Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

20180206 HR in tijden van GDPR

Inschrijven
06/02/2018 09:00 — 06/02/2018 13:30

HR ligt al even onder vuur. Werkgevers besteden meer aandacht dan ooit te voren aan hun HR-beleid. Burn-outs en bore-outs zijn maar enkele "moderne" ziektes die de kop opsteken in het huidige HR-beleid. Komt daarbij dat de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toch wel enige invloed gaat hebben omtrent de manier waarop we de persoonsgegevens dienen te verwerken en hoe we specifieke profielen in onze organisatie gaan inzetten. Een wijziging van de Europese wetgeving over de privacy die gegevensbescherming belangrijker maakt en de sancties zwaarder. Dat ook dit opnieuw een invloed heeft op uw HR-beleid is zeker, niet in het minst op de dossierverwerking van onze medewerkers en op het gedrag van de medewerkers in onze organisaties ten aanzien van persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens. Bovendien krijgen ook derden via diverse procedures rechten die snel en correct afgehandeld dienen te worden. Stof genoeg om een volle workshop aan te besteden.

Tijdens deze workshop van een halve dag lichten we enerzijds GDPR toe en anderzijds welke impact deze verordening heeft op onze Human Resource diensten.

Als laatste sluiten we af met een demo van Canon die een geïntegreerde end-to-end oplossing aanbieden.

Programma

09u00 - 09u30

Registratie en ontvangst

09u30 - 10u30

De nieuwe privacywetgeving toegepast in 16 stappen richting conformiteit
Pieter Gryffroy, advocaat-medewerker bij time.lex

In deze sessie licht Pieter Gryffroy, advocaat bij advocatenkantoor time.lex dat gespecialiseerd is in privacy en gegevensbeschermingsrecht, toe hoe een (lokale) overheidsorganisatie zich in 16 stappen kan aanpassen aan de nieuwe wetgeving. De bepalingen van de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genoemd) dienen als uitgangspunt maar de presentatie focust vooral op de praktische gevolgen inzake implementatie van de nieuwe regels. Pieter deelt daarbij graag de door time.lex opgedane ervaring bij AVG-implementatieprojecten inzake organisatorische aanpak, timing en het stellen van prioriteiten

Pieter Gryffroy is advocaat bij time.lex, een advocatenkantoor gespecialiseerd in privacy en gegevensbescherming en ICT-recht in de ruime zin. Alvorens time.lex te vervoegen in Oktober 2016 was Pieter onderzoeker aan de Jean Monnet Leerstoel voor Europees recht en Europese integratie van de Universiteit van Saarland te Saarbrücken, Duitsland. In die functie deed hij onderzoek naar en publiceerde over pertinente problemen en uitdagingen in de Europese regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Bij time.lex begeleidt Pieter zowel private als publieke cliënten en adviseert hij consortia van ondernemingen, overheidsinstellingen en universiteiten over de juridische problemen die zich voordoen in bepaalde Europese onderzoeksprojecten binnen het horizon 2020 raamwerk die betrekking hebben op complexe ICT-implementaties. Pieter legt zich in het bijzonder toe op o.a. privacy en bescherming van persoonsgegevens,  ICT-recht, intellectuele eigendomsrechten en op de internationaal privaatrechtelijke aspecten van de voorgaande rechtsdomeinen

10u30 - 10u45

Pauze

10u45 - 11u45

Welke impact heeft GDPR op onze HRM afdeling en zijn personeelsbeleid?
Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR vzw

Personeelsbeleid en de algemene verordening voor gegevensbescherming (GDPR) hebben meer met elkaar gemeen dan men zou denken, ook al lijkt het op het eerste gezicht niet zo. Gegevensbescherming wordt veel belangrijker, de sancties veel zwaarder. Vandaar de noodzaak om uw HR-afdeling tijdig voor te bereiden op de nieuwe maatregelen, want zij zijn de bewakers van de human resources in een wereld waar de mens de zwakste schakel blijft. Vanaf de aanwerving, via awareness trainingen tot en met het verlaten van de organisatie dient deze schakel begeleidt te worden in de gegevensbeschermingsketen. Elk onderdeel van de cyclus wordt belicht om ook jullie meer inzicht te geven hoe via personeel er tegemoet wordt gekomen aan deze verordening

Eddy is sinds 2008 voorzitter van V-ICT-OR, de Vlaamse organisatie voor ICT verantwoordelijken in de lokale overheden. Vanuit het lokale niveau creëerde hij de mogelijkheid om verschillende overheidsdiensten samen te laten werken rond een gedeelde referentiearchitectuur. Als actief lid van de Gelinkte Organisatie voor Lokale Autoriteiten (LOLA) heeft hij vooral ingezet op kennisdeling en goede praktijken in Europa, maar ook wereldwijd. Door ICT permanent op een managementniveau ter sprake te brengen, creëerde hij de juiste werkbaarheidsbalans tussen politici, topmanagement en de ICT.  In combinatie met zijn persoonlijke vaardigheden en een high performance managementstijl, worden heel wat projecten door zijn tussenkomst echt concreet.
Met een brede kijk op de digitale transformatie heeft hij een internationale empirische en academische reis in de wereld van referentie architecturen waar zijn visionaire, creatieve en pragmatische vaardigheden sterke relaties opbouwen tussen de verschillende betrokken organisaties.

11u45 - 12u30

Demo-sessie
Peter De Hondt - Canon

Canon Digital HR is een geïntegreerde end-to-end oplossing voor het beheer van Human Resourcesdocumenten en -processen. Wij hebben een oplossing ontwikkeld om essentiële HR-documenten en -gegevens zo vast te leggen, te verwerken en te distribueren, dat u deze sneller kunt verwerken en wet- en regelgeving beter kunt naleven gedurende de gehele medewerkerscyclus, van werving tot uitdiensttreding.

Deze oplossing is ontworpen om HR-medewerkers in staat te stellen zich te richten op activiteiten die waarde toevoegen, door de mogelijkheden voor het uitvoeren van beheertaken te optimaliseren, vertrouwelijke informatie toegankelijk te maken met volledige inachtneming van wet- en regelgeving en documentintensieve workflows te automatiseren en te beheren. Canon Digital HR is gebaseerd op één platform

Als een document en information managementspecialist helpt Peter (in samenwerking met een team van Canon IM experten) zijn klanten met hun document en werkproces gerelateerde problemen om groei en efficiënt werken te stimuleren.

Momenteel helpt hij zijn klanten in de publieke sector naast zijn aangeboden diensten met verschillende totaaloplossingen zoals bijv. facturatieverwerking, post en email registratie, dossier management, File management en een Digital HR oplossing

12u30 - 13u30

Broodjeslunch

 

Prijzen

Deze workshop is gratis voor deelnemers. Inschrijven is verplicht.

 

Annulatievoorwaarden

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot dinsdag 23 januari 2018.
Vanaf dinsdag 23 januariworden annulaties gefactureerd aan €50 per deelnemer, dit om organisatorische redenen.
U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Gelieve dit te melden via info@v-ict-or.be.
No-shows worden eveneens gefactureerd voor een bedrag van €50 

Programma
09u00 - 13u30

20180206 HR in tijden van GDPR

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie
VAC Gent
Koningin Fabiolalaan
9000 Gent
Inschrijven