Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Centraal Aanmeldingsregister

Terugblik

Bij de vorige decreetwijziging is de regelgeving voor de inschrijvingen in het leerplichtonderwijs grondig gewijzigd. Een belangrijke verandering daarbij is de verplichting voor scholen om (vooraf) hun capaciteit en vrije plaatsen bekend te maken. Voor scholen binnen een LOP-gebied geldt bovendien de verplichting om bij de inschrijvingen te werken met een overeengekomen verhouding GOK-leerlingen / niet-GOK leerlingen (uitgedrukt in %). Voor scholen buiten de LOP-gebieden is dit niet verplicht, maar wel aan te raden.

Daarnaast stellen we vast dat meer en meer scholen geconfronteerd worden met een onevenwicht tussen het aanbod aan en de vraag naar beschikbare plaatsen, zowel voor hele scholen als bepaalde leerlingengroepen. Dat kan het gevolg zijn van demografische ontwikkelingen, de populariteit van bepaalde scholen, inplantingen van woonwijken met veel jonge gezinnen…

Maar ook zonder dat tekort aan capaciteit stellen scholen vast dat de administratieve verplichtingen rond inschrijvingen toenemen, en dat daar steeds meer tijd in kruipt.

Om al deze redenen maken scholen meer en meer gebruik van online aanmeldingssystemen. Deze toepassingen wijzen op een intelligente en objectieve manier beschikbare plaatsen toe aan leerlingen en vangen voor een groot stuk de administratieve last op rond de inschrijvingsprocedure.

Dit project komt voor uit het EFRO project Kennisplatform voor Lokale Overheden (KPLO) dat liep van 2008 tot 2012.

Concept

U hebt er wel al van gehoord: de problematiek van ‘kamperende ouders voor de schoolpoorten’. Ouders willen hun kind koste wat kost inschrijven in een school naar hun keuze, terwijl die scholen dikwijls het ‘first come first served’ principe hanteren, met ellenlange wachtrijen en veel frustratie tot gevolg.

V-ICT-OR pakt met zijn aanmeldsysteem CAR (Centraal Aanmeldingsregister) de pijnpunten aan rond de inschrijving van leerlingen in het basisonderwijs. De tool wijst leerlingen op objectieve wijze beschikbare plaatsen toe, en dit op basis van een geavanceerd algoritme (o.a. gebaseerd op woonplaats en voorkeur scholen, maar niet op ‘first come first served’ basis). Zowel individuele scholen als groepen scholen (scholengroep, LOP-gebied, enz.) kunnen gebruikmaken van de tool. Met één school of met meerdere scholen gebruikmaken van de tool: aan u de keuze.

Het systeem gebruikt een algoritme om de toekenning willekeurig te laten gebeuren. Deze functie wordt bij elke schoolkeuze aangeroepen, en het resultaat ervan wordt als sorteer-index gebruikt. Zie meer details via deze link.

Doelgroep

De toepassing is bestemd voor elke school, scholengroep en LOP.

 

Meerwaarde

De meerwaarde zit hem in verschillende aspecten:

 • een eerlijkere toewijzing van plaatsen voor leerlingen op basis van een geavanceerd algoritme (afstand tot school, status van al dan niet GOK-leerling, familiebanden, enz.);
 • niet louter een goedkeuring/afwijzing van de plaats via mailbevestiging, maar ook een eventuele doorverwijzing naar een andere school waar wel nog plaats is;
 • digitale registratie vanop afstand, wat voor een aanzienlijke vermindering zorgt in administratie;
 • automatisch ophalen van adressenlijsten en coördinaten door een koppeling met CRAB (Geopunt Vlaanderen);
 • intuïtieve CMS-interface waarmee u naast het sjabloon van het inschrijvingsformulier de nodige pagina’s en content met informatie kunt toevoegen en beheren;
 • duidelijk gebruikersbeheer waarmee u de toegang regelt tot de registratiegegevens;
 • eenvoudig beheer van de registratiegegevens (mogelijkheid tot verwijdering, sturen mailbevestiging, sortering en filtering, opzoeking, berekening afstand woonplaats-school, etc.);
 • overzichtelijk beheer van de scholen binnen een scholengroep, incl. real-time overzicht van het aantal ingenomen en vrije plaatsen (met onderverdeling GOK-leerlingen en niet-GOK-leerlingen);
 • eenvoudige exportmogelijkheden van de verwerkte gegevens (Excel);
 • eenvoudige generatie van brieven en attesten (PDF);
 • automatisch openen en sluiten van registratieperiodes.

Prijs

De toepassing zelf, geconfigureerd op basis van het gemiddeld aantal leerlingen per school en klaargezet voor gebruik, is volledig gratis. De prijs wordt verder bepaald door volgende factoren:

 • jaarlijks onderhoud van de servers, 24/7 ondersteuning en continue updates: € 3.600,00 (excl. BTW) (index 2014);
 • configuratie andere dan de basisconfiguratie: prijs nader te bepalen.

Start!

Intussen zijn verschillende scholengroepen en Lokale OverlegPlatforms (LOP’s) reeds met dit systeem van start gegaan om hun leerlingen de kans te geven zich op digitale wijze (lees: minder papierwerk) en met gelijke kansen in te schrijven bij scholen.

Ga hier naar de aanmeldingspagina van uw school

Ook interesse? Vraag dan een offerte aan via aanmeldingssysteem@v-ict-or.be