Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Shopt IT 2020

Inschrijven
24/09/2020 09:00 — 24/09/2020 16:05

Covid-19

Ook Shopt IT is slachtoffer geworden van het nieuwe COVID-19 virus. Onze eerste voorkeur is nog steeds het verplaatsen van Shopt IT naar 24 september, waarbij we elkaar nog steeds fysiek kunnen ontmoeten.

Achter de schermen zitten we echter niet stil en zijn we ook bezig met een B-plan, mocht een evenement met zo'n groot aantal deelnemers toch nog niet mogen doorgaan. Dat B-plan is een virtuele editie van Shopt IT. Niet zomaar een website met presentaties, maar een belevingswereld waar je echt door Shopt IT heen wandelt. De digitale versie is niet beter of slechter als de fysieke. Het zal anders zijn, met andere voor- en nadelen, maar minstens evenveel waard!

Shopt IT

Shopt IT is de hoogmis voor alles wat informatie en technologie in de lokale publieke sector betreft en staat ook dit jaar helemaal in het teken van slimme gemeenten! Met maar liefst 32 sprekerssessies, een gevulde beursvloer met toekomstgerichte producten en diensten en een praatcafé willen we ook tijdens deze editie onze bezoekers een compleet pakket aan oplossingen voor slimme lokale overheden bieden.

De V-ICT-OR community blijft groeien. Niet alleen als belangrijkste belangenbehartiger van de lokale publieke sector maar ook de bedrijven vinden in V-ICT-OR vzw een partner voor de digitalisering van de lokale overheden. Fundamenteel in onze werking blijft kennis overdracht en netwerking Net daarom organiseren we talrijke congressen en kennisdagen.

Speciale aandacht gaat dit jaar naar de interbestuurlijke samenwerkingen, verbeterde dienstverlening en een goed beveiligde werkomgeving.

Wie mee wil schrijven aan de digitale toekomst van de lokale besturen mag niet ontbreken!

Doelgroep:

IT-specialisten, ICT-diensthoofden, IT-managers, algemeen directeuren, beleidsmensen, diensthoofden, systeembeheerders, helpdeskmedewerkers, etc. uit lokale overheden 

Aantal deelnemers:

400

Thema 2020:

Slimme gemeenten

  

Programma
09u00 - 10u00

Onthaal & registratie

10u00 - 10u10

Verwelkoming

Eddy Van der Stock | voorzitter V-ICT-OR

10u10 - 10u30

The Digital Republic.

Andrus Kaarelson | CIO Estland

How Estonia built the most advanced digital society in the world
Since it introduced its first digital service – e-tax – in 2000, the small north-east European nation has had an ambitious digital agenda to the extent that today, 99% of its public services are available online. How did they do it?
• Enter e-Estonia. Introduction of the coolest digital society in the world. Lessons learnt from the Estonian e-governance model. The ultimate benchmark for how citizens should engage with the government.
• Making 99% of government services available online to Estonian citizens, as well as enabling individuals from other countries to become ‘e-residents’ with a digital ID card
• For over 20 years, Estonia has learned and tried using the digital ID project, until the day that one can utilize all services without using any documents
• The cornerstones of e-Estonia. Designing solutions from scratch based on the principles of decentralization, interconnectivity and integrity
• Understanding citizen expectations have changed in the last 10 years and analyzing how they will evolve
• What are the implications of evolving citizen expectations on government services?

10u40 - 11u30

Het Digitaal Duffel

Sien De Pauw | Business Productivity Evangelist & Anne Faes | Afdelingshoofd interne ondersteuning Duffel

De digitale transformatie is een oneindig spel. Maar op korte tijd is Duffel er al zeker in geslaagd te transformeren in een krachtige, digitale lokale overheid. Deze prestatie werd bereikt dankzij een sterke focus op de 4 digitale resultaten van de digitale transformatie:

1. Empower your Employees
2. Engage your Customers
3. Optimize your Operations
4. Transform your Products

In deze sessie richten we ons vooral op de rol die deze outcomes spelen als focusgebied om productievere en meer betrokken werknemers te bereiken en dit in de veilige werkomgeving van Microsoft 365.

Samen met Duffel hebben we hun digitale en toekomstgerichte ambities in kaart gebracht en door fors in te zetten op user adoption en change management, kunnen we hun volledige organisatie transformeren voorbereiden op de digitale toekomst.

