Nieuws

21 Aug
0     97

Kom op 13 september naar de workshop "Het leren van morgen begint vandaag!"

21/08/2017     Algemeen nieuws en Opleidingen     Valérie Hillewaere

Op woensdag 13 september 2017 organiseert V-ICT-OR een workshopin het VAC te Gent, en dit in samenwerking met IT1.

Als keynote spreker komt Norbert van Halderen ons vertellen hoe digitale middelen worden ingezet om leren nog leuker, boeiender en persoonlijker te maken. 
Verder krijgt u gerichte informatie over de V-ICT-OR GDPR oplossingen, het nieuwe Microsoft MS-KIS raamcontract, de HP Sprout, de serverless school en Azure in het onderwijs.

Schrijf hier in. 

Deel deze post:

16 Aug
0     175

Geef ons je mening over onze diensten en win een waardebon van Coolblue!

16/08/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de V-ICT-OR zomerenquête. Aan de hand van jouw feedback verzamelen we nuttige informatie over de werking van onze diensten. Op die manier kan er nog meer werk gemaakt worden van oplossingen voor lokale besturen.

V-ICT-OR verloot 1 waardebon van 250€ van COOLBLUE en 4 FNAC waardebonnen van 50€ onder de indieners!
Deze enquête loopt tot vrijdag 15 september. 

Neem hier deel. Alvast dank voor je feedback!

Deel deze post:

14 Aug
0     168

Kennisdag Horecavergunningen op woensdag 20 september

14/08/2017     Algemeen nieuws en Opleidingen     Valérie Hillewaere

Voor de 27.000 Vlaamse horecaondernemers is het aanvragen van vergunningen en het verkrijgen van de nodige goedkeuringen een hele opgave. De grote verscheidenheid aan federale, Vlaamse en lokale wet- en regelgeving maakt het voor veel ondernemers zodanig ingewikkeld dat ze vaak een onvolledig dossier opmaken door een gebrek aan overzicht en complexiteit. Een gemiddelde ondernemer dient minstens acht verschillende aanvragen in te dienen en krijgt met minstens  12 verschillende wetten en regelingen te maken.

Het verwerken van deze aanvragen is voor overheden op zijn beurt een tijdrovend proces, net omdat de meeste dossiers onvolledig of slecht ingevuld zijn. Voorgaande oefeningen hebben uitgewezen dat er een tijdswinst is van minstens 1 uur per dossier, indien dit online en via een vaste procedure zou kunnen verlopen. Er is dus nood aan een efficiënt en geautomatiseerd systeem dat op basis van de situatie van de aanvrager, de juiste aanvullende vragen stelt.

Voor de lokale besturen is V-ICT-OR binnen een EFRO traject gestart met het ontwikkelen van zo'n digitaal horecaloket, waarin een integrale oplossing wordt aangeboden aan de (startende) horeca uitbater. Via dit systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid. Het betreft de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek , roken, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras en ga zo maar door.

Dit project loopt in samenwerking met diverse stakeholders zoals Horeca Vlaanderen, Guidea, de federale, Vlaamse en lokale overheden. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO subsidie.

Meer weten, meedoen of meedenken over nog meer functionaliteiten?  Kom dan zeker naar de kennisdag op 20 september!

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO subsidie.

Deel deze post:

10 Aug
0     188

Programma Dag van de Digitale Communicatie online!

10/08/2017     Algemeen nieuws en Opleidingen     Valérie Hillewaere

Beter communiceren, nu en in de toekomst? Kom op maandag 18 september naar de Dag van de Digitale Communicatie voor boeiende lezingen , workshops, gesprekstafels vol praktische tips van collega’s en experts over digitale uitdagingen en kansen.

