Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Als lokale overheid

Formules
effectief lid
Word effectief lid (als persoon) en betaal 350€ (vrijgesteld van BTW) voor het eerste lid van een bestuur en 35€ (vrijgesteld van BTW) vanaf het tweede lid van een bestuur. Geniet van kortingen voor alle V-ICT-OR evenementen, opleidingen, toegang tot bepaalde online omgevingen, …
Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

agentschap lid
Word met uw agentschap lid van V-ICT-OR en betaal 950€ (vrijgesteld van BTW). Geniet met al uw medewerkers van kortingen voor verscheidene V-ICT-OR evenementen, opleidingen, toegang tot bepaalde online omgevingen, …
Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.

premium pakket
Een effectief lid kan voor een premium pakket kiezen voor 7.850€ (vrijgesteld van BTW). Dit pakket omvat vooral veel ondersteunende functies, zoals bv. 10 mensdagen.

Heeft u al minimum 1 effectief lid binnen uw organisatie? Dan kunt u een premium pakket kiezen.
Uw ledenbestand blijft gelijk, maar u krijgt als lokaal bestuur 10 dagen ondersteuning aangeboden vanuit V-ICT-OR, en dat voor een brede waaier aan thema’s (fusies, inkantelingen, opzet telefonienetwerk, …).
Klik hier voor meer informatie en alle voordelen.
Effectief lidmaatschap

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR een juist medium. De nood aan ondersteuning bij onze leden groeit nog steeds. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, kennisdeling, ondersteuning is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert haar leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.

Het lidmaatschap legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz… met flinke kortingen. Zo kan één opleiding al meteen tot € 300 korting geven, ofwel het terugbetalen van uw lidmaatschap.

Als effectief lid geniet u van volgende voordelen:

 • Gemiddeld 85€ korting op de beide jaarlijkse congressen, Shopt IT en Manage IT.
 • 315€ korting op het lidgeld voor een 2e persoon binnen uw bestuur.
 • Minimaal 2 gratis kennisdagen per jaar
 • 50€ korting voor de kennisdagen die V-ICT-OR organiseert.
 • Sterke korting op alle andere activiteiten van V-ICT-OR (opleidingen,...)
 • Gratis gebruik van de basisversie van de tool voor informatieveilgheid en GDPR
 • Gratis gebruik van de oplossingscatalogus.be
 • Gratis gebruik van vlavirgem.be
 • Gratis boek tijdens het najaarscongres
 • Gratis publicatie van vacatures: op aanvraag kan V-ICT-OR vzw gratis vacatures opnemen als nieuwsbericht op de website (max. 3/jaar).
 • Gratis toegang tot de ervaringsdatabank V-ICT-OR : wie van de collega's heeft ervaring met wat?
 • Vragen naar info@v-ict-or.be: snelle behandeling van uw vragen, binnen maximum 48 uren.
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie rond ICT en e-government binnen lokale besturen (na het aanmaken van uw account op onze website)
 • Beschikbaarheid van een solide gesprekspartner: de wetenschap dat een sterke ledenvereniging een solide gesprekspartner is die de belangen van haar leden met voldoende gewicht kan overbrengen naar overheidsleveranciers, hogere overheden, ...
 • Een groot netwerk aan collega's waar je tijdens elke activiteit een beroep op kan doen
 • Meldpunt – heeft u vragen over een bepaalde oplossing en vindt u geen gehoor bij de bevoegde instanties of leveranciers? Dan tracht V-ICT-OR de betrokken partijen rond de tafel te brengen en samen naar een oplossing te zoeken.

Uw bijdrage:

Als eerste lid (persoon) van je organisatie betaal je 350€* per jaar, elk bijkomend lid van diezelfde organisatie betaalt 35€*.
Het lidmaatschap wordt voor alle leden telkens hernieuwd in januari.

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).

Wil je extra begeleiding?

Kies dan meteen voor een Premium lidmaatschap waarbij je een expert over de vloer krijgt die je helpt bij jouw prioriteiten zoals bv het bewaken van het ICT beleidsplan, het opmaken van een informatieveiligheidsplan, begeleiding bij aanwervingen en andere noden. Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

Agentschap lidmaatschap

Agentschappen van de Vlaamse overheid en intercommunales kunnen lid worden als organisatie (terwijl het lidmaatschap voor lokale besturen persoonsgebonden is). Zonder beperking van het aantal deelnemers kunnen zij genieten van de ledenvoordelen (deelnemen aan de activiteiten waar prijzenvoordelen gelden, specifieke toegang tot website...). Ook zij nemen deel aan de Algemene Vergadering, maar zijn niet stemgerechtigd. Ook ICT-ers uit andere overheden kunnen toegetreden lid worden. Zij nemen voor het overige als volwaardig lid deel aan de activiteiten van V-ICT-OR vzw en genieten dezelfde voorwaarden.

Uw bijdrage:

Het lidmaatschap voor een agentschap bedraagt € 950,00*.

*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).
Premium pakket

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, zo blijven we scherp en “op spoor”. Van bij de opstart wensen we in één van doelstellingen ook dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin te organiseren voor iedereen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in het lokale bestuur betrokken is.  Daarom heeft V-ICT-OR vzw het premium pakket in het leven geroepen. Een effectief lid van een organisatie kan een premium pakket aanvragen voor de organisatie. Hierdoor wordt het ledenpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes.

Met een premium pakket heeft u recht op 10 mensdagen ter ondersteuning.

Met een premium pakket kan u ondersteuning vragen voor onder andere:

 • Begeleiding ICT diensten, coaching en advisering met alle mogelijke technisch operationele en strategische dossiers
 • Het interne beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap) helpen opstellen, bewaken en onderhouden in functie van de maturiteit van het bestuur met de vereiste coaching en advisering 
 • Een functionaris gegevensbescherming ter beschikking stellen die maandelijks opvolging doet binnen de organisatie
 • Een informatieveiligheidsplan helpen opmaken (in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming en de interne informatieveiligheidscel) en mee onderhouden, coachen en adviseren
 • Begeleiding informatieveiligheid en persoonsgegevensbescherming, coaching en advisering van de interne organisatie al of niet in samenwerking met de aanwezig functionaris gegevensbescherming
 • Software, netwerken hardware inventarisatie en optimalisatie, coaching en advisering op basis van de behoeften van het bestuur 
 • De belangen vastleggen en verdedigen ten opzichte van leveranciers en interveniëren bij technische en conceptuele problemen, dit met het oog op een permanente begeleiding, coaching en advisering rond de samenwerking met leveranciers
 • Begeleiding geven bij de aanwerving ICT profielen en hun plaats in de organisaties, daarbij ook hebben voor advies, coaching en begeleiding van de interne ICT professionals met de focus op de vertaalslag tussen operaties en strategie 
 • Permanente coaching, begeleiding en advies geven aan verantwoordelijken voor informatie en technologie omtrent een toekomstgerichte visie en toekomstbestendige oplossingen
 • Begeleiding en advies bij het schrijven van bestekken en raamcontracten ten dienste van het bestuur, coaching en advisering bij de uitwerking en uitrol van diverse aankoopdossiers
 • Wegwijs maken binnen bestaande raamcontracten en het bestuur in deze coachen, begeleiden en adviseren

Uw bijdrage

Uw bijdrage: € 7.850,00 excl. btw per jaar.
Dit pakket omvat een maximum van 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinden u deze dagen wil gaan inzetten.

Het effectief lidmaatschap van 350€ blijft ongewijzigd en legt de focus op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname in regionale kenniskringen, enz… 

Lid worden

Om lid te worden van V-ICT-OR dient u ook over een profiel te beschikken op onze website. Indien u dat nog niet heeft, kan u dat hier aanmaken.