Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskringen

 

Wat is het?

De regionale kenniskringen zijn bijeenkomsten van lokale besturen (steden, gemeenten en OCMW’s) waar de deelnemers prangende vragen over ICT en digitale transformatie vanuit hun bestuur met elkaar bespreken. De besturen kunnen ook een beroep doen op externe sprekers of V-ICT-OR om informatie in te winnen over mogelijke oplossingen. 

Voor wie?

Deze bijeenkomsten zijn er voor alle ICT-medewerkers van de lokale besturen uit elke Vlaamse regio. Ook andere entiteiten van (lokaal) overheidsniveau zijn welkom: intercommunales, politiezones, brandweerzones, provinciemedewerkers, mensen uit de Vlaamse en federale overheid ...
Hoe meer deelnemers en hoe diverser de profielen, des te interessanter de kruisbestuiving tussen lokale entiteiten.

Hoe kunnen de Regionale Kenniskringen mij helpen?

De kenniskringen vormen een handig hulpmiddel voor een lokaal bestuur om met andere lokale entiteiten (bv. steden, gemeenten en OCMW’s) kennis uit te wisselen. Zo kan je luisteren naar welke software andere lokale besturen gebruiken om problemen op te lossen waar jij mee worstelt. Via de kenniskringen blijf je ook op de hoogte van innovaties op vlak van ICT en digitalisering.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke kenniskring heeft een regiocoördinator die de bijeenkomsten organiseert en sprekers inplant. De trekker gaat op eigen initiatief op zoek naar mogelijke gespreksonderwerpen en deelt deze informatie zowel met de deelnemers als met V-ICT-OR. V-ICT-OR ondersteunt deze regiocoördinator bij het vinden van relevante topics en sprekers, en brengt zijn eigen kennis mee inzake informatieveiligheid, digitale tools, samen aanbesteden, enz.

Voorbeelden van ‘hot topics’ vanuit de werking van V-ICT-OR zijn o.a. security, Teams telefonie, MS365, Gemeente zonder Gemeentehuis-projecten, ...

De regionale kenniskringen komen eenmaal per kwartaal samen. De locatie verschuift telkens van lokaal bestuur.

Een projectmanager bij V-ICT-OR volgt de kenniskringen actief op en doet frequent een beroep op zijn uitgebreide netwerk aan ICT-specialisten om sprekers aan tafel te krijgen.

Korte geschiedenis

De regionale kenniskringen zijn geen nieuw gegeven. In 2010 startten diverse regionale ICT-kenniskringen op in het kader van het Kennisplatform Lokale Overheden (KPLO). Het initiële doel was om de kennisdeling tussen IT’ers in lokale besturen te stimuleren en zo de werking van lokale diensten te verbeteren en een nog kwalitatievere dienstverlening voor de burger te verzekeren. Deze doelstelling blijft V-ICT-OR uiteraard nastreven.

Al snel werd echter duidelijk dat de ICT’er anno 2016 niet alleen over voldoende technische kennis moet beschikken, maar ook een strategisch denker moet zijn binnen een groter geheel van lokale besturen die streven naar een klantvriendelijke dienstverlening. We beperken de regionale kenniskringen daarom niet tot zuivere ICT-vraagstukken. In de regionale kenniskringen is er ruimte om vanuit individuele ervaringen actief mee te denken over hoe lokale besturen gemeenschappelijke uitdagingen zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Voorbeelden van zulke vraagstukken zijn: het aanbieden van publieke wifi, het uitdenken van een informatiearchitectuur…

Wat is de deelnameprijs?

Deelnemen aan Regionale kenniskringen is gratis (excl. eventuele kosten voor de praktische organisatie). 

Zien we jou in de volgende RKK bijeenkomst?

Toekomstige Evenementen

Antwerpen + Rivierenland

03/09/2024 12:00 — 03/09/2024 15:00

Meer info


Westhoek

10/09/2024 10:00 — 10/09/2024 13:00

Meer info


Midwest

10/09/2024 12:00 — 10/09/2024 15:00

Meer info


Limburg

17/09/2024 12:00 — 17/09/2024 15:00

Meer info


Westhoek

24/09/2024 14:00 — 24/09/2024 17:00

Meer info


Waasland

08/10/2024 12:00 — 08/10/2024 15:00

Meer info


Regio Gent

15/10/2024 12:00 — 15/10/2024 15:00

Meer info


Zuid-West-Vlaanderen

22/10/2024 09:30 — 22/10/2024 12:00

Meer info


Kempen

05/11/2024 12:00 — 05/11/2024 15:00

Meer info


Middenkust + Regio Brugge

19/11/2024 12:00 — 19/11/2024 15:00

Meer info


De kaart

De bovenstaande kaart toont waar de 15 actieve kenniskringen zich bevinden in Vlaanderen, nl. in elke Vlaamse regio. Zoals je ziet is er een grote verscheidenheid: er zijn regionale kenniskringen met meer dan 20 lokale besturen, maar er zijn er ook met heel wat minder besturen. Hoe groot of hoe klein ook: in elk van die regionale kenniskringen zijn lokale ambtenaren geëngageerd om kennis met elkaar te delen en om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Hieronder vind je de coördinatoren van de regionale kenniskringen.

Hans Van Mingeroet
Denderregio
Peter De Ridder
Halle-Vilvoorde (Brabantse Kouters)
David Hosse
Halle-Vilvoorde (Pajottenland/Zennevallei)
Bart Eelen
Kempen

Limburg

Middenkust
Geert Sinnaeve
Midwest

Oost-Brabant

Regio Antwerpen

Regio Gent

Regio Brugge

Rivierenland
Gunter D'Hondt
Vlaamse Ardennen

Waasland
Wim Anckaert
Westhoek
Stijn Gruwier
Zuid-West-Vlaanderen