Nieuws

24 Apr
0     13

Heeft u interesse in Semantische Applicaties en de ontwikkeling hiervan?

24/04/2017     Algemeen nieuws en OSLO     Valérie Hillewaere

Het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) start in mei een workshoptraject rond Semantische Applicatiebouw. Het traject bestaat uit vier workshops rond drie thema’s, telkens gericht naar een specifiek doelpubliek:

 • Workshop I (is voor iedereen toegankelijk, ook niet-technici) op 5 mei 13u30-16u:
  • Wat is een semantisch model?
  • Waarom hebben we semantische applicaties nodig?
  • Hoe bouwen we dergelijke applicaties pragmatisch?
 • Workshop II A en B (training voor developers, programmeerkennis is vereist) op 9 en 16 juni 13u30-16u
  • Praktijkgerichte workshop over semantische applicatiebouw
  • De training bestaat uit 2 sessies. Beide sessies zijn noodzakelijk te volgen.
 • Workshop III (voor applicatiebouwers) 30 juni 13u30-16u
  • Hoe werkt de Editor die ter beschikking gesteld zal worden als minimale referentiesoftware? (meer info: zie Onderzoekstraject – Proof of Concept))
  • Wat zijn de gegevensvereisten?
  • Hoe integreer ik de Editor in het huidige notulenbeheersysteem?

U kan inschrijven op één of meerdere workshops via het inschrijvingsformulier tot 2 mei. Alle workshops gaan door in het VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.

Het u vragen, dan kan u terecht op digitaalABB@bz.vlaanderen.be

Deel deze post:

24 Apr
0     66

Tips voor een betere, gestructureerde en gecontroleerde aanpak van ICT in lokale besturen.

24/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Als consultant komt BA meer dan 20 jaar in lokale besturen en vaak is ICT een gedreven team van mensen die vooral bezig zijn met het blussen van brandjes.

In deze presentatie op Shopt IT praat Jan Guldentops, CEO van BA over de verschillende hulpmiddelen en principes die ze in die twee decennia geleerd hebben om op een efficiënte manier de essentiële informatica-infrastructuur van een OCMW of gemeente te runnen.
Het gaat dan om technische hulpmiddelen zoals een correct opgezette, proactieve monitoring, ticketingsysteem of hoe je best een inventaris of documentatie bijhoudt. Maar ook hoe je de juiste afspraken en verwachtingen creëert bij management, politiek en collega's en hoe je van de informatieveiligheidsconsulent een bondgenoot in plaats van een verplicht nummer maakt.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

21 Apr
0     118

BE-Alert: eerste nationale communicatieplatform voor het alarmeren van burgers

21/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Het project BE-Alert heeft als doel burgers onmiddellijk te alarmeren bij noodsituaties en dit door middel van één eenvoudig en flexibel communicatieplatform. BE-Alert is niet alleen een topprioriteit voor het ministerie Binnenlandse Zaken, maar zeker ook voor de gemeenten, provincies en de buurtinformatienetwerken (BIN).

De ontwikkeling van BE-Alert werd door Nextel uitgevoerd. In samenwerking met het crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken leggen zij u op Shopt IT uit hoe het perfect mogelijk is om via verschillende communicatiemiddelen zoals spraakoproepen, SMS-berichten, sociale media, en sirenes burgers te alarmeren die betrokken zijn bij een noodsituatie.

Shopt It verwelkomt hiervoor Bert Ceuppens (Nextel), en Koen De Budt, Crisiscentrum, FOD Binnenlandse Zaken.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

20 Apr
0     136

Aan de slag met de bouwdoos voor slimme gemeenten!

20/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Op ManageIT werd het boek "de bouwdoos voor slimme gemeenten" als dynamisch instrument voorgesteld. Hoe ga je als bestuur hiermee tewerk?

Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse strategische beleidsprincipes.
Bij elk van die gele kaarten horen een aantal groene kaarten. Die groene kaarten focussen op informatie en technologie en helpen u om de strategische doelstellingen in de praktijk te vertalen rekening houdend met een aantal technologische implicaties en bestaande bouwstenen. Ten slotte helpen 6 blauwe kaarten u verder op weg door de verwijzing naar beschikbare tools en instrumenten.

