Nieuws

24 Feb
0     9

Gemeentebestuur Maldegem werft aan: projectcoördinator IT (B1-B3)

24/02/2017     Algemeen nieuws en Vacature     Valérie Hillewaere

Ter versterking van het personeelsteam is het gemeentebestuur op zoek naar een voltijdse projectcoördinator IT (B1-B3).

De gemeente biedt een functie aan met een tal van uitdagingen in een stabiele werkomgeving, interessante verlofregeling, gunstig glijtijdsysteem en een competitief salaris. Je krijgt de kans om een brede ervaring op te doen en je verder te ontplooien.

Solliciteren kan tot uiterlijk maandag 20 maart 2017. De kandidaturen dienen, samen met een kopie van het vereiste diploma, ofwel verzonden te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen (Marktstraat 7, 9990 Maldegem) en uiterlijk gepost te worden op maandag 20 maart 2017 ofwel ten laatste op maandag 20 maart 2017 tegen ontvangstbewijs afgegeven te worden op de gemeentelijke personeelsdienst, Marktstraat 7, 9990 Maldegem.
Meer info via https://www.maldegem.be/vacatures.

Deel deze post:

24 Feb
0     67

Haviland werft aan: Informatieveiligheidsconsulent

24/02/2017     Algemeen nieuws en Vacature     Valérie Hillewaere

Inleiding

HAVILAND igsv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 35 lokale besturen in de regio Halle-Vilvoorde. Wij ondersteunen onze vennoten (gemeenten en OCMW’s) op het vlak van milieu, klimaat, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, bouw, ... Omwille van een steeds groeiende vraag naar onze dienstverlening breiden wij onze teams fors uit.

Functie

Als informatieveiligheidsconsulent adviseer en begeleid je lokale besturen in het kader van een informatieveiligheidsplan. Je bewaakt de veiligheidsnormen en bevordert het veiligheidsgedrag. Je voert daarbij onder meer de volgende taken uit:

 • beheren van de toegangsprofielen tot de toepassingen van het netwerk van de kruispuntbank en het rijksregister
 • controleren (toetsing policy tegenover actuele plan) en rapporteren (volgens de wetgeving, vaststellingen rondgang)
 • veiligheidsplan opmaken en opvolgen zodat de privacygevoelige informatie bij de vennoten op een gestructureerde wijze beheerd wordt
 • controleren en bevorderen van de naleving van (dwingende) informatieveiligheidsvoorschriften, schriftelijk
 • rapporteren over alle vastgestelde inbreuken en adviseert maatregelen om dit te voorkomen
 • bewaken van de interne advies- en beslissingsstructuur met betrekking tot het informatieveiligheidsbeleid
  het meetbaar maken van vooropgestelde doelen, het tijdelijk bijeenbrengen van verschillende kennis en disciplines en het doorvoeren van veranderingen
 • externe projecten m.b.t. ruimtelijke ordening en planning opstarten, coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen
 • instaan voor een open interne communicatie naar de collega's van de eigen en andere diensten
 • verzorgen van een goede communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden
  op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Profiel

in het bezit zijn van een bachelordiploma informatica of gelijkwaardig door ervaring
in het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen

Competenties

 • integriteit
 • analytisch denken
 • teamwerk en samenwerken
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • kwaliteit en nauwgezetheid
 • flexibiliteit
 • zelfstandig gedrag
 • klantgerichtheid
 • leiding geven

Aanbod

Een boeiende afwisselende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden. 
Je komt terecht in een multidisciplinair team met gedreven collega’s.
Een aantrekkelijk loon volgens barema (incl. overname relevante ervaring) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatie – en groepsverzekering, omniumverzekering eigen wagen, 35 verlofdagen, voldoende opleidingsmogelijkheden.
Standplaats: Zellik, maar je wordt ook ingeschakeld (al dan niet dichter bij huis) bij deelnemende lokale besturen (arrondissement Halle – Vilvoorde).
Contract van onbepaalde duur.

Hoe solliciteren?

Solliciteren kan tot en met 19 maart 2017 online via http://www.ccselect.be/vacatures/informatieveiligheidsconsulent door volgende documenten te bezorgen: cv, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister, kopie van het gevraagde diploma en een kopie van het rijbewijs.
Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 476 35 40.
CC Select behandelt je sollicitatie vertrouwelijk en correct.

