Uw lidmaatschap bij V-ICT-OR: Voordelenpakket en Bijdrage

In een sterk evoluerend ICT-landschap wordt netwerking en het delen van informatie cruciaal. Lokale ICT verantwoordelijken kunnen het niet langer alleen. De roep om bijstand wordt steeds groter. Om deze nood aan communicatie in goede banen te leiden is een ledenvereniging als V-ICT-OR een juist medium.

De nood aan ondersteuning bij onze leden groeit nog steeds. De stroom van informatie over updates, patches, nieuwe technieken, kennisdeling, ondersteuning is dermate groot dat het schier onmogelijk is om alles bij te houden. Het kost bovendien heel veel tijd en dus handenvol geld om op de hoogte te blijven. V-ICT-OR probeert haar leden op basis van hun specifieke behoeften te informeren.

Voordelen V-ICT-OR vzw: activiteiten, toegang tot het V-ICT-OR kennisplatform en intranet

 1. Deelname aan alle activiteiten van V-ICT-OR tegen sterk gereduceerde prijzen
 2. Opleidingsinitiatieven, exclusief voor V-ICT-OR-leden worden aangeboden aan sterk verlaagde prijzen
 3. Sterke reductie lidgeld voor bijkomende personen in uw bestuur: het eerste lid betaalt 250€, de volgende personen die aansluiten betalen slechts 25€
 4. Toegang tot de ervaringsdatabank V-ICT-OR : wie van de collegae heeft ervaring met wat?
 5. Exclusieve toegang tot de kennisbank V-ICT-OR : u heeft toegang tot een afgeschermd deel van de website: de kennisbank met waardevolle 'inside' informatie.
 6. Een solide gesprekspartner:  de wetenschap dat een sterke ledenvereniging een solide gesprekspartner is die de belangen van haar leden met voldoende gewicht kan overbrengen naar overheidsleveranciers, hogere overheden, ...
 7. Een groot netwerk aan collegae waar je tijdens elke activiteit een beroep op kan doen
 8. Publicatie van vacatures: op aanvraag kan V-ICT-OR vzw gratis vacatures opnemen als nieuwsbericht op de website.
 9. Vragen naar info@v-ict-or.be: snelle behandeling van uw vragen, binnen maximum 48 uren.
 10. Nieuwsbrief V-ICT-OR : u ontvangt de tweewekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie rond ICT en e-government binnen lokale besturen (na registratie voor de nieuwsbrief)
 11. Meldpunt – heeft u vragen over een bepaalde oplossing en vindt u geen gehoor bij de bevoegde instanties of leveranciers? Dan tracht V-ICT-OR de betrokken partijen rond de tafel te brengen en samen naar een oplossing te zoeken.
 12. U krijgt een coupon van -240 € (ofwel -20€ per maand) bij het gebruik van de Tool voor Informatieveiligheid (www.informatieveiligheid.be). Dit betekent dat de basisversie voor leden GRATIS wordt aangeboden.

Ledenbijdrage

Als eerste V-ICT-OR lid in je organisatie betaal je 250€ per kalenderjaar, elk bijkomend lid in je organisatie betaalt 25€.
Het lidmaatschap wordt voor alle leden telkens hernieuwd in januari.
*Bijdrage is zonder BTW (Vereniging Zonder Winstoogmerk, vrijgesteld van BTW volgens art. 44 W. BTW).

Wil je extra begeleiding?

Kies dan meteen voor een Premium lidmaatschap waarbij je een expert over de vloer krijgt die je helpt bij jouw prioriteiten zoals bv het bewaken van het ICT beleidsplan, het opmaken van een informatieveiligheidsplan, begeleiding bij aanwervingen en andere noden.
Bekijk hier wat we voor je kunnen betekenen.

Hoe lid worden?

Aarzel niet en word nu lid: https://v-ict-or.be/partners-en-leden/info-lokale-overheden/hoe-lid-worden