Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Benchmarks gebruik

Auteur Bericht
Luc Stinissen V-ICT-OR Lid
Posts
4
Organisaties
Stadsbestuur Genk
#1 — 03/04/2007 16:59
Sinds enige tijd adviseert men om bij de beoordeling van PC's gebruik te maken van benchmarks die een objectieve vergelijking mogelijk maken.

Wie heeft er reeds ervaring hiermee en met welke benchmarks is dit dan ?

Luc Stinissen
Stad Genk
 
Onbekende Gebruiker
#2 — 04/04/2007 11:54
Luc,

Ik heb vorig jaar een lastenboek voor aankoop van PC's en laptops in die zin moeten herwerken, na een klacht van AMD.

Ik heb toen wel de nodige problemen gehad, omdat je in feite eerst een bestaande PC voor ogen moet hebben, en dan bij een aantal firma's moet gaan aandringen om één of andere benchmark-score voor dat toestel te verkrijgen, terwijl zo'n benchmark in weze niet veel zegt over het gehele toestel, je zou dit dan nog moeten gaan opsplitsen in scores voor bepaalde toepassingssuites (administratie, grafisch,...).

Ik heb toen de Bapco SysMark 2004 SE als basis genomen, omdat deze bij de meeste leveranciers ter beschikking is. Maar eigenlijk is dit wettelijk ook niet helemaal kosjer, want deze benchmark software wordt ook normaal verkocht, zodat je weer een zeer speficiek product opneemt in je lastenboek en andere mogelijke softwareproducten uitsluit ;-)

Uiteindelijk schrijf ik nu in lastenboeken iets heel algemeen, om verdere problemen en moeite te vermijden, bv. "processor krachtig genoeg voor de courante administratieve taken van de gemeente".

Graag had ik hierover de mening gehoord van collega's die hier ook al mee te maken hebben gehad.
 
Posts
15
Organisaties
VVSG
#3 — 11/04/2007 09:35
Luc,

Op 15/12/2006 is er in het Belgisch Staatsblad een omzendbrief verschenen rond het gebruik van benchmarkings in overheidsopdrachten voor computers.

De juiste titel luidt:

Omzendbrief. Overheidsopdrachten. Verbod om in de bepalin-
gen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het
gewone verloop van de mededinging beperken of uitsluiten.

Technische specificaties van microprocessoren in het kader van
informaticaopdrachten (aanschaf van computersystemen).

Hierin vind je meer info over de mogelijke benchmarkings en ook de url's van een aantal websites waar je meer info terugvindt.

mvg
Heidi Kestens
Systeembeheerder Gemeente Kortessem

Heidi Kestens