Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

20160928 Kennisdag Goed opdrachtgeverschap vanuit de lokale besturen

Inschrijven
28/09/2016 09:30 — 28/09/2016 16:30

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn moet het aanbesteden goedkoper, flexibeler en eerlijker maken. Succesvol aanbesteden is niet eenvoudig - zeker als het om ICT gaat – en voor ICT-bedrijven en hun klanten is het van belang dat er meer ruimte komt voor innovatieve dialogen. Terwijl onze overheden zoeken naar mogelijkheden om ICT-projecten zo succesvol mogelijk aan te besteden, blijven de integriteit en moraliteit van aanbestedingsdossiers en contracten een element om kritisch te blijven beoordelen. De geest van de nieuwe richtlijnen zocht niet naar manieren om deze te omzeilen, doch wel om een en ander te gaan vereenvoudigen. Agile aanbesteden betekent met andere woorden niet dat we om de administratie te omzeilen allerlei constructies dienen op te zetten.

Projectleiders, inkopers, juristen en aanbieders moeten stapsgewijs gaan manoeuvreren tussen regels, argwaan, complexiteit en onbegrip binnen deze nieuwe richtlijn die inzet op een goedkoper, flexibeler en eerlijker aanbestedingsproces. Ook de kennis van de markt kan men beter gaan inzetten via wat men de marktconsultatie gaat noemen. Zo’n marktconsultatie gaat vooraf aan een aanbesteding en biedt aanbestedende diensten de mogelijkheid niet alleen advies te vragen van onafhankelijke deskundigen en instanties, maar ook van marktdeelnemers zelf.

De mogelijkheden om samen met de markt de offerteaanvraag te formuleren worden verruimd door bestaande drempels voor de toepassing van de concurrentiegerichte dialoog weg te nemen. De gronden voor toepassing van de dialoog zijn uitgebreid en zij is niet langer voorbehouden aan bijzonder complexe opdrachten. Is de offerteaanvraag helder, maar bestaat behoefte aan mogelijkheden tot onderhandeling over de offertes, dan kan straks ook vaker gebruik worden gemaakt van een onderhandelingsprocedure. Deze zogenoemde ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ laat ruimte voor onderhandelingen over alle kenmerken van de aan te besteden zaken, zoals kwaliteit, hoeveelheid, commerciële clausules, alsook sociale, milieu- en innovatieve aspecten, voor zover het geen minimumeisen betreft. Aan minimumeisen mag ook in de onderhandelingsfase niet worden getornd. Als bestaande oplossingen niet in de behoefte van een aanbestedende dienst kunnen voorzien, dan biedt de procedure van het innovatiepartnerschap de mogelijkheid om de markt uit te dagen innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Programma

09u00 - 09u30  Ontvangst
09u30 - 09u40  Opening Eddy Van der Stock - (V-ICT-OR)
09u40 - 10u15

 Welke mogelijkheden bieden de EU richtlijnen en wat met de uitrol in België/Vlaanderen?

Spreker: Professor dr Steven Van Garsse

Prof. dr. Steven Van Garsse is gespecialiseerd in PPS, concessies, overheidsopdrachten, openbaar domein en verzelfstandiging van overheidsorganisaties. Hij heeft als professor lesopdrachten in Antwerpen en Hasselt. 

10u15 - 10u50

Goed opdrachtgeverschap? Samen sterker!

Vanuit V-ICT-OR ondersteunen wij besturen op verschillende wijzen om te zorgen dat er een goed opdrachtgeverschap mogelijk is.
In deze sessie staan wij stil bij het VlaVirGem model met gezamenlijke uitgangspunten op data en processen, waardoor uw uitgangspunten altijd binnen bepaalde kaders blijven. Het hulpmiddel de softwarecatalogus om juist dit proces te vertalen naar adequate bestekteksten. En tot slot een samenwerkingsverband als CCSP als voorbeeld van Samen sterker!

Spreker: Johan van der Waal, V-ICT-OR

10u50 - 11u10  Pauze
11u10 - 11u30

Overheidsopdrachten versus innovatie:
Innovatieve ideeën en oplossingen binnenhalen als overheid is geen gemakkelijke klus. Het zijn vooral kleine bedrijven en start-ups die hieromtrent veel te bieden heeft en laat dat nu juist de partijen zijn die nauwelijks of geen bestekken lezen. Digipolis/Stad Antwerpen ging op zoek…..