Alex Gelbak, directeur Innovatie van het Australische OpenCities licht toe hoe digitale disruptie vandaag werkt en geeft zijn visie op de overheid van morgen, waar bots en artificiële intelligentie de online wereld opnieuw compleet zullen transformeren.
Saar Verhoogen, projectleider bij VERA illustreert met heel wat voorbeelden hoe je jouw e-formulieren beter maakt werpt een korte blik op de toekomst van meer proactieve dienstverlening. 
Sofie Verhalle leidt een gesprekstafel over hoe je  doelgericht met je doelgroep communiceert via social media.

Spring mee op de sneltrein van #DDC17 en houd halt bij verschillende topics zoals blockchain, chatbots, open cities, webcare, sociale media, nieuwe veelbelovende technologieën en straffe cases.

Registreer hier: www.kortom.be/dagvandedigitalecommunicatie

Deel deze post:

04 Aug
0     113

Vacature: Diensthoofd ICT – informatiemanager M/V in Heusden-Zolder

04/08/2017     Algemeen nieuws en Vacature     Kevin De Backer

Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder is een dynamisch en kleurrijk openbaar bestuur. Wij
trachten op een eigentijdse, eenvoudige en klantvriendelijke wijze onze diensten te verlenen aan
onze burgers. Wij organiseren een selectieprocedure voor de functie van:


Diensthoofd ICT – informatiemanager M/V


Functie: Als diensthoofd ICT – informatiemanager sta je in voor de efficiënte organisatie, de
werking en de verdere uitbouw van de ICT-dienst. Je leidt en coacht een team van 3 medewerkers.
In nauwe samenwerking ontwikkel je het ICT-beleid, leid je strategische projecten en geef je
onderbouwd advies aan het beleid en andere afdelingen. Eén van de belangrijkste uitdagingen op
korte termijn is het verder vorm geven aan een geïntegreerde ICT-dienst voor de gemeente en het
OCMW. Bij andere projecten op vlak van digitalisering, automatisering en procesmanagement staat
een klant- en resultaatgerichte aanpak centraal. Je volgt de tendensen binnen ICT nauw op en
houdt voeling met de problemen op de werkvloer. Je staat bovendien in voor
informatiemanagement en informatieveiligheid.


Profiel: Je hebt een sterke visie, goede communicatieve vaardigheden en een degelijke
informaticakennis. Je hebt de kwaliteiten om een team te leiden en te coachen.
Je hebt de ambitie om in onze organisatie mee te denken en samen met je team de behoeftes van
de organisatie te vertalen in ICT-oplossingen die onze dienstverlening verbeteren.
Je bent sterk analytisch ingesteld, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief.
Je beschikt over een masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld). Je slaagt voor de selectieproeven.

Aanbod: Wij bieden een afwisselende en uitdagende job. Een contract van onbepaalde duur op A-
niveau. Functierelevante beroepservaring kan tot 15 jaar geldelijk gevalideerd worden. Bijkomende
extralegale voordelen zijn: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler,
fietsvergoeding …

Er wordt voor deze functie een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst personeel op het nummer 011 80 80 83.

Je kan je kandidaat stellen door een sollicitatiebrief met een uitgebreid curriculum vitae en een
kopie van het gevraagde diploma te sturen naar het College van burgemeester en schepenen,
Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder. Je kan dit binnenbrengen bij de dienst personeel tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis of je kan mailen naar sollicitatie@heusden-zolder.be.
De uiterste sollicitatiedatum is 2 september 2017.
De datum op de poststempel of de datum
van de mail zijn bepalend. Sollicitaties na deze datum en onvolledige sollicitaties worden niet
aanvaard.

Deel deze post:

24 Jul
0     98

Minister Vandeput lanceert dienst voor centraal aankopen

24/07/2017     Algemeen nieuws     Site Administrator

De Ministerraad heeft vandaag het voorstel van Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken, goedgekeurd om een model te lanceren voor federaal gecentraliseerde aankopen.

Context

Conform de beslissing Ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesignprogramma gelanceerd. Een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en ondernemingen. In deze context werden een aantal verbetertrajecten
geïdentificeerd. Eén van die projecten is het model voor federaal gecentraliseerde aankopen (Traject 1).


Wat is het model voor federaal gecentraliseerde aankopen precies?

"We stelden vast dat er binnen de Federale Overheidsdiensten, Defensie en de Federale Politie (FedPol) te weinig samen werd aangekocht. De verschillende overheidsorganisaties wisten van elkaar dikwijls ook niet wat men precies aankocht en tegen welke voorwaarden. Aan die versnippering komt nu een einde. We gaan slimmer en meer samen aankopen", onderstreept Steven Vandeput.


Om dat samen aankopen te stroomlijnen werd een KB opgesteld waarin de rollen en verantwoordelijkheden opgelijst worden. Samen aankopen wordt de norm voor FOD’s, POD’s, Defensie en Federale Politie. Als een organisatie wil afwijken van dit principe moet ze rechtvaardigen waarom (comply or explain). Voor elke overheidsopdracht zal ook gecontroleerd worden of er geen groepsaankoop bestaat bij een andere organisatie. Samen aankopen vereist een goede planning van de aankopen in de respectievelijke organisaties. Zij moeten vanaf nu een meerjarenplanning opleveren voor hun aankopen.


Wat kunnen we verwachten van de aankoopcentrale?

 1. Schaalvoordelen en efficiëntiewinsten

  Jaarlijks investeert de federale overheid 2 miljard euro via overheidsopdrachten. Amper 5% (of 100 mio euro) van dat bedrag gaat naar groepsaankopen. Minister Vandeput wil dat aandeel groepsaankopen verhogen tot zeker 25%. Hij gelooft dat er tot 10% kan bespaard worden door de aankopen te centraliseren.

  Tijdens het volledige aankoopproces zal er ondersteuning geboden worden door de nieuw op te richten dienst Procurement (binnen de schoot van de FOD BOSA)

 2. Verhogen van de participatiegraad van KMO’s bij overheidsopdrachten

  Steven Vandeput wil meer opdrachten bij KMO’s zien landen en zo de lokale aankopen stimuleren. KMO’s vielen door de ingewikkelde aankoopprocedures tot nu dikwijls uit de boot of ze begonnen zelfs niet aan een offerte. De sterke focus op online aanbesteden moet het voor hen ook eenvoudiger maken om deel te nemen.

Deel deze post:

17 Jul
0     233

Een machtiging aanvragen

17/07/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

De Privacywet omschrijft heel precies op welke manier en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt of doorgegeven. Voor sommige verwerkingen oordeelde de wetgever dat ze slechts mogelijk zijn met een speciale toestemming, machtiging genoemd.  Dergelijke machtigingen worden verstrekt door een sectoraal comité. Binnen de Commissie werden meer sectorale comités ingesteld. Lees meer.

Bron: https://www.privacycommission.be/nl/een-machtiging-aanvragen

Deel deze post:

14 Jul
0     192

Vacature: Informatieveiligheidsconsulent Haviland

14/07/2017     Vacature     Site Administrator

Functiebeschrijving

 

Je begeleidt de vennoten bij de uitvoering van hun informatieveiligheidsbeleid en bij de opmaak van een informatieveiligheidsplan. Hierbij sta je in nauw contact met de lokale ICT-verantwoordelijken. Je formuleert adviezen inzake informatieveiligheid en ontwerpt policies. Je bewaakt de toepassing van de geldende regelgeving en de informatieveiligheidsvoorschriften, rapporteert je bevindingen en houdt een incidentenregister bij. Het sensibiliseren van de vennoten omtrent informatieveiligheid maakt eveneens deel uit van je takenpakket.  Je standplaats is Asse (Zellik) maar je bent bereid om het grootste deel van je werkzaamheden uit te voeren op locatie bij de vennoten (arrondissement Halle-Vilvoorde).

