15/11/2023 12:00

Meer info


Regionale kenniskring Kempen

15/11/2023 14:00 — 15/11/2023 16:00

Meer info


Regionale kenniskring Zuidwest- en Oost-Limburg

17/11/2023 14:00 — 17/11/2023 16:00

Meer info


Regionale kenniskring Brabantse Kouters

20/11/2023 14:00 — 20/11/2023 16:00

Meer info


Regionale kenniskring Gent

27/11/2023 13:00 — 27/11/2023 15:00

Meer info


Regionale kenniskring Rivierenland

28/11/2023 10:00 — 28/11/2023 12:00

Meer info


De kaart

Bovenstaande kaart illustreert waar de 18 actieve kenniskringen in Vlaanderen zich anno 2019 bevinden. Zoals u ziet, is er een grote verscheidenheid: er zijn regionale kenniskringen met meer dan 20 lokale besturen, maar er zijn er ook met heel wat minder besturen. Hoe groot of hoe klein ook: in elk van die regionale kenniskringen zijn lokale ambtenaren geëngageerd om kennis met elkaar te delen en om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Hieronder vindt u de coördinatoren van de regionale kenniskringen.

Luc Hertmans
Rivierenland
Peter De Ridder
Brabantse Kouters
Stijn Gruwier
Leiedal
Tom Broeckx
Kempen
Geert Sinnaeve
Midwest
Bert Brockx
Oost-Vlaams-Brabant
David Hosse
Pajottenland en Zennevalei
Gunter D'Hondt
Vlaamse Ardennen
Hans Van Mingeroet
Denderregio
Wouter Wielandt
Waasland
Sonja Smeets
Zuid-West-Limburg
Ward Houdendycke
Westhoek

Achtkant

Antwerpen + Digitale regio

Regio Brugge en Oostende