Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

20160512 Shopt IT Hackathon

Inschrijven
12/05/2016 10:40 — 12/05/2016 16:00

Shopt IT

Inleiding

De beheers- en beleidscyclus (BBC) is de hoeksteen van de rapportering van Vlaamse steden en gemeenten naar het regionale, federale en zelf het Europese niveau. In deze rapportering zit de strategie van de gemeente vervat maar ook de budgetten en zelf (tot op zekere hoogte) de actualisatie daarvan. Het publiceren van deze gegevens als open data kan de transparantie van onze besturen naar nieuwe hoogtes tillen en zal een belangrijk hiaat in de openheid van onze overheid invullen. Daarom doen we een warme oproep naar alle geëngageerde overheidsmanagers, burgers, open data enthousiastelingen en voorvechters van de transparantie om samen werk te maken van de BBC als open data.

We nodigen u daarom van harte uit om deel te nemen aan de hackathon tijdens Shopt IT op 12 mei. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn op basis van de gegevens die nu voorhanden zijn, welke toepassingen we daarop kunnen bedenken, en wat de volgende stap is naar een meer transparante overheid.
We hopen om samen met jullie en onze partners het belang van een transparante rapportering in de kijker te kunnen zetten, en een aantal mooie resultaten te kunnen voorleggen.

Programma

10u40-10u50

Introductie: Het belang van de BBC en open data

In de internationale open data rangschikking (The Open Data Index) staat België op de 35e plaats. De belangrijkste reden voor deze zwakke score is het gebrek aan duidelijke publieke gegevens omtrent de besteding van de overheid. Uiteraard zijn het niet enkel de lokale besturen die hiervoor instaan, maar het publiceren aan de gegevens die via de BBC gerapporteerd vormt een belangrijke bouwsteen voor een meer transparante overheid over alle beslissingniveau's heen.

Spreker: Thimo Thoeye, V-ICT-OR

10u55-11u10

De beheers- en beleidscyclus toegelicht

De beheers- en beleidscyclus is de hoeksteen van de rapportering van de Vlaamse steden en gemeenten aan de Vlaamse overheid. De BBC bevat veel meer dan enkel financiële gegevens maar biedt ook inzicht in het beleid dat wordt gevoerd door de lokale besturen. Rudi Hellebosch licht vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur toe hoe de BBC tot stand is gekomen, en welke meerwaarde zij biedt, niet alleen op Vlaams niveau maar ook aan de lokale besturen zelf.

Spreker: Rudi Hellebosch, ABB

11u10-11u25

De beheers- en beleidscyclus in de praktijk

De Stad Gent maakt werk van een planmatig beleid, resultaatgericht strategisch management en van kwalitatieve beleidsrapportering via "Gent 2020". In Gent werd de invoering van de BBC aangewend om tot een totaaloplossing te komen die de visie, de missie en de strategie van de Stad koppelt aan concrete activiteiten, acties en projecten op het terrein. Gent ontwikkelde eigen software, die via koppelingen met de strategische en financiële systemen een geïntegreerde meerjarenplanning mogelijk maakt, en die niet alleen instaat voor de verplichte BBC-rapportering maar voor alle beleidsmakers en medewerkers van de Stad Gent een handige tool vormt.

Spreker: Tom Van Nieuwenhove, Annemie Boghaert (Stad Gent)

11u25-11u55

OpenSpending.org

Cécile Le Guen is lid van Open Knowledge International en is daar project manager voor OpenSpending.org. Zij weet als geen ander hoe ver we in Europa staan op vlak van transparantie in overheidsfinanciën. Zo heeft ze bijgedragen aan het nieuwe platform van OpenSpending, en werkt ze mee aan het Europese project OpenBudgets.eu, waar men op Europese schaal naar oplossingen zoekt om overheidsbudgettering transparant en gestroomlijnd te maken over de verschillende lidstaten en Europese instellingen heen. Zij zal ons helpen om over de grenzen te kijken en waar mogelijk te leren van de goede voorbeelden uit het buitenland. Let op: deze sessie wordt in het Engels gesproken. 

Spreker: Cécile Le Guen

 11u55-12u10

Het perspectief van de community

Waarom publiceren we eigenlijk open data? Welke resultaten kunnen we verwachten, en wat is de meerwaarde ervan? Op deze vragen formuleert Pieter-Jan Pauwels een antwoord vanuit het perspectief van de hergebruiker. Vanuit zijn rol binnen Open Knowledge Belgium is hij betrokken bij talloze initiatieven die te maken hebben met de ontsluiting en het hergebruik van open data. Zo staat hij onder andere in voor de organisatie van de "Open Summer of Code" en de "Diplohack Brussels". In deze sessie licht hij kort toe wat het publiceren van de BBC als open data kan betekenen voor de hergebruiker en voor Vlaanderen op het internationale "open data toneel".

Spreker: Pieter-Jan Pauwels, Open Knowledge

 12u10-12u30

Voorstelling van de data


Over welke data gaat het nu precies? Katja Borré geeft een overzicht van de data die het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van de BBC behandelt, hoe deze gebruikt wordt, en in welke vorm deze zal worden ontsloten.

Spreker: Katja Borré, ABB

12u30-14u00

LUNCH

14u00-14u30

Best practice

De Wakkere Burger vzw en Tree company ism Karel de Grote-Hogeschool werken aan een platform om de uitgaven van Vlaamse steden en gemeenten transparant en begrijpelijk te maken én om burgerbegrotingsvoorstellen te verzamelen. Ze stellen hun aanpak voor. 

Sprekers: Dieter Van de Putte, Michiel Nuytemans

14u30-16u00

hackathon & brainstorm

Benodigdheden

Alle deelnemers brengen hun eigen portable mee.

 

Programma
10u40 - 16u00

20160512 Hackathon Shopt IT

Organisator

V-ICT-OR vzw

Locatie

Van Rysselberghedreef 2
9000 Gent
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijsgroep Prijs
Standaard € 95
Inschrijven