Oproep voor e-government awards: Uitstel indienen kandidaturen tot 27/09

14/10/2006     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3319     0

Ter gelegenheid van het jaarlijkse e-Gov-congres dat in de herfst georganiseerd zal worden door de bevoegde overheden inzake e-goverment - EASI-WAL, Fedict, Corve, KSZ, CIBG en de Duitstalige Gemeenschap - in samenwerking met TMAB en Agoria ICT, zullen voor het derde opeenvolgende jaar de e-Gov Awards uitgereikt worden. De organisatoren willen hiermee de uitzonderlijke realisaties en projecten op het vlak van e-government belonen.

Wie mag een kandidatuurdossier indienen?

Alle actoren van de Belgische overheidssector worden uitgenodigd om een kandidatuurdossier in te dienen. De diverse beleidsniveaus (lokaal, regionaal en nationaal) zijn betrokken voor zover de applicatie in productie is en ondersteund wordt door een actor van de overheidssector.

Data en deadlines

De dossiers kunnen ingediend worden vanaf 10 juli 2006 via het online formulier. De deadline om een kandidatuurdossier in te dienen is 15 september 2006.

Ontvankelijkheidscriteria

Voor de toekenning van een e-Gov Award komen in aanmerking de projecten: die ingediend worden door een overheidsdienst die operationeel(in productie) zijn die voldoende zijn beschreven

Komen niet in aanmerking de projecten:

die voorgesteld worden door een instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact staat met een van de juryleden

die al ingediend werden voor de e-Gov Awards 2004 of 2005 en waarvoor er geen duidelijke ontwikkeling in functionaliteit vast te stellen is

Evaluatiecriteria

De jury zal de waarde van de ingediende dossiers evalueren op basis van 3 groepen van criteria.

Relevantie en innovatie

Concrete resultaten en impact

Management en gebruikte middelen

 

In de mate dat er voldoende relevante dossiers worden ingediend, zal de jury in totaal 15 awards uitreiken, waarvan 1 E-Government Champion Award, voor alle categorieën tezamen. Naar gelang het overheidsniveau dat bijdraagt tot e-government en het type realisatie hebben de instellingen die een dossier wensen in te dienen de keuze tussen 8 categorieën:

1. Dienstverlening aan burgers

1.1. Gemeente of provincie (in hoofdzaak)

1.2. Gewest, gemeenschap of federaal (in hoofdzaak)

1.3. Niveauoverschrijdend (meerdere overheidsniveaus of overheid en private sector)

2. Dienstverlening aan ondernemingen

2.1. Gemeente of provincie (in hoofdzaak)

2.2. Gewest, gemeenschap of federaal (in hoofdzaak)

2.3. Niveauoverschrijdend (meerdere overheidsniveaus of overheid en private sector)

3. Verbetering van de interne werking

3.1. Gemeente of provincie (in hoofdzaak)

3.2. Gewest, gemeenschap of federaal (in hoofdzaak)

3.3. Niveauoverschrijdend (meerdere overheidsniveaus of overheid en private sector)

4. Strategisch informatiebeheer / Procesintegratie

5. Internationale samenwerking (ook met buitenlandse regio’s)

6. Dienstverlening aan een doelgroep met specifieke behoeften (bv. jongeren, gepensioneerden, gehandicapten,…)

7. Sociale inclusie / Digitale kloof

8. Informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Richtlijnen

Alvorens een kandidaatsdossier in te dienen, wordt u verzocht kennis te nemen van het reglement. De dossiers moeten absoluut in elektronisch formaat worden ingediend via het online formulier. In het Nederlands of in het Frans worden opgesteld

Samen met de voorzitter van de jury, Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO, telt de jury 7 permanente leden die alle dossiers zullen evalueren. Ze zullen werken in samenwerking met occasionele juryleden die wisselen naargelang de categorie. Elke ingediende toepassing zal door minimum 9 onafhankelijke experts geëvalueerd worden die afzonderlijk zullen werken om de grootste mogelijke objectiviteit te garanderen. De juryleden komen uit verschillende kringen.

Contact

Voor eventuele vragen kan u terecht bij natascha.kestens@agoria.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!