1.1 TBC

1.2 TBC

1.3 The challenge of today's companies

Peter Wamback

“Connect Securely, Transform Digitally”
Multifunctionele netwerkprinters spelen vandaag een centrale rol bij de verwerking van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie.
Ontdek hoe u deze data maximaal kan beveiligen met de nieuwste oplossingen van Canon.

1.4 Het Mid-Office als proces-gebaseerde motor van uw dienstverlening

Bert Daenen | BCT

Ontdek in deze sessie hoe het Corsa Mid-Office als centraal component in uw applicatie-architectuur de drijvende en sturende kracht voor uw processen vormt. Uw dienstverlening wordt hierdoor efficiënt, voorspelbaar en kwalitatief en voldoet op deze manier aan de hedendaagse en toekomstige normen.
Door een constructieve samenwerking met meerdere partijen heeft de stad Geel binnen het kader van het proces ‘meldingen’ 5 applicaties van verschillende leveranciers gekoppeld.

1.5 Pepperflow in uw Beleids- en beheerscyclus. Klantcase : Hoogstraten

Het opstellen van het meerjarenplan is alweer achter de rug.
Dit meerjarenplan is het kader dat richting zal geven aan uw organisatie voor de komende legislatuur.

Maar het inhoudelijk opvolgen van en rapporteren over de actieplannen (en acties) in het meerjarenplan blijft voor de administratie vaak een enorm tijdrovende klus. Bovendien is de focus van oudsher sterk financieel.

Dit samen maakt dat schepenen of het MAT vaak ook op hun honger blijven zitten over het gebrek aan inhoudelijke hefbomen waarop ze kunnen sturen. Hiermee gaat de BBC jammer genoeg haar doel voorbij.
Pepperflow springt in dit gat en biedt de perfecte oplossing waarmee u grip krijgt op uw organisatie.
De gemeente Hoogtraten zag de mogelijkheden en samen stapten we in een pilottraject dat succesvol werd afgerondt.
Samen met de gemeente Hoogstraten zal er een toelichting gegeven worden over de gedeelde visie op BBC.
Hierbij delen we onze ervaringen en maken we ook ruimte voor eventuele vragen.

1.6 De veilige, digitale werkplaats van stad Lokeren dankzij Microsoft 365

Jasper Bernaers| Lead Moderne Werkplek & Jurgen Van Eynde | Lead Microsoft Security en Philippe Buyle | stad Lokeren

In deze sessie spreken we over een geconsolideerde aanpak voor meer veiligheid binnen je gemeente of stad. Waar sta je nu en vooral: waar moet je naartoe om toekomstige cyber risico's binnen de overheid in te perken.

1.7 AI voor Openbaarheid Van Bestuur "The Art of the Possible"

Stephen Lernout | Business Development & Innovation Nalantis

AI (Artificiële Intelligentie) voor Taal komt steeds meer naar de voorgrond en stilaan worden de eerste applicaties voor Lokale Besturen zichtbaar.
In het kader van Openbaarheid Van Bestuur zet ondermeer de Stad Gent vol in op het gebruik van deze nieuwe technologieën om medewerkers en
burgers vlotter toegang te verschaffen tot bestuursdocumenten en besluitvorming. Deze eerste successen zetten de deur open voor tal van nieuwe oplossingen die Steden en Gemeenten op korte termijn naar een omslagpunt kunnen brengen. In deze sessie komt u te weten welke mogelijkheden er zijn gaande van een voorzichtige aanpak tot visionaire standpunten omtrent Open Data Policies. Ontdek wat AI voor uw Besluitvorming kan doen in oa. OpenCity Platformen maar ook hoe de nieuwste technologie kan helpen met Audio/Visuele captatie van Gemeenteraden. Of wat dacht u van OpenDemocracy ... een concept om de inhoud van uw besluiten te publiceren via visuele tools. De toekomst bestaat reeds vandaag!

1.8 LB365

C-clear

Het zou hier dan eerder een demo sessie worden die in detail gaat over de functionaliteiten, niet zozeer over het high-level verhaal dat door V-ICT-OR reeds de vorige sessies aan bod kwam.
Topics zoals notulenbeheer, burgerportaal, postregistratie, documentenbeheer en het managen van bedrijfsprocessen komen uitgebreid aan bod, en kunnen een antwoord bieden voor meerdere steden en gemeenten.

