Bij informatiebeheer is een belangrijke component het beheren van informatiestromen zoals briefwisseling en e-mail. Digitalisering wint steeds meer aan terrein en zo verschuift ook op dit vlak de focus van de "fysieke post" naar een meer "digitaal verhaal". Zoals voor vele andere organisaties is dit ook voor ons een grote uitdaging om deze inkomende en uitgaande informatiestromen (zoals e-mail, aanvraagformulieren, digtitale berichtgeving (e-box, ...)) goed te beheren. Vanuit wettelijk oogpunt moet alle inkomende en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook, geregistreerd worden (art. 290 decreet lokaal bestuur). In tegenstelling tot vroeger - waarbij het secretariaat centraal instond voor de registratie van inkomende en uitgaande post in een fysiek register - is dit nu vaak een meer versnipperd en decentraal verhaal (langs verschillende digitale kanalen). Hoe gaan jullie hier mee om binnen jullie organisatie? Goede praktijken op dit vlak?