Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

#20160616 Kennisdag 3 "Krijg antwoord op al uw vragen rondom de midoffice en zaakgerichtwerken"

Inschrijven
16/06/2016 09:00 — 16/06/2016 16:30

Alles wat u ooit wilde weten van midoffice ??

De doelstelling van kennisdag 3 van V-ICT-OR is zorgen dat u al uw vragen beantwoord krijgt rondom de midoffice en alles wat daarmee te maken heeft, zoals zaak/dossiergericht werken, CRM, documentmanagement, workflowmanagement, koppelingen met authentieke bronnen, back- en frontoffice, maar ook contenmanagement als centrale kennisbank, enz. enz.

We besteden aandacht aan de bewustwording van een midoffice en een vaak gepropageerd onderdeel daarvan, het Zaakgericht werken. We staan stil bij de invloed binnen de organisatie, maar ook naar de burger en ondernemingen toe. Daarnaast tonen we vooral praktijkcases om de ervaringen te delen van gemeenten die stappen hebben gemaakt om te werken met een midoffice.

Wie speelt niet met de vraag wat doe ik met centrale bestanden, werkvoorraad, post/zaakregistratie, contacten/relatiebestand...?
Ze passeren allemaal de revue en het is goed om te horen welke afwegingen er allemaal zijn gemaakt door collega besturen.
Maar ook welke trends er gaande zijn, zeker als we zien dat service oriented werken opkomst maakt en we ineens gaan praten over dunne  en dikke midoffices.

Doelgroep

  • IT’ers
  • Beleidsmakers en beleidsvoorbereiding
  • Schepenen
  • Secretarissen

Programma

09u00 - 09u30

Ontvangst

09u30 - 09u40 

Opening Eddy VanderStock - (V-ICT-OR)

09u40 - 10u15 

Welke zijn de mogelijke interbestuurlijke bouwblokken om een slimme gemeentelijke referentiearchitectuur op te zetten.
Eddy VanderStock licht de thesis toe die hij voor de AMS presenteerde.

10u15 - 10u50

Wat verstaan wij onder de generieke componten en mid-office binnen VlaVirGem? De uitleg van trends en midoffice ontwikkelingen en het VlaVirGem referentiemodel dat hier u bij kan helpen;
Is er wel een midoffice of hebben we het over iets anders?

10u50 - 11u10 

Pauze

11u10 - 11u30 

Hoe ondersteunt de softwarecatalogus u en uw leveranciers het krijgen van inzicht rondom juist de midoffice en gebruik van centrale bestanden en koppelingen; Een toelichting op de meerwaarde van de softwarecatalogus op dit vlak.

11u30 - 12u00 

Praktijkvoorbeeld stad Eeklo vertelt over:

- De praktische implementatie van authentieke bronnen als generieke voorziening voor uw organisatie
- Het nut van het werken onder architectuur bij midoffice/generieke voorzieningen

Een voorbeeld hoe u als bestuur vanuit deze invalshoek aan de slag zou kunnen.

12u00 - 12u30 

Praktijkvoorbeeld CCSP en CRM (Destelbergen)
Het Common Citizen Service Platform is een ontwikkeling waarin het CRM als uitgangspunt is genomen om alle klantcontacten met diverse toevoegingen op te nemen als generieke applicatie.
Een essentieel onderdeel van een generiek platform als component van een midoffice gedachte. Destelbergen geeft aan waarom zij hier voor hebben gekozen.

12u30 - 13u30  

Lunch

13u30 - 14u00 

Praktijkvoorbeeld gemeente Oostkamp

Oostkamp ziet in het werken met een CRM een oplossing in de midoffice de volgende grote uitdagingen:
De ‘ongestructureerde informatie / documenten’ structureren en deze ontsluiten naar iedereen die deze nodig heeft.
Een bron creëren langs dewelke eigen en andere unieke bronnen ontsloten kunnen worden.

In een eerste fase ligt de focus op het vervangen van het pakket van de notulering en de postregistratie. Via de oplossing van Net-IT voor Steden en Gemeenten werken we in Oostkamp voor gemeente, voor het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf op een gelijke manier wat betreft het aanleveren en verwerken van agendapunten en besluiten van de verschillende organen. Idem voor de postregistratie. Deze agendapunten en poststukken kunnen, samen met meldingen, klachten, bijlagen e.d. gebundeld worden tot een dossier, dat op zijn beurt opnieuw aan een klant / bedrijf gelinkt kan worden. Momenteel is de toepassing gelinkt aan het lokaal bevolkingsbestand, het VKBO en het CRAB. 

14u00 - 14u30 

Praktijkvoorbeeld Stad Geraardsbergen

De stad heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het samenbrengen van de infrastructuur van Stad en OCMW en daarvoor een autonoom gemeentebedrijf opgezet.
De grootste uitdaging nu is het samenbrengen en optimaliseren van de software van beide organisaties, een midoffice lag hier voor de hand.

14u30 - 14u45

Pauze

14u45 - 15u15 

Praktijkvoorbeeld Stad Genk

Stad Genk bouwt verder aan een nieuw multikanaal dienstverleningsconcept. Hierbij wordt de software (Midoffice) ingezet als hulpmiddel om de doelstellingen te realiseren. er wordt gebruik gemaakt van de Midoffice tools van Green Valley.

15u15 - 15u45

Praktijkvoorbeeld Evergem

Bij het opzetten van een midoffice of gebruik gaan maken van generieke componenten is draagvlak in de organisatie nodig. In Evergem is vooral gewerkt aan draagvlak, om zo te kunnen bouwen aan een goede informatievoorziening, waaronder een concept met generieke componenten in een midoffice.

15u45 - 16u00

Slotwoord en reflecties - V-ICT-OR

 


Reserveer nu vast in uw agenda van 9.00-17.00 uur!

Bereikbaarheid

De kennisdag gaat door in het "Huis van de Sport", Boomgaardstraat 22, 2600 AntwerpenBerchem, vlakbij het provinciehuis.
U vindt hier meer informatie over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer of met de wagen.

 

Prijs

Deze kennisdag is gratis voor V-ICT-OR leden en toegetreden leden. 
Bedrijfsleden betalen € 95.

Annulatievoorwaarden

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot donderdag 2 juni 2016. 
Vanaf vrijdag 3 juni 2016 worden annulaties gefactureerd aan 95 EUR, dit om organisatorische redenen.
U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Gelieve dit te melden via info@v-ict-or.be.
No-shows worden eveneens gefactureerd aan 95 EUR. 

 

Programma
09u00 - 16u30

20160616 Kennisdag 3 "Krijg antwoord op al uw vragen rondom de midoffice en zaakgerichtwerken"

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie

Boomgaardstraat 22-24
2600 Berchem
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 0
Toegetreden leden € 0
Platinum bedrijfsleden € 95
Zilveren bedrijfsleden € 95
Standaard € 175
Inschrijven