Deel deze post:

23 Feb
0     110

Open Belgium, jaarlijkse conferentie over open kennis en open data, op 6 maart in Brussel

23/02/2017     Algemeen nieuws en Open Data     Johan van der Waal

Open Belgium is een jaarlijkse bijeenkomst over open kennis en open data in België. Gedurende 1 dag komen 300 overheidsmedewerkers, academici, bedrijfsleiders en middenveldorganisaties samen en bespreken ze alle initiatieven en de huidige stand van zaken in open kennis en open data in België.

Het thema van dit jaar is "Open steden, slimme data". Op de agenda: verschillende manieren waarop open kennis en open data kunnen bijdragen aan een slimme stedelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van slimme applicaties en de shift van de toenemende kwantiteit van data naar de toenemende kwaliteit van data.

Het volledige programma is terug te vinden op http://2017.openbelgium.be/

Met de promotiecode BELIEVERSOFOPEN kan je als V-ICT-OR lid 15% korting krijgen bij aankoop van tickets op openbelgium17.eventbrite.nl.

Deel deze post:

23 Feb
0     109

Wilt u als bestuur ook de basis van uw informatievoorziening op orde?

23/02/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

Een groot aantal besturen is inmiddels gestart met het op orde brengen van hun basisinformatievoorziening.
Op basis van het boek "Bouwdoos Masterplan voor Slimme Gemeenten" wordt er onder begeleiding van V-ICT-OR gewerkt
in deze besturen aan het goed in beeld brengen van hun As is situatie in de eerste fase.
Op basis van de resultaten uit deze fase (beleidsplan, lopende projecten, i-monitor, enz. enz.) wordt een grondoge analyse gemaakt.

Deze analyse is de basis van fase 2, waarin wordt gewerkt naar de To Be situatie.
Met twee concrete thema's als voorbeeld, wordt het lokale bestuur enerzijds getraind om in de toekomst dit zelf te kunnen,
en anderzijds om direct twee mooie quick wins te hebben.
Na fase 2 ligt er een architectuur en masterplan van de gemeente zelf en een uitvoeringsplan om direct aan de slag te gaan.

Wilt u als bestuur ook aan de slag met een goede basis voor de informatievoorziening? Kijk dan ook eens naar het aanbod van V-ICT-OR...

Deel deze post:

22 Feb
0     105

Informatieochtend voor potentiële leveranciers Samen Aanbesteden

22/02/2017     Algemeen nieuws, CCSP en Midoffice     Johan van der Waal

Vandaag publiceert stad Aalter een selectiebestek voor het project Samen Aanbesteden.
Op basis van de aanmeldingen wordt een aantal leveranciers geselecteerd om offerte uit te brengen.

De publicatie is te vinden op e-procurement.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263630 


Voor informatie over het traject kunnen leveranciers zich melden voor een informatiebijeenkomst in Aalter op 10 maart 2017 van 10-12 uur in Aalter.
Aanmelden kan via overheidsopdrachten@aalter.be of  johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Voor de lokale besturen een grote ontwikkeling omdat volledig op basis van een architectuur model een aanbesteding wordt gestart rondom generieke componenten en platformfunctionaliteit. Vanuit VlaVirGem zijn de diverse generieke componenten beschreven, die als afzonderlijke kleine modulen in de markt worden uitgevraagd.
Er worden:
8 koppelvlakken met Vlaamse en/of federale bronnen uitgevraagd (denk aan koppeling RR, (V)KBO, CRAB, enz.)
5 integraties met bouwstenen van de Vlaamse en federale overheid (ACM/IDM, eId, DOSIS, DTP, IPDC)
6 platformfunctionaliteiten,  
12 generieke componenten

De uitvraag wordt gedaan in 31 losse percelen die afzonderlijk hun functionaliteit moeten leveren. Met de realisatie van deze generieke componenten heeft de gemeente direct de beschikking over een zeer stevig fundament voor uw totale informatiehuishouding.

