Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Begeleiding premium pakket

Terugblik

Naast de traditionele begeleidingstrajecten van V-ICT-OR, waar 20 dagen begeleiding wordt aangeboden binnen een welbepaald thema (informatieveiligheid, informatiebeheer,  connectiviteit ...) bleek dat sommige - vooral kleinere - organisaties nood hebben aan een meer 'all-round' begeleiding in verschillende facetten. Zo is het premiumpakket in het leven geroepen.

Concept

Als organisatie durven we permanent onze eigen doelstellingen in vraag stellen, zo blijven we scherp en 'op spoor'. Van bij de opstart wensen we in één van doelstellingen ook dienstverlening en belangenbehartiging in een ruime zin te organiseren voor iedereen die professioneel bij het beleid rond informatie en technologie in een organisatie uit de publieke sector betrokken is. 

Met een premiumpakket heeft u recht op 10 mensdagen ter ondersteuning.

Doelgroep

Een effectief lid van zijn/haar organisatie kan een premiumpakket aanvragen voor de organisatie. Hierdoor wordt het ledenpakket verruimd met een aantal ondersteuningsprincipes.

Meerwaarde

Met een premiumpakket kunt u zich laten ondersteunen bij :

 • De begeleiding, coaching en advisering van ICT-diensten bij alle mogelijke technisch operationele en strategische dossiers
 • De opstelling, bewaking en het onderhoud van een intern beleidsplan rond informatie en technologie (roadmap), en dit in functie van de maturiteit van de organisatie met de vereiste coaching en advisering
 • De aanstelling van een functionaris gegevensbescherming (V-ICT-OR stelt er een ter beschikking) die maandelijks de opvolging doet binnen uw organisatie
 • De opstelling van een informatieveiligheidsplan (in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming en de interne informatieveiligheidscel), incl. het onderhoud, de coaching en advisering daaromtrent
 • Informatieveiligheid en persoonsgegevensbescherming: coaching en advisering van de interne organisatie al dan niet in samenwerking met de reeds aanwezige functionaris gegevensbescherming
 • De inventarisatie en optimalisatie van software, netwerken en/of hardware, incl. coaching en advisering op basis van de behoeften van de organisatie
 • Het vastleggen van de belangen en de verdediging ervan ten opzichte van leveranciers en de interventie bij technische en conceptuele problemen, dit met het oog op een permanente begeleiding, coaching en advisering rond de samenwerking met leveranciers
 • De aanwerving van ICT-profielen en hun plaats in de organisaties, met daarbij ook het nodige advies, coaching en begeleiding van de interne ICT-professionals en een focus op de vertaalslag tussen operaties en strategie
 • Permanente coaching, begeleiding en advisering t.a.v. de verantwoordelijken voor informatie en technologie, met aandacht voor een toekomstgerichte visie en toekomstbestendige oplossingen
 • Begeleiding en advisering bij het schrijven van bestekken en raamcontracten ten dienste van de organisatie, coaching en advisering bij de uitwerking en uitrol van diverse aankoopdossiers
 • De verkenning van de bestaande raamcontracten en de coaching, begeleiding en advisering van de organisatie hierbij

 

Prijs

Voor het premiumpakket bedraagt uw bijdrage € 7.850,00 (excl. btw) per jaar.
Dit pakket omvat 10 mensdagen. U kiest zelf met welk doeleinden u deze dagen wil gaan inzetten.
Het effectief lidmaatschap van 350€ blijft ongewijzigd en legt de focus eerder op opleidingen, kennisdagen, congressen, fora, deelname aan regionale kenniskringen, enz. …

Start!

Om van start te gaan met het premiumpakket stuurt u een mailtje naar premiumpakket@v-ict-or.be

Contact