Spreker: Ann Fournier, Digipolis Gent/Antwerpen

 

11u30 - 12u00

Het is zeven na twaalf!

Vijf jaren geleden heeft een groep van actieve besturen besloten om zich samen oplossingsgericht achter
 één technologie te scharen. De intentie om via sjablonen één keer de oplossing te programmeren en X keer te delen lijkt op een sisser af te lopen. Hoe kan een groep die zich buigt rond één technologie betersamenwerken? Waarom zijn we in deze impasse verzeild geraakt? Wat zijn de mogelijkheden? (CCSP)

Spreker: Luc Jolie, Voorzitter Expertise Centrum Gemeentesecretarissen Oost Vlaanderen

12u00 - 12u30

Aanbod Het Facilitair Bedrijf

Filip Langenus en Anneleen Cosijn lichten de raamovereenkomsten van Het Facilitair Bedrijf toe waarvan lokale besturen kunnen afnemen. De focus zal hier liggen op het aanbod aan ICT-producten en -diensten, maar ook het niet-ICT aanbod komt aan bod. Daarnaast zullen ze het ook kort hebben over de geplande initiatieven naar lokale besturen op het vlak van aanbod en communicatie.

Sprekers: Filip Langenus – klantenbeheerder,  Anneleen Cosijn – portfoliobeheerder

 

12u30 - 13u30  Lunch
13u30 - 14u00

De opdrachtencentrale van Stad Brugge, voor wie geen zin heeft in ICT overheidsopdrachten…

Stad Brugge heeft in navolging van twee eerdere raamcontracten, hun marktbevraging opengetrokken tot een opdrachtencentrale. Deze laat tot dat steden, gemeenten, OCMW’s, ziekenhuizen politiezones, FOD’s, EVA’s,… kortom, iedereen die gebonden is aan de wet overheidsopdrachten, zonder extra werk kunnen afnemen aan de voorwaarden die Stad Brugge bedongen heeft. En te zien aan het dagdagelijks groeiend aantal deelnemers, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië, is het aanbod breed en heel concurrentieel waardoor deze formule aanslaat. Een korte toelichting van de werkwijze en de diverse percelen.

 Lode Nulens, Diensthoofd Informatica - Stad Brugge

14u00 - 14u30

IT-raamcontract stad Kortrijk : de IT-formule voor een lokaal bestuur of andere instellingen

De stad Kortrijk startte met een IT-raamcontract in 2000. Het contract is ondertussen aan zijn derde editie toe met een stijgend aantal deelnemers. Nu maken 72 deelnemers uit West-Vlaanderen er gebruik van. Via 25 loten is er een ruim aanbod aan diensten en leveringen op vlak van IT. Voornaamste principes zijn : bestelling op afroep, geen exclusiviteit voor de leverancier, administratief eenvoudig en geen gegarandeerde afname-minima. Via een stuurgroep kunnen de deelnemers gemeenschappelijke ervaringen uitwisselen en gezamenlijk projecten uitwerken en afstemmen.

Daarnaast heeft de stad Kortrijk ook ervaring met de dezelfde samenwerkingsformule in dossiers zoals de “Beeldbank” en “e-decision”.

Hans Verscheure - IT-coördinator - Stad Kortrijk, Ann Desauw - Accountmanager - Stad Kortrijk

 

14u30 - 14u45  Pauze
14u45 - 15u45  Kort debat rond overheidsopdrachten – hoe kunnen we beter samenwerken?

 Sprekers en zaal nemen deel

15u45 - 16u00  Slotwoord en reflecties - V-ICT-OR

Bereikbaarheid

Bekijk hier het adres en de bereikbaarheid.
Tip: Als u uw gps-toestel instelt op "Sint-Denijslaan 244, 9000 Gent" bereikt u automatisch de ingang van de parking naast het VAC-gebouw.

Annulatievoorwaarden

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot woensdag 21 september 2016.
Vanaf donderdag 22 september 2016 worden annulaties gefactureerd aan 95 EUR, dit om organisatorische redenen.
U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Gelieve dit te melden via info@v-ict-or.be.
No-shows worden eveneens gefactureerd aan 95 EUR.

 

 Prijzen zijn exclusief BTW.

Programma
09u30 - 16u30

Kennisdag "Goed opdrachtgeverschap vanuit de lokale besturen"

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie

Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 0
Toegetreden leden € 0
Platinum bedrijfsleden € 95
Zilveren bedrijfsleden € 95
Profit € 175
Standaard € 175
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 0
Inschrijven