Uw profiel

 • Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Bereid tot het volgen van een basisopleiding tot informatieveiligheids-
 • consulent (en jaarlijkse bijscholing).
 • Klantgericht, administratief sterk en uiterst zelfstandig.
 • Planmatig en organisatorisch sterk.
 • Je bent in het bezit van een wagen en een geldig rijbewijs B.
 • Affiniteit met ICT of dataprotectie is een pluspunt.
 • Ervaring met de werking van lokale besturen is een pluspunt.

Ons aanbod

Je komt terecht in een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden, dit in een aangename werksfeer en binnen een dynamisch en ambitieus team. We bieden je een voltijds contract voor onbepaalde duur aan en een maandloon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B1-B3). Nuttige, relevante werkervaring wordt in rekening gebracht bij de bepaling van de verloning. Bijkomend bieden wij volgende extralegale voordelen aan: maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, omniumverzekering en kilometervergoeding bij professioneel gebruik van de eigen wagen. Je zal beschikken over 35 verlofdagen en er zijn diverse opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Bezorg ons je motivatiebrief en CV uiterlijk op 4 september 2017 via vacature@haviland.be met de vermelding “vacature informatieveiligheidsconsulent”.

 

Een eerste selectie gebeurt op basis van CV, diploma en ervaring. Bij interesse word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Aanvullend zal een assessment worden afgenomen, gevolgd door een gesprek met een selectiecommissie.

Deel deze post:

14 Jul
0     128

Vacature: ICT-deskundige Stad Menen

14/07/2017     Vacature     Site Administrator

De stad Menen is op zoek naar één deskundige ICT B1-B3 (m/v)

 

 • taken: organisatie en beheer van de helpdesk; medeverantwoordelijk voor operationeel beheer van de volledige ICT-infrastructuur en applicaties
 • vereisten: 
  • diploma bachelor (of gelijkgesteld) in een informatica- of aanverwante richting
  • grondige kennis van software eigen aan de functie: Windows Server, Active Directory, Windows client, Office 
  • goede kennis van virtualisatie (VMWare, HyperV), netwerken
  • basiskennis van Linux en Informatietechnologie (algemene theorieën, standaards en normen)
 • aanbod: 
  • contract bepaalde duur voor één jaar (met mogelijkheid op verlenging voor onbepaalde duur)
  • bruto maandsalaris: min. 2.412,48 EUR; max. 3.256,16 EUR
  • nuttige beroepservaring wordt integraal gevaloriseerd voor de geldelijke anciënniteit
  • permanentietoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietspremie, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer
  • glijdende werktijdregeling
 • selectie: competentiegericht selectiegesprek (in week van 28/08/2017)

Kandidaatstelling: solliciteren kan tot uiterlijk 15 augustus 2017 via

 • brief aan College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 8930 Menen
 • e-mail: aan personeelsdienst@menen.be (ontvangstbevestiging wordt onmiddellijk teruggemaild en geldt als enigste bewijs)

Verplichte bijlagen: motivatiebrief, uitgebreid C.V., kopie diploma en rijbewijs

Bijkomende inlichtingen: Personeelsdienst, Noorderlaan 1/A000, 8930 Menen - T. 056 529 310

Functiebeschrijving

Deel deze post:

10 Jul
0     244

Samen aanbesteden in laatste fase

10/07/2017     Aankopen, Algemeen nieuws, Midoffice en VlaVirGem     Johan van der Waal

Zoals eerder op de site aangekondigd hebben een groot aantal besturen samen met de stad Aalter het traject Samen Aanbesteden gestart. Inmiddels is men in de definitieve selectie fase beland voor de keuze van de partijen die de meer dan 30 percelen kunnen gaan levceren. Deze percelen te samen vormen een volledige front-midoffice oplossing voor lokale besturen.
De aanbesteding is gedaan naar een open source licentiemodel, hetgeen op termijn zeer waardevol kan zijn voor besturen.
Zolang er niet definitief gegund is kan men als bestuur nog mee instappen tegen dezelfde condities als de gemeenten die nu de sleectie gestart zijn.
Participeren kan zeker nu nog. Heeft u belangstelling meldt u dan bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be 

Deel deze post: