Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OCAPI

Terugblik

 

Voor de realisatie van het OCAPI-platform zijn V-ICT-OR en Digipolis een partnerschap met het PIO aangegaan om op korte termijn het 'Minimal Viable Product (MVP)' voor OCAPI te ontwikkelen en in een proefomgeving (in 7 pilootsteden en toegepast op enkele specifieke 'use cases') uit te testen.

In eerste instantie worden voor de MVP-realisatie vijf OCAPI-componenten ontwikkeld: drie 'tools' (OCAPI Workplace, API Manager en OCAPI Online) en twee 'engines' (Smart API Gateway en Identity Manager).

Na de MVP-realisatie omvat het OCAPI-project achtereenvolgens nog de realisatie van de vermelde 'use cases' in de 7 pilootsteden, de validatie van het platform door de 'volgers' en tenslotte de uitrol van het platform naar 'alle deelnemers'.

Concept

De Vlaamse ICT-organisatie (V-ICT-OR) ontwikkelde de 'Vlaamse Virtuele Gemeente (VlaVirGem)', een referentiearchitectuur voor gemeenten gebaseerd op open data, open standaarden en open processen. Doel is om de Vlaamse gemeenten te ondersteunen in hun dienstverlening, (interne) organisatie, bedrijfsvoering en IT-inzet, zodat zij efficiënte, klantgerichte en geïntegreerde diensten aan de burger kunnen aanbieden.

Digipolis en de Stad Antwerpen ontwikkelden het ‘Antwerp City Platform as a Service (ACPaaS)', een technisch platform waarin generieke 'backend' IT-componenten (notificaties, online betalingen, digitale handtekeningen, profielbeheer, enz.) worden verzameld en ontsloten van de digitale platformen die via het burgerportaal 'A-stad' gepersonaliseerde digitale dienstverlening en communicatie aanbieden. Via ACPaaS kunnen de generieke backend componenten van de specifieke platformen worden hergebruikt en hoeven ze niet telkens opnieuw te worden ontwikkeld of gekocht.

V-ICT-OR en Digipolis hebben VlaVirGem en ACPaaS naast elkaar gelegd en zijn tot de vaststelling gekomen dat een doorontwikkeling van ACPaaS zoals VlaVirGem dit voorstelt, voor alle Vlaamse gemeenten en andere overheidsinstanties een grote winst zou kunnen opleveren. De creatie van een 'Smart City Operating System' voor de Vlaamse Virtuele Gemeente kan versneld worden gerealiseerd door bestaande componenten aan te passen en bijkomende herbruikbare componenten te integreren.

Met het project 'Open City Application Programming Interface (OCAPI)' willen V-ICT-OR en Digipolis het lokale niveau overstijgen en de fundamenten van VlaVirGem realiseren op basis van de ervaring en componenten van ACPaaS, zodat elke Vlaamse gemeente of overheidsdienst softwaretoepassingen kan bouwen op een gemeenschappelijk PaaS en toch zijn eigenheid kan behouden. Streefdoel is een geïntegreerd 'Smart City Operating System', dat modulair (en dus duurzaam) is opgebouwd uit herbruikbare generieke componenten ('engines' en 'tools'), en dat toelaat om sneller (en dus goedkoper) specifieke softwareapplicaties te ontwikkelen en beter te ondersteunen.

Doelgroep

In de eerste fase gaat dit project met de lokale besturen uit het arrondissement Antwerpen aan de slag. Fase twee zoeken we 20 “volgers” uit diverse lokale besturen in Vlaanderen om ervoor te zorgen dat de derde fase de gecreëerde oplossingen voor alle besturen bruikbaar zijn.

 

Meerwaarde

Door dit project beschikken de lokale besturen die deelnemen over generiek inzetbare componenten (microservices) om oplossingen te bouwen. Door het collectief beslissen omtrent de functionaliteiten van deze oplossingscomponenten creëert men een deelbaar communityplatform voor alle lokale besturen. De kost voor het inzetten van software die op deze manier wordt gebouwd, blijft beperkt tot de elementen die vereist zijn en specifiek afgestemd zijn.

Prijs

De kostprijs voor de deelname aan dit project is nog niet vastgelegd en zal in 2019 worden besloten.

Momenteel werkt het platform op 50% middelen uit een VLAIO project innovatieve overheidsopdrachten (PIO), het overig deel wordt door de consortiumpartners betaald.

Start!

Volg alle activiteiten op de voet via deze pagina.