11u40 - 12u30

IT1

TBC

2.1 TBC

2.2 Vlavirgem.be

Andreas Nikolakopoulos en Louis Descheemaecker | V-ICT-OR

vlavirgem.be is hét 'slimme' portaal van V-ICT-OR waar je als lokaal bestuur allerhande tools vindt om je werking te verbeteren.
Meet je IT-maturiteit met de maturiteitsmeting, test jezelf op veilig omgaan met data via de informatieveiligheidstool, stel je eigen IT-masterplan op (welke richting gaat jouw bestuur uit?), inventariseer je oplossingen via de oplossingencatalogus (recent aangevuld met de mogelijkheid om eigen koppelingen aan te geven!). Krijg inzicht in jouw persoonlijke IT-kaart via de referentiearchitectuur (en ontdek waar de overlap zit in jouw oplossingen of waar je misschien digitale tools te kort komt, gebruik de tool 'aankoopondersteuning' door generieke clausules over te nemen en in jouw bestekken op te nemen zodat ze kwalitatiever worden ...

Wil je hier alles over weten? Onze collega’s leggen het je graag uit….

2.3 Het nieuwe Paddle CMS Platform

Paddle

Groeien: het werkwoord dat de filosofie van Paddle in één klap omschrijft, letterlijk en figuurlijk. Want om te kunnen groeien in de toekomst, heeft het Paddle-team de afgelopen maanden serieus gewerkt.
Het resultaat is een nieuw Paddle CMS Platform in Drupal 9 dat het nog makkelijker maakt om je website te beheren. Door onze unieke community-spirit blijft je website meegroeien. Onze ervaring halen we uit 500 websites, waarmee we de non-profit en overheidsgerelateerde organisatie verzekeren van een veilige en toegankelijke website, die je zonder technische kennis makkelijk aanpast.

2.4 eSignFlow: schakel in Slim ‘digitaal’ besturen

Philippe Vandevyver | Vanden Broele

eSignFlow helpt overheden bij de omslag naar slim ‘digitaal’ besturen door het proces van goedkeuring, ondertekening en verzending van documenten te automatiseren binnen een open architectuur.
Ontdek hoe de stad Geel samen met eSignFlow en andere partijen haar dagelijkse werking heeft verbeterd. Hierdoor tijdsverlies en administratieve rompslomp elimineert en plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maakt voor de medewerkers van de stad.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden die u als bestuur hebt met eSignFlow aan de hand van de case Geel:
- Smart document flows: Automatiseer processen binnen uw organisatie en volg ze op
- Diverse oplaadmogelijkheden (API, Verifieer-printer, ….)
- Parametrisatie
- Opvolging
- Digital signatures: Teken veilig & juridisch sluitend
- Diverse tekenmogelijkheden
- Verificatie-pagina
- (Digital) Sending: Verstuur getekende documenten volgens het communicatiekanaal naar keuze
- E-mail
- Per post
- eBox (digitaal aangetekende zending)
- Externe postverzender
- API

2.5 Tijdelijke ICT-Profielen snel en compliant aantrekken zonder openbare aanbestedingsprocedure te moeten aanmaken? Het kan!

Luc Engels | Algemeen Directeur USG Public-Sourcing

Bent u een gemeente of andere lokale of provinciale entiteit of bent u een EVA, IVA of departement van de Vlaamse overheid? Bent u op zoek naar tijdelijke ICT-profielen? Dan kan u gebruik maken van het bestaande raamcontract van het Facilitair Bedrijf voor het inschakelen van tijdelijke ICT-Profielen voor de uitvoering van concrete projecten en ICT-opdrachten. Hierdoor moet u niet meer telkens een openbare aanbestedingsprocedure te starten en kan u snel en flexibel aan de slag!

Via een gebruiksvriendelijk platform geeft onze oplossing u toegang tot een uitgebreide database van leveranciers aan marktconforme prijzen!

