Nieuws

24 May
0     71

Fusiekoorts in Vlaanderen

24/05/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

Samenwerken loont, dat is een ontdekking die steeds meer besturen doen.
Of het nu gaat om trajecten als Samen Aanbesteden, zoals een grote groep besturen samen met Stad Aalter en V-ICT-OR zijn gestart of om de regionale samenwerking zoals Interwaas, waar gekeken wordt naar het gezamenlijk overstappen naar één infrastructuur.
Steeds meer besturen weten elkaar op diverse terreinen te vinden. Nu blijkt uit een artikel van HLN dat de fusiekoorts voor gemeenten zelf ook aanbreekt.
Net bij fusies en samenwerken is het belangrijk om te alvast te starten met een stevig fundament op informatiegebied. VlaVirGem helpt u daarmee op weg.

Deel deze post:

23 May
0     121

Gouden BIT award 2017

23/05/2017     Algemeen nieuws en ManageIT     Kim Van de Sande

Gouden BIT award 2017

V-ICT-OR organiseert net zoals vorig jaar de “Gouden Bit Award” voor slimme lokale besturen, een prestigieuze prijs voor lokale overheden of administraties die dankzij slim ingezette IT het verschil maken voor hun klanten.

Elke lokale overheid, overheidsbedrijf of sociale non-profit organisatie, kan aan deze wedstrijd deelnemen. De jury zal uit de ingediende dossiers 3 laureaten kiezen, en de winnaar van de Gouden Bit Award. Nieuw dit jaar is de Gouden Byte, een award voor het project dat door een bundeling van krachten tot een gezamenlijke oplossing heeft geleid (intergemeentelijk of interbestuurlijk).

De Gouden Bit & Byte Award 2017 zal worden uitgereikt tijdens Manage IT op 21 november 2017 in Antwerpen Hilton.

Denk alvast na over uw collectief of individueel project en hou er rekening mee dat uw project dient voorgesteld te worden tijdens het congres, waarna de uitreiking volgt tijdens het theaterdiner.

Wij hopen op uw bijdrage!

Deel deze post:

22 May
0     91

Werkt u al aan uw masterplan informatievoorziening?

22/05/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

Veel lokale besturen zijn, mede door het samengaan van OCMW en gemeente, bezig met het opstellen van een masterplan informatievoorziening. Daarbij zien wij vooral de vraag, "Hoe pak ik dit nu aan?"
Welke stappen moet ik zetten? Belangrijk daarbij is om niet direct in pakketoplossingen te gaan denken. V-ICT-OR heeft voor u een aantal instrumenten die u kunnen helpen een masterplan op te zetten.
Dat begint vanuit het boekje "Bouwdoos masterplan voor Slimme Gemeenten". Vanuit uw noden, problemen en inventaris (softwarecatalogus) maken we een overzicht van de As-Is situatie; vervolgens gaan we uw beleidsplan vertalen in strategische principes, die uitmonden in technische en ondersteunings keuzes. 
De combinatie van uw keuzes samen met de As-Is leveren een actieplan op met korte en lange termijn acties. Een aantal daarvan worden via het principe van de klantreizen als proces volledig geanalyseerd, zodat er concrete acties voor u uit voorkomen, zelfs indien nodig leidend tot een volledig bestek.
Inmiddels zijn gemeenten als Kortenberg, Torhout, Gavere, Wijnegem, Hoogstraten, Beersel,  Zwevegem en Brasschaat een dergelijk traject gestart.
Het traject omvat 20 dagen begeleiding met een 16-tal workshops en procesanalyses op afdelingen.
Heeft intresse in een dergelijk traject? Neem dan contact op met johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Deel deze post:

19 May
0     55

Vavature: stafmedewerker informatieveiligheid

19/05/2017     Algemeen nieuws en Vacature     Kim Van de Sande

1. Algemene informatie

KINA p.v. is het kenniscentrum voor 29 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen.

Als stafmedewerker informatieveiligheid staat u OCMW’s en gemeentebesturen bij in de uitvoering van hun verplichtingen rond beveiliging van datanetwerken, o.a. in het kader van de aansluiting op de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister. De stafmedewerker speelt proactief en flexibel in op de ontwikkelingen binnen dit vakgebied en op de wijzigende behoeften van de leden.

Taken:

 • Ondersteuning aan de besturen bij het ontwikkelen en implementeren van een informatieveiligheidsbeleid, o.a. m.b.t. haar ICT-netwerk, beveiligde externe lijnen, bescherming van de privacy.
 • Opnemen van de rol van informatieveiligheidscoördinator.
 • Opstellen en actualiseren van een informatieveiligheidsplan, alsmede de organisatie en implementatie van de bijhorende acties.
 • Opvolgen van de regelgeving en evoluties.
 • Opmaak modeldocumenten, instaan voor begeleiding, advies en het opzetten van interne audit controles m.b.t. naleving van voorschriften inzake informatieveiligheid;Fungeren als Back-up van je collega-consulenten.

Een volledige functieomschrijving kan u opvragen op secretariaat@kina.be.

2. Gezocht profiel

 • Dubbel pad: Inschakeling mogelijk op A of B-niveau, afhankelijk van het opleidingsdiploma.
 • Kennis van regelgeving m.b.t. informatieveiligheid van toepassing op OCMW’s en gemeenten.
 • Ervaring en affiniteit met informatie en communicatietechnologie, inclusief ICT-netwerken strekt tot aanbeveling.
 • Communicatieve vaardigheden, modereren en motiveren.
 • Educatieve vaardigheden en veranderingsprocessen kunnen begeleiden.
 • Beschikken over eigen wagen.

3. Kennis en vaardigheden

3.1. Jobgerelateerde competenties

 • Een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, ... gegevens.
 • Beslissingen van de regering, de verkozenen, ... toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen.
 • De uit te voeren projecten bepalen.
 • Uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven.

3.2. Persoonsgebonden competenties

 • Sociaal vaardig zijn
 • Samenwerken
 • Werkinstructies volgen
 • Creatief zijn
 • Resultaatgericht werken
 • Omgaan met stress
 • Flexibel zijn
 • Zelfstandig werken
 • Plannen en organiseren
 • Klantgericht zijn

4. Aanbod en voordelen

 • Contract voor twee jaar, met nadien optie verlenging onbepaalde duur.
 • Dubbel pad: Verloning volgens barema niveau A1a-A2a-A3a of niveau B1-B2-B3.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques.
 • Ervaring bij de overheid wordt geldelijk gevaloriseerd. Ervaring uit de privésector of als zelfstandige wordt geldelijk gevaloriseerd voor het aantal jaren relevante ervaring.
 • Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

5. Plaats tewerkstelling

Antwerpsesteenweg 503
2390 MALLE

6. Waar en hoe solliciteren?

Kandidaturen moeten samen met een kopie van diploma en een curriculum vitae verzonden worden aan KINA p.v. t.a.v. dhr. Jan Hendrickx, - secretaris, Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle of naar secretariaat@kina.be

Een pdf versie vind u hier

 

 

 

Deel deze post:

19 May
0     119

Modernisering burgerlijke stand

19/05/2017     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Kim Van de Sande

Op vandaag wordt de burgerlijke staat van personen bijgehouden op papier. Dit mag vreemd lijken in deze eeuw van digitalisering, waar de mogelijkheden tot vereenvoudiging bijna eindeloos zijn. 

Het project “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de DAV speelt hier krachtig op in. Het doel is om het star, omslachtig systeem waarmee akten vandaag worden aangemaakt te vervangen door één die gebruiksvriendelijker is voor burgers en overheden. Momenteel zijn de processen immers enorm ingewikkeld. Het opmaken van akten, het toevoegen van randmeldingen en het doorgeven van kennisgevingen vraagt op dit ogenblik de inzet van verschillende actoren, die verscheidene stappen moeten doorlopen. Het aantal papieren documenten dat circuleert is te groot. 

Tijd voor verandering dus. Met het project zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register, waarbij toegankelijkheid en gegevensuitwisseling voorop staan. De toepassing kreeg de naam DABS, wat staat voor Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand

Bron: http://www.vereenvoudiging.be/content/modernisering-burgerlijke-stand

Kom meer te weten op onze Kennisdag "modernisering burgerlijke stand" op 20 juni en schrijf u nog snel hier in.

 

Deel deze post:

18 May
0     117

Samen lossen we het op!

18/05/2017     Algemeen nieuws en ManageIT     Valérie Hillewaere

Manage IT gaat dit jaar door op dinsdag 21 november en staat volledig in het teken van samen oplossen. Als bestuur bepaal je dus mee de agenda. 
Is het opzetten van ICT in jouw lokaal bestuur nog steeds een pijnpunt? Wij vragen jou om de problemen die je wenst opgelost te zien aan ons te geven en wij brengen de oplossing naar dit congres. Uiteraard staan ook alle sessies in het teken van samen oplossen.
Creatief, interactief en met veel voorbeelden!

Beschrijf daarom kort jouw pijnpunten die je graag opgelost ziet in je bestuur zodat wij met het programma aan de slag kunnen! 
Dit kan hier: https://v-ict-or.be/kenniscentrum/evenementen/manage-it/manage-it-2017-uitdagingen

Samen lossen we het op!
Samen, als besturen,
Samen, als publiek-private samenwerking tussen besturen en bedrijven,
Samen, als overheden met elkaar;
Samen, met V-ICT-OR als katalysator.

Het belooft alvast een spannende editie te worden!

Deel deze post:

18 May
0     198

Lancering pilootfase digitale aangifte overlijden 14 juni 2017

18/05/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

14 Juni is het zover en gaan de eerste piloten van start voor de digitale aangifte overlijden.
Wilt u als bestuur, uitvaarondernemer of crematorium ook aansluiten? Laat het ons weten via johan.vanderwaal@v-ict-or.be 

Wat is de planning de komende periode in dit project?
Fase 1 Applicatie uitvaartondernemers is gebouwd met een webinterface voor lokale besturen en crematoria

Vanaf 14 juni

Piloot voor de uitvaartondernemingen, gemeenten en crematoria

 • Uitvaartondernemingen registreren digitaal en laden huidige documenten op
 • Gemeenten werken via webinterface en krijgen aangifte en documenten;
 • Crematoria krijgen signalen via webinterface en verlof tot crematie

Juli/Aug 2017

 • Voorbereiding specificaties statistieken en automatische vulling diverse bronnen

Vanaf sept 2017

 • Automatisch inlezen/versturen uit burgerzaken applicatie
  Afhankelijk van realisatie snelheid en implementatie dienstenleveranciers
  Gemeenten krijgen de mogelijkheid ipv de webinterface de signalen automatisch in te lezen en  de documenten automatisch terug te zenden naar de berichtenbox voor uitvaartondernemers en crematoria

Sept 2017

 • aansluiting mogelijk voor alle lokale besturen
 • Start functioneel ontwerp onderdeel concessies en koppeling begraafplaatsenadministratie
 • Start voorbereidingen aansluiting eHealth en RR

Okt 2017

 • Aansluiting statistieken Agentschap zorg en gezondheid
 • Bouw onderdeel concessies en aansluiting begraafplaatsenadministratie
 • Testen aansluiting e-Health op RR


Dec 2017

 • Piloot concessies en begraafplaatsen

Jan 2018

 • Aansluiting via eHealth Artsen “verplicht” via eHealth – “stroken vervallen”
 • Aansluiting alle gemeenten op concessie gedeelte

Deel deze post:

17 May
0     231

Aalter en V-ICT-OR genomineerd voor de Publica Award voor het meest ICT- connected overheidsproject

17/05/2017     Algemeen nieuws en CCSP     Johan van der Waal

Aalter en V-ICT-OR genomineerd voor de Publica Award voor het meest ICT- connected overheidsproject

 

Met het samen aanbesteden project, waarbij alle generieke componenten uit de VlaVirGem architectuur worden aanbesteed in kleine losse componenten (een bouwdoos midoffice), dingen Aalter en V-ICT-OR mee naar de Publica Award.

In de categorie Publica Award voor het meest ICT- connected overheidsproject zijn genomineerd:

 • Sint-Truiden app met mobiele identiteitskaart – stad Sint-Truiden
 • Comblain-au-Pont  ‘Smart Energy’ – Comblain-au-pont
 • CCSP: Common Citizen Service Platform – Gemeente Aalter – V-ICT-OR
 • cybersecurity audit – Provinciebestuur West-Vlaanderen – Howest
 • Digitaal Sociaal Dossier – Stad Mechelen & Sociaal Huis
 • BI@DeWatergroep – De Watergroep
 • Vestapro – De Watergroep
 • Construire le système d’information d’un smart hopital – CHR de la Citadelle
 • RENDEZ-VOUS WEB – CHR de la Citadelle
 • RESUMED – CHR de la Citadelle
 • Slimme systemen om te parkeren met het Shop&Go systeem – Kortrijk
 • Verplaatsingsgedrag wijzigen dankzij technologie – Bonheiden

Donderdag 15 mei vindt de bekendmaking plaats in Brussel.

 

Deel deze post:

16 May
0     192

Summer school 'Informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren'

16/05/2017     Algemeen nieuws en Opleidingen     Valérie Hillewaere

Wie ambitie heeft om informatieveiligheidsconsulent te worden, kan ook tijdens de zomermaanden een opleiding volgen.
De lesdata zijn als volgt:

 • 06/07 - 9:00 - 16:00
 • 07/07 - 9:00 - 16:00
 • 14/07 - 9:00 - 16:00
 • 17/07 - 9:00 - 16:00
 • 18/07 - 9:00 - 16:00

Op het einde van de opleiding ben je in staat een informatieveiligheidsplan te maken afgestemd op de specifieke situatie van jouw lokaal bestuur. Daarnaast zal je ook een actieplan kunnen opstellen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren – aangereikt tijdens de opleiding – af te dwingen. Ook leer je werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren voor het werkveld. 

Na de opleiding zal je met succes het examen “informatieveiligheidsconsulent” kunnen afleggen. Dit examen is gecertificeerd door V-ICT-OR en wordt bovendien erkend door de Vlaamse Toezichtcommissie en POD Maatschappelijke Integratie.

Schrijf hier in!

Deel deze post:

15 May
0     65

Terugblik Shopt IT 2017

15/05/2017     Algemeen nieuws, ManageIT en ShoptIT     Valérie Hillewaere

De evaluaties leren ons dat ShoptIT alweer een zeer leerzame en positieve ervaring was voor zowel deelnemers, sprekers als partners. 
Alvast dank aan onze 43 partners om hier mee voor te zorgen!

Alle presentaties en sfeerbeelden kan je hier terugvinden: https://v-ict-or.be/kenniscentrum/evenementen/shopt-it/terugblik-shopt-it-2017

Vergeet niet om 21 november vrij te houden voor een unieke invulling van een volgende editie Manage IT in het Hilton Antwerpen!

Deel deze post: