Collega's,

Ik heb vernomen dat de firma's GEAC en CIPAL, leveranciers van de bekendste bibliotheektoepassingen, hun systemen ook installeren op Linux. Omdat Linux gratis is, valt een groot deel van de kostprijs van Windows XP pro weg, waardoor je toch al vlug enkele honderden euro's per pc kan uitsparen.

Graag had ik vernomen of er gemeentebesturen in Vlaanderen of Nederland zijn die reeds de bibliotheektoepassing van GEAC of CIPAL hebben laten installeren op een linux-pc. Hebben er zich problemen voorgedaan bij de installatie? Werkt de toepassing vlot?

Geert De Maerschalck