2.6 De Digitale klantbeleving anno 2020 

Mohsen Abachi | Business Development Manager Qmatic Benelux

De manier waarop Digitale wachtrijen en Business Intelligentie de “Customer Experience” bij de lokale overheden kan beïnvloeden.Qmatic spreker Mohsen Abachi gaat spreken over de veranderingen die wij zien binnen lokale overheden. Welke uitdagingen zien wij? Welke ervaringen hebben wij de afgelopen jaren opgedaan over de hele wereld?
Hoe Qmatic deze ervaringen gebruikt om de lokale overheden en burgers de juiste middelen aan te reiken om snel & efficiënt in contact te komen en vooral zelfstandig producten en diensten kan selecteren en aanvragen. Daarnaast zorgen wij samen met lokale en regionale overheden ervoor dat de digitale reis en het bezoek aan de gemeente zo prettig mogelijk en efficiënt verloopt voor iedereen!

Wij zien bijvoorbeeld volgende ontwikkelingen binnen de lokale overheden:
OCMW en stadgemeente moeten gaan samenwerken, de zogenaamde “inkanteling”, die meer diensten en verkeer van burgers samenbrengt. Hoe kun je deze complexere flows voor de burgers beter beheren?
De digitale transformatie die zich steeds verder inzet richting de lokale overheden. Hoe ga je hiermee om en hoe kunnen lokale overheden dit in het voordeel van de burger en de interne organisatie benutten?
De burger verwacht dat hij/zij op verschillende manieren & verschillende tijdstippen contact kan zoeken met de lokale overheden. Hoe wij de burgers in staat stellen om zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen.
Welke inzichten geeft de Data en Business intelligentie en wat kunnen lokale overheden hiermee doen om hun dienstverlening te verbeteren.
Hoe kunnen wij u helpen om de burger tevredenheid te meten en te verbeteren.
Als voorbeeld presenteren wij van een klantcase (Leidschendam-Voorburg in Nederland). Hoe mens en digitalisering voor de ultieme Customer Experience zorgt.

2.7 Best Practice Citizen support: TOPdesk & Evergem

Tine Vermeulen | TOPdesk en Marc Goethals | Gemeente Evergem en Silvia Lootens | Gemeente Evergem)

Vorig jaar lanceerde TOPdesk Citizen support. Na 1 jaar zijn 15 besturen met ons in zee gegaan.
TOPdesk Consultant Tine verteld meer over de Best Practices die ze het afgelopen jaar heeft verzameld en uitgevoerd. Marc Goethals en Silvia Lootens vertellen meer over Citizen support bij Evergem.

2.8 Onzichtbare infrastructuur

Mike de Ridder & Tom Vandenbosch

Nutanix helpt klanten hun datacenters te moderniseren en applicaties op elke schaal, on-site en in de cloud, uit te voeren. Vanuit één management console beheert u uw IT-infrastructuur en applicaties op elke schaal (van virtuele desktopworkloads tot Exchange-mailboxen tot bedrijfskritieke applicaties), u hebt de efficiëntie en flexibiliteit van een cloud omgeving, met de veiligheid en betrouwbaarheid van een on-site oplossing.
In deze sessie tonen we hoe IT zich terug kan richten op initiatieven, terwijl ons platform complexe taken reduceert tot een enkele klik.
Nutanix laat u toe om uw lokale datacenter te beheren alsof het een public cloud is. We hanteren eenzelfde manier van werken met dezelfde eenvoud.
Dit kan u doen tijdens de kantooruren en u kan zich nu richten op wat belangrijk is, uw applicaties, services en interne sla’s, en dit zonder specialisten.

12u30 - 14u15

Lunch

14u15 - 15u05

TBC

3.1 Aan de slag met LBLOD!

Veronique Volders & Katrien De Smet | Agentschap Binnenlands Bestuur

Elke dag worden er over heel Vlaanderen duizenden beslissingen genomen door burgemeesters, colleges en gemeenteraden. Die beslissingen zijn belangrijk voor overheden, burgers en bedrijven.

Dankzij LBLOD, Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data, blijft de informatie niet langer verstopt in stoffige archieven. Het LBLOD-ecosysteem is gebaseerd op linked open data. Dat model maakt gegevens beschikbaar, doorzoekbaar en herbruikbaar.

Ons doel? Samen de administratieve last van besturen verlagen, interbestuurlijke samenwerking aanmoedigen en vooral: hergebruik van data voor iedereen mogelijk maken!

Begin 2019 gingen de lokale besturen voor het eerst aan de slag met LBLOD.

• Wil je weten welke gegevens jouw gemeente beschikbaar stelt? Of welke stappen het bestuur moet ondernemen om de LBLOD-methode volledig te omarmen?
• Ben je benieuwd waarvoor de Vlaamse Overheid de data gebruikt (en zal gebruiken)?
• Wil je ontdekken wat je zelf met de gegevens kan doen of heb je ideeën die je met ons wilt delen?

Kom dan zeker naar deze sessie!

3.2 Digitaal Tekenen 2.0

Ellen Vanherstraeten | productmanager Digitaal Tekenen van Het Facilitair Bedrijf

Veel lokale besturen gebruiken de digitale handtekenmap van Het Facilitair Bedrijf al om documenten te ondertekenen. En daar zijn we blij om! Om beter aan jullie concrete noden te kunnen beantwoorden, zullen we in de loop van 2020 een aantal zeer gewenste toevoegingen kunnen doen aan deze dienstverlening! Kom op Shopt IT luisteren naar Ellen! Zij legt je uit waar het precies over gaat en waarom jullie er blij gaan van worden. Een tipje van de sluier: we zorgen voor remote signing (zonder dat je je e-ID op het moment zelf nodig hebt) en digitale sealing (namens een bestuur kunnen ondertekenen en niet steeds in persoonlijke naam). Gebruik je de handtekenmap nog niet of was je aan het wachten op deze functionaliteiten? Dan weet je naar wie je moet komen luisteren!

3.3 Van security oplossingen naar een Security Platform

Bart Asnot | Technical Security & Compliance Advisor Microsoft

Security oplossingen zijn de hoeksteen in elk bedrijf om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Constante transformatie binnen bedrijven zorgt er echter voor dat er meer en meer nood is aan een geïntegreerde oplossing over de verschillende aanval-vectoren heen.
In deze deep-dive sessie zal duidelijk gemaakt worden hoe Microsoft de security inregelt en samenvoegt over Office 365, eindgebruikers, endpoints en de cloud in heen “in-real-life”.

3.4 De Tobibus Public Connector. Open integraties en koppelingen anno 2020

Robert-Jan van de Moosdijk | Product Owner Tobibus

Tijdens dit sprekersslot vertellen we jullie meer over onze Tobibus Public Connector.
Deze servicebus vormt de centrale toegangspoort tot overheidsregisters en alle open applicaties in de publieke sector.
Zoals een verkeersregelaar orkestreert deze cloud-oplossing een correcte data-uitwisseling tussen verschillende applicaties en bronnen voor een 20tal steden en gemeenten in Vlaanderen.
We lichten de toegevoegde waarde van deze oplossing toe via de case van Stad Geel. Binnen dit project leidde een constructieve en open samenwerking tussen verschillende leveranciers tot een future-proof totaaloplossing.

3.5 Digitaal archief Vlaanderen: hoe aansluiten en je voorbereiden?

Zeticon

Tijdens deze toelichting wordt door Het Facilitair Bedrijf ingegaan op de manier waarop organisaties kunnen aansluiten op de dienstverlening mbt DAV. Daarnaast zullen ook enkele early adopter klanten aan het woord komen om aan te geven hoe vanuit hun eerste ervaring een bestuur zich het beste kan voorbereiden op een aansluiting en hoe deze aansluiting in het werk gaat.

3.6 Security & Cyber Awareness voor niet ingewijden

Stijn Verheyden | ICT Project Manager Seris

Cyber bedreigingen komen meer en meer in het nieuws en veel bedrijven, organisaties alsook overheden dienen hier rekening mee te houden.
Het voorkomen van Cyber aanvallen is niet zoals vele denken enkel een taak van IT verantwoordelijken maar van iedere werknemer.
Het zijn de meest banale gewoontes die ervoor zorgen dat Cybercriminelen digitaal maar ook fysiek toegang krijgen tot cruciale bedrijfsinformatie.
Hoe kan iedereen zijn steentje bijbrengen om dit te voorkomen en hoe gaan we vooral bewuster om met het gegeven “security”, de toegang tot onze data, onze gebouwen en niet voor het publiek toegankelijke ruimtes zullen wij verder toelichten op donderdag 14 mei.

3.7 Kruip in huid van een Ethical Hacker en minimaliseer proactief Cybercrime incidenten

Escala

De vraag is niet langer als u als organisatie zal gehackt worden, de vraag eerder wanneer?
Onder het mantra “voorkomen is altijd beter dan genezen” kunnen organisaties en instellingen maar best een volledig mogelijk uitgewerkt security actieplan opmaken (en uitvoeren) om het ergste te voorkomen. Maar hierbij stopt het uiteraard niet! Immers moet men ook een volledige actieplan klaar hebben voor geval er zich toch een ernstig incident voordoet dat men ook onmiddellijk weet welke passende acties te ondernemen.

Om bepaalde hacking technieken beter te begrijpen nemen wij u mee in de denkwereld van een echte Hacker.

Vervolgens krijgt u een overzicht betreffende de voornaamste Cybercrime incidenten met daaraan gekoppeld de directe en indirect schade die door de getroffen organisatie geleden wordt. Daarnaast wordt er ook nagegaan welke “cybercrime technieken” de grootste schade aanrichten en welke maatregelen er kunnen getroffen worden om de risicofactor op dergelijke incidenten zo goed als mogelijk tot een minimum te herleiden. U krijgt ook een inzicht welke elementen er minimaal in een security actieplan dienen vervat te zitten. En hierin staat dan ook beschreven wat te doen als er zich toch een security incident zich voordoet. Op deze wijze kan u onmiddellijk - in functie van de aard en de omvang van het incident - overgaan tot het nemen van proportionele maatregelen om erger te voorkomen.

Deze sessie is een echte aanrader voor zowel IT-ers als leden van het managementteam die een actueel overzicht wensen betreffende de belangrijkste bedreigingen, de ernst van de mogelijke gevolgen en ook de onmiddellijke koppeling naar een security actieplan.

3.8 TBC

Signpost

15u15 - 16u05

TBC

4.1 Mijn Burgerprofiel en MAGDA: verhoog je digitale dienstverlening!

Siri Craen | Aansluitingsmanager Mijn Burgerprofiel Vlaamse Overheid

Via Mijn Burgerprofiel hebben burgers al hun overheidsadministratie altijd bij de hand! Ze krijgen meer controle over hun eigen gegevens met als voordeel een verhoogde privacy van de eigen data. Combineer dit als bestuur met MAGDA en je hoeft burgers niet opnieuw dingen te laten invullen die de overheid al weet! Daarbovenop kan je MAGDA inzetten in de mid- en back-office, om de processen steeds van actuele én correcte data te voorzien.
De voordelen? Burgers moeten zich niet opnieuw inloggen als ze wisselen van overheidswebsites of eloketten. Attesten zijn direct downloadbaar en een bezoek aan het gemeentehuis hoeft niet meer. De status van een premieaanvraag, vergunning of een ander dossier wordt automatisch gedeeld, net zoals de ‘track and trace’ van een online bestelling. Diezelfde dossiers hou je dan weer up-to-date met informatie via het MAGDA-platform. Dat spaart weer telefoons naar de administratie.
In deze sessie kom je te weten hoe je als bestuur die integratie mogelijk kan maken en er mee voor kan zorgen dat de burger één aanspreekpunt krijgt voor de verschillende overheidsniveaus.

4.2 e-loket voor ondernemers

Veerle De Bock | programmamanager e-loket voor ondernemers (VLAIO) en Bart Venckeleer | programma-architect e-loket voor ondernemers

In september 2018 werd het e-loket voor ondernemers gelanceerd. Het wordt de online ervaring waarbij elke onderneming op termijn al zijn overheidsinformatie samengebracht op 1 platform kan terugvinden. Het e-loket voor ondernemers stelt de ondernemer centraal. Of het nu gaat om federale, Vlaamse of lokale materie maakt niet uit. Alle informatie komt samen in één toepassing . Veerle gaat dieper in op wat de ondernemer concreet kan zien en Bart zal dieper ingaan op welke manier lokale besturen deel kunnen uitmaken van het platform en op informeren op maat.

4.3 Ordina

Ordina

4.4 IT1

IT1

4.5 TBC

4.6 TBC

4.7 TBC

4.8 TBC

Organisator

V-ICT-OR vzw

shoptit@v-ict-or.be

Locatie
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Effectief Lid V-ICT-OR € 95
Effectief Lid V-ICT-OR (Vlaamse overheid) € 95
Erelid € 95
Non-profit € 195
Bedrijfslid € 195
Standaard € 350

Inschrijven