Voor het groenbeheer zijn we op zoek naar een software pakket die ook een logische link met de gis inventarisatie maakt.
Via de beheerstoepassing wensen we ook onze gis inventarisatie up to date te houden. cfr. vergunningenregister.
Welke toepassing kan hiervoor gebruikt worden?