De klassieke functionaliteiten waar direct in wordt voorzien door deze generieke modulen zijn o.a.:
Contactregistratie (CRM);
Workflow management (zaak/dossiergerichtwerken en procesafhandeling);
Postregistratie;
Klachtenregistratie;
Notulenbeheer;
Vergunningen;
Leegstandsregister;
Historische gebouwen;
Facility management;
Sjablonenbeheer (via documentcreatie);
Contentmanagement (CMS) ;
E-Formulieren ;
Digitaal Tekenplatform en nog vele andere functionaliteiten.

De realisatie dient plaats te vinden in een open source licentie, waardoor hergebruik door besturen optimaal mogelijk is.
De besturen die nu aanbesteden hebben in basis gekozen om de componeneten te laten bouwen op een Microsoft platform. Varianten zijn in de aanbieding toegestaan.

Lokale besturen, die alsnog willen participeren kunnen dat in de komende week nog melden bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Geinteresseerde bedrijven zijn zoals hierboven aangegeven welkom op de informatiemiddag.

De voorlopige verdere planning van het project is:

Indienen van de aanvragen tot deelneming                          maandag 3 april 2017 - 12.00 uur
Selectiebeslissing                                                                       maandag 10 april 2017
Bezorgen bestek aan geselecteerde kandidaten                 woensdag 12 april 2017
Indienen offertes                                                                         dinsdag 2 mei - 12.00 uur
Presentatie aanbod                                                                    donderdag 18 mei 2017
Indienen van een verbeterde offerte                                       maandag 29 mei - 12.00 uur

Deel deze post:

21 Feb
0     135

Smart City Antwerpen ontwikkelt zich

21/02/2017     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock

De stad Antwerpen ontwikkelt zich nu al volop als een Smart City, met toepassingen als een e-loket, digitale nummerplaatherkenning en open data. De stad heeft de ambitie om een echte topspeler te worden onder de slimme steden en zelfs op Europees niveau de toon zetten. Deze ambitie is beschreven in een sterke visie- en prioriteitennota Smart City. Op vrijdag 17 februari keurde het stadscollege deze visie op Antwerpen Smart City goed. 
Met de nota beslist Antwerpen om via slimme technologie oplossingen te vinden voor stedelijke uitdagingen. Het resultaat moet een duurzame en wendbare stad zijn. Een stad waarin het leven van burgers, bedrijven, brains en bezoekers makkelijker is, met een efficiënt bestuur en een nog betere dienstverlening. 

Vijf prioriteiten

De stad Antwerpen zal met de slimme technologie vooral inzetten op:

 • een doorgedreven digitalisering van haar werking en dienstverlening;
 • het faciliteren van een ecosysteem voor (digitale) innovatie;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de nieuwe economie en de bestaande sterkhouders (de haven, retail, petrochemie …);
 • het creëren van toegevoegde waarde voor burgers, bedrijven, studenten en bezoekers in de stad;
 • iedereen meekrijgen in het digitale verhaal.

Vijf prioritaire thema’s staan hierbij voorop: mobiliteit, veiligheid, efficiënt bestuur, slimme burgers en duurzaamheid.

Bron Digipolis

Deel deze post:

20 Feb
0     194

Kom op 21 maart naar de kennisdag 'Modernisering van de burgerlijke stand'!

20/02/2017     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Valérie Hillewaere

De ministerraad gaf op 9 december 2016 groen licht voor het project “modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand”. Een digitale burgerlijke stand zal de papieren burgerlijke stand vervangen, wat zowel voor burgers als overheden grote efficiëntiewinsten zal opleveren. De vereiste centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) wordt op 1 januari 2018 opgestart. Alle akten worden vanaf die datum door de burgerlijke stand enkel nog elektronisch opgemaakt.
Alle oude archieven zullen eveneens stapsgewijs gedigitaliseerd worden naarmate de uittreksels van de akten worden opgevraagd of wanneer er wijzigingen aan de burgerlijke stand van een burger moeten worden aangebracht. Tevens zullen alle verschillende types uittreksels elektronisch kunnen afgeleverd worden. Een enorme sprong in digitaliseren van de overheid!

De noodzakelijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten zullen in de eerste helft van 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regering en het parlement zodat het nieuwe reglementaire kader tijdig gekend is. De ministerraad vraagt trouwens bijzondere aandacht voor de communicatie en de vorming van alle gebruikers. Net daarom wil V-ICT-OR vzw, VLAVABS, VVSG en DAV u via deze kennisdag informeren over de huidge stand van zaken, over de impact voor alle betrokken diensten, vertrouwde leveranciers, maar ook nieuwe toekomstige leveranciers die in deze wijziging bepaalde opportuniteiten zien naar voor komen!

Wees er dus als eerste bij om deze (voor)kennis mee te nemen, en kom naar de kennisdag op 21 maart!
Bekijk hier het programma.

Deel deze post:

17 Feb
0     97

Vacature: Stad Aalst zoekt een IT - Manager

17/02/2017     Vacature     Kevin De Backer

Aalst is een centrumstad met historische roots en een eigenzinnig trekje.
De stadsorganisatie zoekt een medewerker met pit:

Arbeidsvoorwaarden

- Weddeschaal: A4a-A4b (brutowedde tussen 3525,08 €/maand en 5374,74 €/maand, afhankelijk van aanvaarding van
relevante anciënniteit en werkervaring)
- Extralegale voordelen (maaltijdcheques; gratis hospitalisatieverzekering; fietspremie, ...)
- Aantrekkelijke verlofregeling
- Statutair

Functieomschrijving

Als IT-manager sta je in voor het aansturen van de medewerkers van de dienst ICT en geef je mee vorm aan het
informaticabeleid van de organisatie. Je detecteert op een doelgerichte manier de ICT- behoeften via een doorgedreven
communicatie met alle betrokken partijen en weet deze te vertalen in concrete ICT-processen en procedures.
De uitgebreide functiebeschrijving kan opgevraagd worden via personeelsdienst.selecties@aalst.be

Aanwervingsvoorwaarden

Je beschikt over een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli of daarmee gelijkgesteld
onderwijs OF je slaagt in een gelijkwaardige niveau- of capaciteitstest EN je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring.
Deze beroepservaring wordt gespecificeerd als "ervaring in een hiërarchische leidinggevende functie en/of projectmanager
en/of procesmanager, met affiniteit voor IT".

Kandidatuurstelling

De uiterste datum voor het indienen van kandidaturen wordt vastgesteld op:
De volledige wervingsprocedure (deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure en timing van de selectie)
en de volledige functiebeschrijving kunt u aanvragen via

TEAM SELECTIE EN LOOPBAANONTWIKKELING
Werf 9, 9300 Aalst
e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be

Selectieprocedure

Solliciteren kan uitsluitend door je CV én kopie van je masterdiploma te bezorgen aan personeelsdienst.selecties@aalst.be
Indien van toepassing: eliminerende niveau- of capaciteitstest tussen 21 maart 2017 en 14 april 2017.
1) Schriftelijk gedeelte: 19 april 2017
2) Assessment: tussen 8 en 19 mei 2017
3) Mondeling gedeelte (presentatie + interview) : 31 mei 2017 of 6 juni 2017

 

Medewerkers van de stad worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent
los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.

 

PDF versies:
Publicatie aanwerving
Voorwaarden aanwerving + data

 

Deel deze post:

16 Feb
0     247

Demo nieuwe release informatieveiligheidstool V-ICT-OR

16/02/2017     Algemeen nieuws en Informatieveiligheid     Valérie Hillewaere

Op donderdag 9 maart geeft V-ICT-OR een demo over de vernieuwde versie van haar populaire informatieveiligheidstool www.informatieveiligheid.be.

Met deze vernieuwde tool wil V-ICT-OR een hulpmiddel aanreiken om gebruikers te begeleiden in het volledige informatieveiligheidsproces:

 • Het gebruik van de tool om de nodige analyses door te voeren de risico's voor de organisatie te bepalen en de maturiteit te meten op vlak van informatieveiligheid.
 • het opstellen van een concreet plan, op basis van deze analyses
 • het samenwerken door middel van veiligheidscellen, waarin ook andere leden van de organisatie kunnen deelnemen
 • het opvolgen van de taken uit het plan en het in kaart brengen van de incidenten rond informatieveiligheid die zich voordoen

Schrijf hier gratis in voor de demo en ontdek de meerwaarde van deze informatieveiligheidstool voor uw organisatie!