Wenst u de bouwdoos binnen uw lokale ICT-dienst te gebruiken? Kom dan deze sessie, met Johan Van der Waal van V-ICT-OR volgen en leer hoe je zelf aan de slag kan.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

19 Apr
0     164

Cybercrime: vormen, hoe herkennen & voorkomen

19/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Kom op Shopt IT luisteren naar Nico Cool, Cybercrime Specialist en adviseur voor Europees Parlement en Media. Hij besteedt er aandacht aan de 4 mogelijke vormen van cybercrime. 

De sessie wordt geïllustreerd a.d.h.v. waargebeurde feiten en situaties.
Ook komt aan bod of Clouding veilig is, wat met Office 365, online bankieren en… hoe eenvoudig kan hacken wel zijn.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

19 Apr
0     143

Op weg naar één digitale overheid!

19/04/2017     Algemeen nieuws en ShoptIT     Valérie Hillewaere

Onder regie van de Nederlandse Digicommissaris is bereikt dat alle overheidspartijen vertegenwoordigd zijn in de nationale governance van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de financiering van voorzieningen. Maar bovenal, en dat is echt winst, is er een behoefte ontstaan bij overheidspartijen om het met elkaar te hebben over de veranderende GDI in het licht van de informatiesamenleving. Er is dus een ware cultuurverandering gaande die uitgaat van het principe ‘mensen centraal’.

Kom op Shopt IT luisteren naar keynote Hans van der Stelt, directeur bureau Digicommissaris, die terugkijkt en vooruitblikt op deze boeiende ontwikkeling!

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

18 Apr
0     265

Mis de kennisdag 'Blockchain in de overheid' niet!

18/04/2017     Algemeen nieuws     Valérie Hillewaere

Hoever staat onze overheid met Blockchain? Op de kennisdag "Blockchain in de overheid" geven we meer inzicht op de (r)evolutie binnen onze overheidsinstellingen die schouder aan schouder deze nieuwe concepten omarmen… 

Marloes Pomp brengt een overzicht van de blockchain initiatieven in Nederland. Roel Verhaert, Stadssecretaris Antwerpen licht de Antwerpse proof of concepts toe. Frank Robben,KSZ/eHealth-platform heeft het over de wenselijkheid van een agile aanpak over overheidsniveau's heen. Hans Arents belicht de rol die overblijft voor de overheid in een wereld vol blockchains.

Begint blockchain beloftes waar te maken? U komt het te weten op deze kennisdag. Schrijf snel nog in via https://v-ict-or.be/events/20170426-kennisdag-blockchain!

Deel deze post:

18 Apr
0     188

Samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren.

18/04/2017     ShoptIT     Valérie Hillewaere

Bij de realisatie van het VlaVirGem concept (de Vlaamse Virtuele Gemeente) worden alle onderdelen van de gemeente belicht.

Om de diverse bouwstenen van VlaVirGem op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te implementeren heeft V-ICT-OR ook in de nodig ondersteuningstools voorzien.

Jolien Dewaele (VVSG) en Kevin De Backer (V-ICT-OR) laten u op Shopt IT kennismaken met de laatste update en nieuwe tools.

Ze besteden volop aandacht aan:

 • Handreiking masterplan informatievoorziening
 • Interactieve oefening beleidsprincipes
 • Informatieveiligheidstool
 • VlaVirGem referentiearchitectuur
 • Softwarecatalogus
 • Dynamische i-Monitor
 • Roadmap implementatie bouwstenen Vlaamse en federale overheid
 • Regionale kenniskringen

Stappen nemen in de ontwikkeling van uw eigen bestuur, dan zijn de ondersteuningstools het ideale hulpmiddel.

In het project ‘start to share’ zetten we in op de ondersteuning van lokale besturen met het oog op het optimaliseren van hun dienstverlening. In deze sessie vertrekken we vanuit de gedefinieerde behoeften van de lokale besturen zelf. We belichten het interbestuurlijke vanuit de link tussen die lokale behoeften en de strategische bouwstenen die de Vlaamse overheid aanbiedt. Ten slotte gaan we kort in op de diverse invalshoeken waaruit de ondersteuners vertrekken om de digitale maturiteit in de besturen te optimaliseren.

Bekijk hier het volledige programma van Shopt IT en schrijf snel in!

Deel deze post:

14 Apr
0     60

Vacature: Stad Sint- Niklaas zoekt beleidsadviseur met focus op 'smart cities' en innovatie

14/04/2017     Vacature     Kim Van de Sande

De stad wil volop inzetten op technologie en informatie om verschillende uitdagingen aan te gaan en zoekt daarvoor een beleidsadviseur.  

Technologie en data/informatie zijn vandaag belangrijke middelen om stedelijke uitdagingen (inzake mobiliteit, veiligheid, retail, sociale cohesie,…) aan te pakken en zo de leefbaarheid en levenskwaliteit van de stad te waarborgen. Om deze ‘smart city’-strategie vorm te geven en concrete ‘smart city’-projecten te implementeren, is de stad op zoek naar een beleidsadviseur. 

Heb je interesse in de vacature, dan kan je hier terecht voor meer informatie.

Deel deze post:

14 Apr
0     68

Vacature: Informatieveiligheidsconsulent

14/04/2017     Vacature     Kim Van de Sande

Haviland gaat over tot de aanwerving van een (m/v) Informatieveiligheidsconsulent voltijdse contractuele functie. aaraan moet je en om te mogen deelnemen aan de selectie?

Specifieke voorwaarden

        in het bezit zijn van een bachelordiploma informatica of gelijkwaardig door ervaring

        in het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen

Wat houdt de functie in?

Als informatieveiligheidsconsulent adviseer en begeleid je lokale besturen in het kader van een informatieveiligheidsplan. Je bewaakt de veiligheidsnormen en bevordert het veiligheidsgedrag. Je voert daarbij onder meer de volgende taken uit:

-      beheren van de toegangsprofielen tot de toepassingen van het netwerk van de kruispuntbank en het rijksregister

-      controleren (toetsing policy tegenover actuele plan) en rapporteren (volgens de wetgeving, vaststellingen rondgang)

-      veiligheidsplan opmaken en opvolgen zodat de privacygevoelige informatie bij de vennoten op een gestructureerde wijze beheerd wordt

-      controleren en bevorderen van de naleving van (dwingende) informatieveiligheidsvoorschriften, schriftelijk rapporteren over alle vastgestelde
inbreuken en adviseert maatregelen om dit te voorkomen

-      bewaken van de interne advies- en beslissingsstructuur met betrekking tot het informatieveiligheidsbeleid

-      het meetbaar maken van vooropgestelde doelen, het tijdelijk bijeenbrengen van verschillende kennis en disciplines en het doorvoeren van veranderingen

-      externe projecten m.b.t. ruimtelijke ordening en planning opstarten, coördineren, opvolgen, evalueren en bijsturen

-      instaan voor een open interne communicatie naar de collega's van de eigen en andere diensten

-       verzorgen van een goede communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden

-      op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst. 


Je beschikt over volgende competenties

 

-      integriteit

-      analytisch denken

-      teamwerk en samenwerken

-      overtuigingskracht

-      plannen en organiseren

 

-      kwaliteit en nauwgezetheid

-      flexibiliteit

-      zelfstandig gedrag

-      klantgerichtheid

-      leiding geven

iedt de werkgever aan?

 -      een boeiende afwisselende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden

-      je komt terecht in een multidisciplinair team met gedreven collega’s

-      een aantrekkelijk loon volgens barema (incl. overname relevante ervaring) met bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ,  hospitalisatie – en groepsverzekering, omniumverzekering eigen wagen, 35 verlofdagen, voldoende opleidingsmogelijkheden

-      standplaats: Zellik, maar je wordt ook ingeschakeld (al dan niet dichter bij huis) bij deelnemende lokale besturen (arrondissement Halle – Vilvoorde)

-      contract van onbepaalde duurHoe solliciteren?

 

Stuur uw motivatiebrief met CV naar Haviland, t.a.v. de personeelsdienst, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik of mail naar aanwervingen@haviland.be, met vermelding “vacature informatieveiligheidsconsulent”.

Deel deze post: