Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale Kenniskring Pajottenland en Zennevallei Q3 2020

16/09/2020 10:00 — 16/09/2020 13:00
Programma
10u00 - 13u00

AGENDA

• Voorstelling Securitybouwstenen Vlaanderen 30 min.
Van ACM/IDM tot de toekomstige SIEM-module: wat mag je verwachten van Vlaanderen op vlak van security, hoe teken je in, wat kost het … Ook voor informatieveiligheidsprofielen interessant.
• Voorstelling LBLOD Editor (Gelinkt Notuleren) 30 min.
Voor wie veel notuleert. Maar ook voor wie van de notuleringsverplichtingen op de hoogte wil zijn! Ook andere profielen uit jullie besturen zijn welkom om aan te schuiven.
• Voorstelling DAV (Serieregister, e-depot) 1u
Hier kunnen archivarissen of anderen met archiefbevoegdheden aanschuiven! Nodigen jullie de juiste mensen mee uit? Deel gerust de agenda-uitnodiging met link.
• Analyse oplossingscatalogus van de regio 30 min
Ik heb een oproep gelanceerd naar de IT-medewerkers van jullie regio om samen de oplossingscatalogus in te vullen. Dat kan leiden tot interessante analyses en besprekingen.
Graag dit even bekijken voor jullie bestuur en aanvullen tegen ten laatste 1 september. Zoals we vorige keer gezien hebben kun je bij tekorten de catalogus zelf aanvullen.
• Varia 15 à 30 min.
o MS Bookings => ligt dit op tafel in jullei bestuur als afsprakensysteem, zoja hoe hebben jullie dit opgezet?
Hot topic momenteel in ons team RKK Overkoepelend. We geven wat feedback over hoe enkele besturen al een opzet hebben uitgewerkt.
o Waar zijn jullie besturen mee bezig (projecten, prioriteiten) en waar kan de regio in helpen qua kennisdeling / tips?

Organisator

V-ICT-OR vzw

vlavirgem@v-ict-or.be

Locatie
online via Microsoft Teams

ONLINE