Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT 2018

13/12/2018 09:00 — 13/12/2018 21:30
Banner

In het najaar organiseren we telkens "Manage IT";

Sleutelwoorden bij dit evenement zijn samenwerking, conceptvorming, visieontwikkeling, kwaliteit, kortom degelijk informatiebeleid. Samen met de andere actoren van de lokale overheid (secretarissen, schepenen, burgemeesters, ...) gaan we op zoek naar verbreding en verdieping van onze kennis. We nodigen hiervoor een aantal toonaangevende sprekers uit. Manage IT wordt telkens afgesloten met een aangenaam diner.

Doelgroep:

ICT-verantwoordelijken, diensthoofden, projectleiders, financieel directeuren, algemeen directeuren, schepenen, leden van het managementteam.

Aantal deelnemers:

250

Thema 2018

De burger ligt wél wakker van digitalisering! En jij? Geef jij digitale transformatie, smart cities en innovatie een plaats in de beleidsnota?

Voor de 10e editie van Manage IT richten we onze pijlen op U, verkozene of diensthoofd, die na de verkiezingen een nieuw beleidsplan moet opmaken en de kans krijgt om de digitale transformatie daar mee in op te nemen.

De digitale dienstverlening van steden en gemeenten ontsnapt namelijk nog te vaak aan de aandacht als het gaat over strategische beleidsplanning. Nochtans staat het lokale bestuur het dichtst bij de inwoners en kan een goed geplande digitale transformatie de dienstverlening naar de burger toe veel scherper zetten.
Hoewel vaak beweerd wordt dat de behoefte naar digitale diensten niet zo groot blijkt te zijn dan vermoed, spreken wereldwijde evoluties deze tendens tegen.

Naast de digitale publieke diensten is ook het verzamelen van slimme informatie om het beleid te kunnen sturen van primordiaal belang bij het uitstippelen van uw actieplannen en budgetten. In dit digitaal tijdperk verwachten inwoners en ondernemers een vlot en efficiënt contact met uw gemeente, vlotte assistentie aan de balie- en dit zonder wachttijd en steeds vaker ook de mogelijkheid om bepaalde diensten of documenten van thuis uit of vanop de smartphone te kunnen aanvragen, zoals ze gewoon zijn bij bv. hun bank met pc-banking.
In een moderne samenleving wenst men ook dat u, het lokaal bestuur, het leven aangenamer maakt door slim te gaan sturen op vlak van mobiliteit, leefmilieu, leefbaarheid, … Men vraagt met andere woorden van U om van de gemeente een slimme gemeente te gaan maken. Een gemeente die stuurt op de juiste info en haar beleid flexibel kan aanpassen op basis van de behoeften.

Tijdens Manage IT proberen we mensen met ervaring binnen de lokale dienstverlening samen te brengen om een modern en gestroomlijnd maar vooral toekomstgericht beleid te gaan uittekenen.

 • Waar hou je als bestuurder best rekening mee?
 • Houden we onze hardware als organisatie nog in huis of besteden we dat uit en leggen we de focus op de informatiehuishouding?
 • Is open data een verplichting of dienen we eerst op standaardisatie in te zetten?
 • Krijgen we zelfsturende processen en dienstverlening of zal het ambtelijk kader meer moeten inzetten op andere manieren van werken?
 • Wat doen de federale en Vlaamse overheid al op dit vlak voor ons of moeten we alles zelf doen?
 • Hebben we de juiste skills in huis om deze loodzware opdracht neer te zetten?

In ieder geval wensen wij samen met jullie er een themacongres van te maken waarin nieuwe ervaringen worden opgedaan en vooral gedeeld.

Niemand die het “besturen” van een lokale overheid ernstig neemt kan ontbreken.

Annulatievoorwaarden

Indien u verhinderd bent kan u kosteloos annuleren tot donderdag 29 november 2018.
Vanaf vrijdag 30 november worden annulaties gefactureerd aan 100%, dit om organisatorische redenen.
U kan altijd iemand afvaardigen die in uw plaats komt. Gelieve dit te melden via info@v-ict-or.be.
No-shows worden eveneens gefactureerd aan 100%. 

Uitreiking Gouden Bit & Gouden Byte

V-ICT-OR organiseert net zoals vorig jaar de uitreiking van de "Gouden Bit & de Gouden Byte Award" voor slimme lokale besturen.

De Gouden Bit Award is een prestigieuze prijs voor lokale overheden of administraties die dankzij slim ingezette IT het verschil maken voor hun klanten. Elke lokale overheid, overheidsbedrijf of sociale non-profit organisatie, kan aan deze wedstrijd deelnemen. De jury zal uit de ingediende dossiers 3 laureaten kiezen, en de winnaar van de Gouden Bit Award.

De Gouden Byte, op zijn beurt is een award voor het project dat door een bundeling van krachten tot een gezamenlijke oplossing heeft geleid (intergemeentelijk of interbestuurlijk).

De Gouden Bit & Byte Award 2018 zal worden uitgereikt tijdens Manage IT op donderdag 13 december in Hilton in Antwerpen.

Dien vóór 6 december om 17u uw collectief of individueel project in en hou er rekening mee dat uw project dient voorgesteld te worden tijdens het congres, waarna de uitreiking volgt tijdens het theaterdiner.

Download hier het wedstrijdreglement

Speeddates

Nieuw dit jaar is de organisatie van speeddates. Iedere deelnemer zal zich kunnen registreren op een platform. Ongeveer 1 week voor het congres wordt dit volledig opengesteld en kan u kiezen met wie u een speeddate wenst te organiseren, tijdens welk tijdsslot en aan welke speeddate tafel.

Een speeddate duurt 15 minuten en geeft u de mogelijkheid om héél kort kennis te maken en meer te weten te komen van elkaar. Na een positieve speeddate kan u uiteraard nog verder nakaarten tijdens de lunch op onze beursvloer.

Maak hier reeds een profiel aan!

Programma
09u00 - 10u00

Onthaal en registratie

Koffie met ontbijtkoeken zorgen ervoor dat je in alle rust deze congresdag kan aanvangen

10u00 - 10u10

Welkom en lancering van de VlaVirGem Referentiearchitectuur Online en de Oplossingscatalogus voor lokale overheden

Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR vzw

Vlaamse lokale besturen zoeken naar oplossingen die hen naar de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst kunnen brengen. Maar die oplossingen gaan ondertussen verder dan alleen maar de klassieke "softwarepakketten". Slimme oplossingen zijn engines of applicatiefuncties die onder strakke regie doelgericht worden ingezet waar nodig, ter verbetering van de dienstverlening. Slimme oplossingen horen ook thuis onder het containerbegrip "Smart Cities" waar Internet of Things, Artificiële intelligentie, blockchain, ... stilaan de technologische puzzel gaan vervolledigen. We gaan van een 2-dimensionele denkwijze rond informatie stilaan naar een 3-dimensionele omgeving waar alles geconnecteerd is en men via slimme programma interfaces communiceert.

V-ICT-OR stelt daarom zijn referentiearchitectuur voor opdat u als beleidsmaker in een lokaal bestuur door de bomen het bos blijft zien. Eén generieke referentiearchitectuur met daaraan alle mogelijke gekoppelde oplossingen, geeft u het inzicht om slim beleid te gaan voeren …

10u10 - 10u40

Vlaanderen Radicaal Digitaal – een stand van zaken

Simon Vander Elst - Raadgever ICT en E-government van minister Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Aan het begin van deze legislatuur formuleerde de Vlaamse regering ambitieuze doelstellingen op het vlak van de digitalisering van de dienstverlening en de intern werking, ook in relatie tot de lokale besturen. In deze presentatie licht het kabinet van minister Liesbeth Homans toe hoe ver de uitrol van dit beleidsprogramma staat en wat er nog zit aan te komen.

10u40 - 11u10

3 Algemeen Directeuren over IT in de lokale besturen

Peter Crombecq (Directeur Digipolis) | Luc Kupers (adjunct-algemeendirecteur Stad Gent & OCMW Gent) | Mieck Vos (Algemeen directeur VVSG)

Mieck Vos heeft het over de verdere interbestuurlijke samenwerking vanuit partnerschappen tussen de diverse overheden en tussen de lokale besturen. Dit om de hefboom van IT te laten accelereren als driver in verandering en innovatie.

Luc Kupers reflecteert op de verschillende managementuitdagingen die de lokale overheden vandaag kennen. Hoe deze verschillen van de vorige omwentelingen die de administratie doorgemaakt heeft, hoe je IT en digitaal kan inschakelen in het leidinggevend discours van vandaag.’
Kan je daarmee weg?

11u10 - 11u40

Geen digitale transformatie zonder mentale transformatie

Rik Maes - Bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit en stichter Academy for Information & Management

Digitale transformatie voorbij de gedoodverfde (en onechte) voorbeelden van AirBNB en Uber is voor bestaande organisaties zoals gemeenten weerspanniger dan menig adviesbureau doet uitschijnen. De mentale verandering van alle betrokkenen is cruciaal voor succesvolle implementatie ervan. Een eigenzinnig verhaal over zinvol transformeren, samendenken en samenwerken, het gevaar van (te) planmatig denken, het funeste klantdenken en veel meer.

11u40 - 12u20

Burgemeestersdebat - Plenair

Vincent Van Quickenborne (Burgemeester stad Kortrijk) en Guido Vaganee (Burgemeester gemeente Bonheiden)

Enkele nieuw gekozen burgemeesters geven hun visie rond hun meerjarenplanning en de manier waarop technologie in hun slimme gemeente of stad kan ingezet worden ter ondersteuning van het beleid en de dienstverlening naar de burgers en ondernemers

12u20 - 12u30

Lancering vlavirgem.be

Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR

VlaVirGem.be is het gloednieuwe portaal waar u eindelijk zicht krijgt op de werking van uw gemeente. Ontdek hoe de Vlaamse Virtuele Gemeente werkt en hoe u uw werking kunt verbeteren.

12u30 - 13u45

Lunch & speeddates

13u45 - 14u25

Digitale transformatie in de nieuwe legislatuur

Dimitri Lefèvre, diensthoofd IT (Knokke) & Lode Nulens, diensthoofd IT (Brugge)

Vanuit Knokke leren we …
Al jaren spreken IT-ers dat hun werking meer in het daglicht moet komen binnen het lokaal bestuur, terwijl de beleidsmensen IT-ers zien als zij die geld vragen voor zaken waar ze geen kennis van hebben.
Zal een schepen van IT met kennis van IT hier een verandering in brengen ?
Wat is de positie van IT binnen een bestuur als Knokke-Heist ?
Welke aandachtspunten willen we de komende 6 jaar verwezenlijken en waarom blijven we soms vastzitten aan de basis ?
Smart City als het buzzwoord de voorbije jaren ? Maar kan een smart city zonder it en wie is eigenlijk de kracht hierachter ?

Sint-Truiden & Genk aan het woord

Jef Rayen, ICT coördinator (Sint-Truiden) & Luc Stinissen, afdelingshoofd interne dienstverlening (Genk)

Vanuit Sint-Truiden leren we …
Woorden als iot, blockchain, ANPR, open data, circulaire economie, glasvezel, data mining, smart city en vooral de zin "we moeten innovatief zijn" hoor je vandaag continu. Toch even proberen in perspectief te plaatsen.
Volgens wikipedia is innovatie meer dan alleen een technische verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld bij het management of bij marketing of maatschappelijk plaatsvinden. De gevolgen van 'het op een nieuwe wijze toepassen van een bestaand product' kunnen even groot zijn als de gevolgen van 'de introductie van het product zelf'. Zo is de komst van het internet een technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Innovaties zijn anders dan uitvindingen. Een ontdekking die nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in productie genomen wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden. In deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien worden van marketing; zonder succesvolle vermarkting - commercialisatie - bestaat er geen innovatie.

Vanuit Genk leren we …
Luc schetst eerder praktisch wat de status is en de plannen zijn rond de organisatie van de dienstverlening in de groep Genk.

Slimme stad: van strategie naar realisatie en terug

Bernard Biesbrouck, ICT manager en Myriam Colle, adviseur organisatie (Mechelen) & Bart Rosseau, en Informatie bij de diensten Bedrijfsvoering (Gent)

Vanuit Mechelen leren we …
Elke zes jaar wordt een nieuw lokaal bestuur gekozen. De uitdaging hierbij is: Hoe implementeren we nieuw beleid, evalueren we dit en hoe slaan we de brug naar de volgende bestuursperiode?
In 2012 stelde Mechelen een memorandum op als insteek voor het bestuursakkoord die kort daarop volgde. Hieruit vloeide en visie en strategie rond Slimme Stad. In deze break-out sessie wordt de visie en strategie van Stad Mechelen en de verschillende realisaties toegelicht. Vervolgens wordt dieper ingegaan op wat goed ging en de leerpunten die voortvloeiden uit de verschillende projecten. Ten slotte wordt het memorandum 2018, de insteek voor het nieuwe bestuursakkoord, besproken. Als afsluiter wordt er tijd voorzien om onderling succesverhalen en leerpunten te delen.

Inspirerend “denken” over meerdere jaren

Claudine Van Beylen, directeur Helics (Hasselt) & Sophie van Eupen, expert beleids- en managementondersteuning en Anne Faes, afdelingshoofd interne ondersteuning (Duffel)

Vanuit Hasselt leren we ...
over de studie die de stad heeft uitgevoerd betreffende Smart City en hoe het traject doorlopen werd

Vanuit Duffel leren we ...
Opbouw inspiratienota die het MAT heeft opgesteld voor de politiek van Duffel. Dit is gebeurd vanuit een externe en een interne omgevingsanalyse en een begeleidingstraject van V-ICT-OR rond informatiebeheer.

14u30 - 15u10

De 3 essentiële pijlers voor uw strategische digitale transformatie

Bart Kaesemans, senior consultant lokale besturen (ARCH) & Bert Daenen, business consultant & business developer (BCT)

Een digitale transformatie realiseren is meer dan enkel informatisering.
Informatisering is een noodzakelijk middel en bepaalt voor 20% het succes van uw digitale transformatie.
Ontdek in deze sessie hoe u uw innovatieve digitaliseringsdoelstellingen ook daadwerkelijk realiseert door een holistische aanpak.

Veilig en productief werken met Office 365 in jouw gemeente of stad. Of hoe we via User Adoptie en Change Management jouw organisatie hierin begeleiden.

Patrick De Neef & Evert D'Hondt (SYNERGICS)

In deze sessie zullen Patrick de Neef en Evert D’Hondt via use cases en best practices aangeven hoe je veilig en productief kan samenwerken en communiceren binnen je stad of gemeente. We bereiken daadwerkelijk resultaat via onze SPRINT methodologie die inmiddels in diverse steden en gemeenten gesmaakt werd.

Tobibus, de drijvende kracht achter uw MidOffice

Robert-Jan van de Moosdijk (TOBANIA)

De MidOffice Servicebus (Tobibus) is een dienst waarmee gemeenten veralgemeende toegang tot authentieke databronnen (rijksregister, kruispuntbank onderneming, kadaster, adressen, ...) kunnen verkrijgen in een gestandardiseerd formaat. Hiernaast bestaat ook de mogelijkheid om naast databronnen ook externe componenten zoals CRM of Sharepoint-omgeving te koppelen en in synchronisatie te houden.

The only way to prevent incidents is to make your colleagues aware of Cybersecurity

Philip Verbeeck, Enterprise Account Manager (KASPERSKY)

Meer dan 80% van alle beveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door menselijke onhandigheid. Helaas zijn werknemers zich vaak niet bewust van de belangrijke rol die zij spelen binnen de informatiebeveiliging van hun organisatie.
Zolang investeringen alleen in technische maatregelen plaatsvinden, blijft uw organisatie een verhoogd risico lopen. Hoe zorgt u ervoor dat uw werknemers de zaken anders gaan bekijken?
Hoe moedigt u uw werknemers aan om veilig te werken, waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor cyberbeveiliging?
In deze sessie wordt u geïnformeerd over hoe uw organisatie de vruchten kan plukken van een bewezen en effectief bewustmakingsprogramma t.a.v. cyber veiligheid.

15u10 - 15u40

Koffiepauze

15u40 - 16u20

Notuleren en het opzoeken van besluiten wordt een makkie de volgende legislatuur! (LBLOD aan het werk!)

Veronique Volders, project LBLOD en Katrien De Smet, projectmedewerker (AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR)

Wil je de tool van het agentschap binnenlands bestuur echt aan de slag zien en de voordelen ervan voor de volgende legislatuur ten volle benutten? Dan kan je deze sessie niet missen.
Lokale besluiten bevatten een hoop informatie die relevant is voor het dagdagelijkse leven van iedereen:
• Als burger wil ik weten wanneer mijn straat niet toegankelijk is door werken
• Als ondernemer wil ik weten aan welke verplichtingen ik moet voldoen
• Als vereniging wil ik weten of en hoeveel subsidies ik kan krijgen
• Als middenveld wil ik weten hoe lokale besturen hun cultuurbeleid vormgeven
Ook op alle overheidsniveaus willen we informatie van lokale besturen verzamelen om zicht te houden op beleidsvelden waarvoor we verantwoordelijk zijn. Vandaag gebeurt de gegevensverzameling vaak op een complexe en inefficiënte manier.
Met het project ‘Lokale Besluiten als geLinkte (Open) Data (LBLOD)’ heeft de Vlaamse overheid samen met de lokale besturen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te kunnen ontsluiten en hergebruiken. Het Decreet Lokaal Bestuur benadrukt dan ook een actieve openbaarheid en voert een uitgebreide publicatieplicht in. Dankzij het LBLOD-project kunnen lokale besturen hun nieuwe plichten vlot naleven zonder besluiten of specifieke gegevens eindeloos te moeten kopiëren.

Welke slimme oplossingen kan het Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid u bieden de volgende legislatuur?

Filip Langenus, klantenbeheerder (FACILITAIR BEDRIJF)

De doorstart bij een nieuwe legislatuur kan een grote uitdaging zijn. Het kan ook een opportuniteit zijn om een en ander te vernieuwen. Daarnaast is het voor een nieuwe bestuursploeg ook niet altijd evident om de keuzes uit het verleden helemaal te bevatten. Zeker op het vlak van ICT-technische keuzes. Maar ook wanneer de huidige bestuursploeg gewoon verder kan doen, hebt u mogelijk wel baat bij hulp. Of u wilt eigenlijk helemaal ontzorgd worden voor wat uw ICT-huishouding betreft? Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid heeft een mooi aanbod aan ICT-diensten die met dat doel ook voor u ter beschikking staan. Kom luisteren naar onze break-out-sessie, ontdek dit aanbod en wat het voor uw bestuur kan betekenen. We browsen met u door ons aanbod van oplossingen en raamcontracten. Zowel voor IT-personeel, specifieke bouwstenen die bijdragen aan uw informatieveiligheid, oplossingen voor een modern en conform datacenter, up to date netwerk, hard- en software voor uw mensen,… .

Lig jij wakker van de bescherming van uw informatie en de persoonsgegevens van uw burgers en ondernemers voor de komende legislatuur?

Veiligheidsspecialisten van CSmart (Pieter Sellenslagh), VERA (Sarah Smolders & Dries Gutschoven), PIVA eGov (Frederik Dhondt) en Audit Vlaanderen (Gunter Schryvers) brengen samen met de voorzitter van de V-ICT-OR werkgroep security Kurt Penninck hun inzichten

De bescherming van onze persoonsgegevens en bij uitbreiding van al onze informatie wordt cruciaal de komende legislatuur! Het onderzoek van audit Vlaanderen was vernietigend, er is flink wat werk aan de winkel. Maar hoe pak je dit aan? Wie kan je ondersteunen daarbij en meer nog … hoe creëren we meer bewustzijn in onze lokale besturen opdat de mensen niet langer de zwakste schakel zou zijn in de beveiligingsketen.

De belangrijkste onbeheerste risico’s zijn vaak eenvoudig aan te pakken. Afspraken maken en verantwoordelijkheden toewijzen is immers de eerste stap daartoe. Maar ook de technische beveiliging van de IT-omgeving, het opzetten van de gepaste toegangs- en gebruikersrechten en hoe men omgaat met incidenten vragen hierbij de juiste aandacht.

De lokale besturen nemen wel initiatieven rond informatiebeveiliging, maar ze dekken hiermee de risico’s nog onvoldoende af. Burgers, bedrijven en andere overheden hebben bijgevolg onvoldoende garanties dat hun gegevens veilig zijn bij hun lokale bestuur. Hoewel hieraan niet veel ruchtbaarheid wordt gegeven, heeft dit nu en dan wel degelijk gevolgen. Elk individueel bestuur is er voor verantwoordelijk om de vertrouwelijke en (persoons)gevoelige informatie waarover ze beschikt of die ze verwerkt, te beschermen in de mate dat de maatschappij dit verwacht. Die verwachtingen evolueren mee met de digitalisering. Denken we maar aan de opkomst van sociale media of aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Problemen met informatiebeveiliging ondergraven tegenwoordig geregeld ook het vertrouwen in het bestuur en in de dienstverlening. Een structurele aanpak en periodieke opvolging zijn aangewezen pistes om vooruitgang te boeken.
De aanwezige organisaties vertellen u hun ervaring en aanpak binnen de door hen ondersteunde lokale besturen!

Welke bouwstenen biedt V-ICT-OR aan voor de digitale transformatie van lokale besturen?

Sprekers Johan van der Waal (V-ICT-OR vzw), Andreas Nikolakopoulos (V-ICT-OR vzw), Louis Descheemaecker (V-ICT-OR vzw) en Hugo Kerschot (V-ICT-OR vzw)

V-ICT-OR faciliteert de digitale transformatie van lokale besturen vanuit haar reguliere werking. Samen met de regionale kenniskringen brengen we open vragen bij elkaar die we trachten op te lossen in samenwerking met de bovenlokale overheden en de private sector.

Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de lopende V-ICT-OR projecten LB365 (samen aanbesteden), OCAPI, BuyITPublic, Network of IT Skills, OSIRIS en HORECA.

Als kers op de taart tonen we in deze sessies de nieuwe deur van VlaVirGem waar alle oplossingen en de manier waarop deze gebruikt worden in lokale besturen worden samengebracht.
Je krijgt niet alleen een korte stand van zaken rond deze projecten, maar je verneemt er hoe je kan deelnemen of met andere woorden hoe jij in uw lokaal bestuur deze projecten kan inzetten!
Wie bouwt aan de gemeente van de toekomst mag deze sessie niet missen! De burger ligt echt wakker van digitale transformatie!

16u25 - 17u05

Hoe smart is ons bestuursakkoord? Hoe smart is onze beleids- en beheerscyclus? Hoe smart wordt onze volgende legislatuur?

Bruno Segers (BELFIUS)

Smart Belgium Services is een dochterbedrijf dat een jaar geleden werd opgericht door Belfius als digitale bruggenbouwer en digitale projectontwikkelaar tussen alle mogelijke belanghebbenden. Op basis van een aantal observaties stelt SBS een aantal kritische én actuele vragen. In elk van de lokale besturen werd immers niet alleen een nieuw plan opgesteld in lijn met de vooropgestelde beleids- en beheerscyclus maar overal werden naar aanleiding van de verkiezingen ook nieuwe bestuursakkoorden onderhandeld. Zijn in elke stad en gemeente deze plannen en akkoorden op elkaar afgestemd? Zijn ze ambitieus genoeg aangaande open innovatie en digitale transformatie? Op 1 januari treden overal nieuwe besturen voor 6 jaar in werking. Gaat deze legislatuur zorgen voor een doorbraak in het Slim Vlaanderen waar de volgende generatie zo naar hunkert?

Citynet - AI for Cities and Citizens

Stephen Lernout, Business Development & Innovation (NALANTIS)

CityNet helpt Vlaamse Steden en Gemeenten bij het toepassen van ‘Natural Language Understanding’ en Artificiële Intelligentie op diensten die de
gemeenteraad behartigt, besluitvorming en de gemeentelijke regelgeving. Dankzij een open databeleid maken ze hun diensten niet alleen toegankelijker
voor hun burgers, maar creëren ze ook een efficiëntere workflow binnen de gemeente.

Het Digitaal Archief Vlaanderen

Geert Mareels (HET FACILITAIR BEDRIJF)

Vanaf 2019 kunnen de Vlaamse lokale besturen gebruik maken van de diensten van het Digitaal Archief Vlaanderen voor het beheer en de opslag van alle digitale documenten, foto’s, kaarten of films die administratief zijn afgewerkt. De gemeente moet niet meer investeren in een eigen digitaal archief, enkel nog haar archiefstukken selecteren en inventariseren (metadateren). DAV zorgt er voor dat je die over 30 jaar nog steeds kan bekijken.

Heb jij je (beleids)informatie & technologie onder controle de komende legislatuur? Het spanningsveld tussen IT’ers en niet-IT’ers wordt alvast uitgeklaard.

Roel Verhaert, ere-stadssecretaris (Antwerpen), Hans Mulder, professor (AMS), Eddy Van der Stock, algemeen directeur (V-ICT-OR vzw)

Artificial intelligence, blockchain, robotica, internet of things, data analytics,… Digitale transformatie en de daarbij horende disruptieve technologieën staan hoog op de agenda van veel organisaties. Hoewel enkele erg succesvol zijn in het gebruik van digitale technologie voor groei en innovatie, worden de meeste geconfronteerd met uitdagingen in het succesvol exploreren en exploiteren van de mogelijkheden die voortvloeien uit digitalisering. Wil men daadwerkelijk waarde creëren uit digitale transformatie, dan dient deze geëmbed te zitten in zowel de strategie als operatie van de onderneming. Dit vraagt om managers met kennis van zowel de business als de technische aspecten van de digitale transformatie. Maar waarom falen heel wat van die projecten? Gebruikt men de juiste bouwstenen en architectuur?

Alumni van Antwerp Management School reiken concrete handvatten aan om met meer succes digitale projecten tot waarde te laten komen de volgende legislatuur. De inzichten in hun zopas verschenen boek halen de auteurs uit hun jarenlange praktijkervaring gecombineerd met de kennis en expertise geput uit hun opleidingen en coaching op Antwerp Management School. Een uniek naslagwerk voor iedereen betrokken in digitale transformatieprojecten in lokale overheden!

Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek

17u05 - 18u20

Receptie op de beursvloer

18u30 - 21u30

Theaterdiner met gast optreden van Bert Kruismans en uitreiking Gouden Bit Award en Gouden Byte Award

Inschrijven voor het theaterdiner vooraf verplicht (aan te duiden tijdens de registratie)

Organisator

V-ICT-OR vzw

manageit@v-ict-or.be

Locatie
Hilton Antwerpen
Groenplaats 32
2000 Antwerpen
Deelnemen

Toegangsprijs

Prijzen zijn exclusief BTW voor niet-leden, en vrijgesteld van BTW voor effectieve leden.

Prijsgroep Prijs
Standaard € 380
Effectief Lid V-ICT-OR € 125
Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement) € 125
Bedrijfslid € 195
Non-profit € 195
Erelid € 125

Extra opties

Theaterdiner (excl. BTW)
 • Effectief Lid V-ICT-OR: € 95
 • Non-profit: € 125
 • Bedrijfslid: € 150
 • Standaard: € 300
 • Effectief Lid V-ICT-OR (groepsabonnement): € 95