Deel deze post:

15 Feb
0     165

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen tweede editie Slim in de Stad-prijs

15/02/2017     Ongecategoriseerd     Kevin De Backer

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare zijn de winnaars van de Slim in de Stad-prijs 2016. Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, beloonde hen voor het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst. De drie stadsbesturen ontvangen elk 50.000 euro om hun concept in de praktijk om te zetten.

Toekomstvisie voor de stad

De Slim in de Stad-prijs is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor hun stad een toekomstvisie schetsen. Vlaanderen wil op die manier in partnerschap met haar steden een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse minister van Stedenbeleid beloont jaarlijks, op advies van een expertenjury, de meest innovatieve en creatieve concepten met de Slim in de Stad-prijs.

Antwerpen – Blockchain: overheid aan of in de ketting?

Antwerpen zet de komende jaren in op ‘blockchain’. De stad registreert elke stap in de levensloop van de Antwerpenaar op een onuitwisbare, onweerlegbare en raadpleegbare manier. Met die data kan het stadsbestuur zijn burgers een proactieve en automatische dienstverlening aanbieden voor mobiliteit, gezondheid, onderwijs en zo veel meer.

“Met het conceptproject ‘Antwerpen aan of in de ketting’ richt Antwerpen haar blik op overmorgen”, aldus de jury van de Slim in de Stad-prijs. “Een soort vooruitkijken dat je, door de schaalgrootte, ook mag verwachten van een grote stad. Daarbij koppelt ze een mogelijke doorbraaktechnologie, blockchain, niet enkel aan de werking maar ook aan de rol van de overheid. In dat tweevoudig, disruptief toekomstperspectief zit een vernieuwende kracht die door de jury sterk gewaardeerd werd.”

Kortrijk – Slim parkeren van A tot Z

Stad Kortrijk en Parko (het autonoom gemeentebedrijf van de stad) werken de komende jaren aan de uitrol van verschillende ‘slimme’ oplossingen voor fiets- en autoparkeren. Dat past in hun visie van een ruimtelijke, kwalitatieve en autoluwe leefomgeving.

Beide partners investeren samen in:

 • de bouw van fietsparkings met telsystemen;
 • de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je parkeerplaatsen online kan reserveren;
 • de website die ze koppelen aan een slim parkeergeleidingssysteem. Dat systeem wijst offstreetplaatsen of vrije shop & go plaatsen on street aan om te parkeren. Het geeft eveneens tariefwijzigingen en gewijzigde openingsuren weer;
 • de uitbouw van een doelgroepenbeleid via sensorparkeren. Dat zet bijvoorbeeld de juiste auto op de juiste plaats, enz.

De jury is van oordeel dat de stad Kortrijk een globale oplossing voor mobiliteit aanbiedt. “De stad volgt al enkele jaren een consequent mobiliteitsbeleid en dat begint zijn vruchten af te werpen. Ze gaan op een consequente en continue basis aan de slag met technologie.”

Roeselare – Bouwen aan een slimme energieregio van morgen

Roeselare wil een 'slimme energiestad' worden. Ze ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik. Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen (warmtepompen, warmtenetwerk, micro-WKK, laadinfrastructuur, elektrische mobiliteit, opslag, hernieuwbare energieproductie, rationeel energiegebruik, enz.) die duurzame wijken, duurzame bedrijventerreinen en overheidsgebouwen vorm kunnen geven (bv. stadsgebouwen als energiehub binnen een wijk).

De jury nomineerde de stad Roeselare voor de Slim in de Stad-prijs omdat “het concept van de stad Roeselare voor slimme energievoorziening vertrekt vanuit een holistische visie. Het wil de grote uitdagingen waar iedere stad voor staat op een concrete manier aanpakken.”

12 innovatieve concepten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur en de jury van de Slim in de Stad-prijs ontvingen in totaal 12 innovatieve concepten voor de slimme stad van morgen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel, Antwerpen, Aalst, Gent, Genk, Roeselare, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen en Oostende stelden zich kandidaat.

Lees hier meer over alle kandidaturen.

 

Bron: stedenbeleid.vlaanderen.be

 

Deel deze post: