Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

12.02.2019 - Kennisdag - Op welke beleidsdomeinen zet ik deze legislatuur in?

Inschrijven
12/02/2019 13:00 — 12/02/2019 16:45
Banner

Rekening houdende met het steeds terugkerende kerntakendebat en de toegenomen verantwoordelijkheden op lokaal niveau, wordt het complexer om duidelijk en concreet naar de buitenwereld te communiceren wat men als lokale overheid voor de maatschappij (nog) kan betekenen. Naast een resem aan bevoegdheden en centraal opgelegde dienstverlening - die één op één vertaald werden vanuit de federale of Vlaamse regelgeving - wenst men vanuit de bestuurlijke autonomie ook de dienstverlening maximaal af te stemmen op de lokale behoeften van de bevolking. De lokale besturen blijven immers het dichtste portaal bij de klant, de burger en de ondernemer.

“Maar hoe stippel je in dergelijke omgevingen een beleid uit?”

De aanzienlijke diversiteit van de praktische invulling aan dienstverlening enerzijds en de roep naar "minder overheid" anderzijds creëerden een tweeslachtigheid in visie, met een enorme kloof tussen voorstanders van ‘de generieke basisgemeente’ en die van een ‘lokale overheid in zijn rijkheid aan specialismen’. De expliciete focus naar de buitenwereld, wordt hierdoor een koorddans tussen wat de lokale bevolking vraagt en wat men met een groeiend pakket aan dienstverlening (bevoegdheden en verantwoordelijkheden) vanuit de lokale overheid nog kan of wil aanbieden aan zijn ‘klant’. De keuzes die men maakt binnen een doorsnee bestuur zijn dan ook doelbewust en weinig creatief. Men laat niets aan het toeval over. Enkel de besturen die voldoende ademruimte hebben (en deze zijn fors in aantal gedaald) kunnen keuzes maken die écht op het beleid zijn afgestemd.

Niet geheel onterecht wordt deze manier van werken door sommige lokale beleidsverantwoordelijken een “virtuele” autonomie genoemd. Vele lokale besturen nemen dan ook gemakshalve ‘degelijke’ werkwijzen over van elkaar en gieten de opgelegde regelgeving in al even strakke rationele denkpatronen, uit vrees de teugels kwijt te raken. Iets wat vaak aangegrepen wordt als reden waarom moderne managementprincipes moeilijk hanteerbaar zijn in een gemiddelde Vlaamse gemeente.

Vaak houdt men binnen die patronen strak vast aan goede praktijken en benchmarking om de eigen werking te toetsen of vast te leggen.

Maar het kan anders.

Tijdens de kennisdag Beleidsplanning bezorgt V-ICT-OR u in een halve dag een aantal bouwblokken om effectief aan de slag te gaan. Vier grote onderdelen staan op de agenda: informatiebeheer, informatiebeleid, de vereiste skills om het werk uit te zetten en goed procurement. V-ICT-OR laat u tevens kennismaken met zijn ‘masterplan’ tool, een onderdeel van vlavirgem.be. Deze toepassing stelt u als lokaal bestuur in staat om te bepalen op welke beleidsprincipes u wilt gaan inzetten, en wat die keuze precies betekent voor uw bestuur. Premiumleden van V-ICT-OR kunnen tevens op basis van een aantal stellingen te weten komen welke beleidsprincipes zij zelf het belangrijkst vinden.

Mis deze kennisdag niet op 12 februari in het VAC in Hasselt.

Programma
13u00 - 13u30

Registratie & ontvangst

13u30 - 13u45

Verwelkoming & introductie

Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR

13u45 - 14u30

1 jaar na de bouwdoos

Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR

Nemen we informatie en technologie voldoende mee in onze toekomstplannen voor onze "slimme gemeenten"? Op een paar maanden voor de verkiezingen wensen we samen met de besturen en hun beleidsmensen na te gaan in welke mate we klaar zijn voor de nieuwe meerjarenplannen. Hoe zetten we de mijlpalen uit? Welke keuzes maken we? Zetten we voldoende in op samenwerking? Welke bouwstenen zijn er en hoe zet ik die in? Hoe kunt u de masterplan tool van V-ICT-OR aanwenden om uw beleid richting te geven?

14u30 - 15u15

LB365 (vroeger samen aanbesteden)

Johan Van der Waal - V-ICT-OR

Grote softwareprojecten lopen vaak langdurig en zijn niet eenvoudig onder controle te krijgen. Enkele besturen zijn zich gaan focussen op een collectieve creatie van applicatiefuncties. De puzzelstukken worden klaargemaakt om in elkaar te leggen, stuk voor stuk componenten die onafhankelijk kunnen functioneren en toch samen kunnen ingezet worden. De opbouw van een toekomstbestendige ondersteuning voor gemeenten is in de maak.

15u15 - 15u30

Koffiepauze

15u30 - 16u15

GDPR aandachtspunten voor het beleid

Security werkgroep V-ICT-OR

GDPR komt steeds korter bij! De belangrijkste wijziging zit in de manier waarop onze interne processen klaar zijn om de mogelijke vragen van de betrokkenen af te handelen. Als iemand de vraag stelt om de persoonsgegevens te wijzigen of te wissen, kunnen we dit dan? Wat met burgers die niet langer de toestemming geven om bepaalde informatie bij te houden? Dit en nog vele vragen stoppen we in de GDPR pitch naar beleidsmensen toe!

16u15 - 16u45

Wat kunnen we samen doen? Gespreksronde

Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om diverse instrumenten in te zetten ifv een vernieuwende werking.

Organisator

V-ICT-OR vzw

info@v-ict-or.be

Locatie
VAC Hasselt - Hendrik Van Veldeke
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 140
Effectief Lid V-ICT-OR € 90
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 90
Bedrijfslid € 90
Inschrijven