Nieuws

24 Mar
0     784

"Blockchain in de overheid" - 26 april (Antwerpen) - Schrijf nu in ...

24/03/2017     Algemeen nieuws     Eddy Van der Stock

Dat blockchain de overheid fundamenteel zal veranderen daar is iedereen het ondertussen over eens. Hoewel de techniek nog volop in ontwikkeling is en er nog niet zoveel toepassingen zijn uitgewerkt, zitten onze lokale, Vlaamse en federale overheden niet stil met experimenteren. Tijdens onze kennisdag rond Blockchain tonen we graag hoever ze staan.

Ook in Nederland is men aan de slag. Samen met Koen Hartog werkt Marloes Pomp aan zo’n 25 Blockchain pilots binnen de Nederlandse overheid. Deelnemende organisaties zijn oa BZ, BZK, V&J, Belastingdienst, Financiën, de Rekenkamer, Zorginstituut, Kadaster, KvK, Raad voor de Rechtsbijstand, Halt, de Inspectie Leefomgeving en Transport CIBG, CAK en een tiental gemeenten.

De eerste resultaten zijn te downloaden op www.blockchainpilots.nl maar u kan ook gewoon komen luisteren naar Marloes op 26 april.

U kan het volledige programma en inschrijving hier vinden: https://v-ict-or.be/events/20170426-kennisdag-blockchain

 

Deel deze post:

23 Mar
0     222

AVG/GDPR - Bereid je voor in 13 stappen via deze handleiding van de privacycommissie

23/03/2017     Algemeen nieuws en Informatieveiligheid     Eddy Van der Stock

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 24 mei 2014 in werking getreden. Bedrijven en organisaties krijgen evenwel tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan de regelgeving aan te passen.

Helemaal nieuw is de AVG of GDPR natuurlijk niet! Veel van haar basisprincipes en concepten vinden we reeds terug in de actuele Belgische Privacywet. Dus wie vandaag al voldoet aan de huidige wetgeving, zal deze benadering als geldig uitgangspunt kunnen nemen voor de implementatie van de AVG. Toch zijn er enkele nieuwigheden en aanzienlijke verbeteringen die de huidige aanpak licht zullen wijzigen.

Met behulp van deze handleiding, en de bijkomstige informatie op de website van de Privacycommissie, kan je de verschillen tussen de huidige Privacywet en de nieuwe AVG opsporen en je beleid hierop afstemmen. In de komende maanden zal de Privacycommissie, i.s.m. de betrokkenen sectoren, bijkomende richtlijnen en instrumenten uitwerken om bedrijven en organisaties te begeleiden bij deze voorbereiding Bron.

Wenst u meer info over hoe V-ICT-OR u kan helpen met deze voorbereiding? Laat het ons via mail weten!

Deel deze post:

22 Mar
0     243

V-ICT-OR ondersteuningstools op Shopt IT

22/03/2017     ShoptIT     Valérie Hillewaere

Het is ondertussen algemeen geweten: donderdag 11 mei wordt dé ontmoetingsplaats bij uitstek voor de IT-professionals uit de overheid. De beursvloer is reeds lang volgeboekt, dat belooft voor deze 15e editie. Het programma wordt donderdag 24 maart gelanceerd. Wees er snel bij om als deelnemer te registreren! 

In een van deze sessies belicht V-ICT-OR hoe de diverse bouwstenen van VlaVirGem (De Vlaamse Virtuele Gemeente) op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze geïmplementeerd kunnen worden.

We tonen er de laatste update en nieuwe tools en besteden volop aandacht aan:

 • Handreiking masterplan informatievoorziening
 • Interactieve oefening beleidsprincipes
 • Informatieveiligheidstool
 • VlaVirGem referentiearchitectuur
 • Softwarecatalogus
 • Dynamische i-Monitor
 • Roadmap implementatie bouwstenen Vlaamse en federale overheid
 • Regionale kenniskringen

Deze ondersteuningstools zijn het ideale hulpmiddel om concrete stappen te nemen in de ontwikkeling van uw eigen bestuur!

Kom luisteren naar Johan Van der Waal, Programmamanager V-ICT-OR, die deze ondersteuningstools op Shopt IT toelicht. 

U kan het volledige programma van Shopt IT raadplegen en u inschrijven via de website

Deel deze post:

21 Mar
0     132

Digitaal tekenplatform eenvoudig in te zetten door lokale besturen

21/03/2017     Ongecategoriseerd     Johan van der Waal

Het Digitaal teken Platform zoals deze sinds kort door de Vlaamse Overheid beschikbaar wordt gesteld in een volledig nieuwe versie, is ook voor lokale besturen een zeer eenvoudige en goede tool om in te zetten. Na een kort intake gesprek kan u de service al direct inzetten.

'De oude applicatie wordt dit jaar nog uitgefaseerd.
Lokale besturen kunnen meer informatie lezen via bijgaande link. 

Wilt u rechtstreeks vanuit uw applicaties werken, dan kunnen de verschillende functies van de dienst digitaal tekenen aangesproken worden via webservices. Deze webservices zijn beschreven in de cookbookwebservices (beschikbaar op aanvraag via mail naar digitaaltekenen@vlaanderen.be

Deel deze post:

20 Mar
0     172

Gemeenten en horecaondernemers gezocht voor pilot horecavergunningen

20/03/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

De ontwikkeling van de toepassing voor één horecaloket voor alle vergunningen en attesten loopt voorspoedig.

Alle documenten welke horecaondernemers nodig hebben voor het starten of blijven operationeel houden van hun onderneming kunnen zo eenvoudig vanuit één plaats worden afgehandeld.

Dit loket is een grote meerwaarde voor horecaondernemers en ook een extra facailiteit om in te zetten voor horecacoaches.

De volgende items komen zeker aan de orde in het loket, waarbij het uitgangspunt is dat via het ondernemersloket van de VO toegang wordt verkregen:

Beteugeling van dronkenschap; Toegang voor minderjarigen; Brandveiligheid; Brouwerijcontract; Kansspelen; Verzekering; Prijsaanduiding; Auteursrechten en nevenrechten; Roken in de horeca; Alcohol en sterke drank; BTW - tarieven; Geregistreerd kassasysteem; Voedselveiligheid ;Milieuvergunning; Geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in je zaak; Legionella; Drinkwater; Toegankelijkheid; Afval; Waterafvoer; Bescherming naam; Berscherming domeinnaam website; Openingsuren en -dagen; Toiletten; Portier; Gemeentelijke reglementen(terrasvergunning; uithangbordvergunning); Voornaamste verplichtingen bij het in dienst nemen van personeel; Arbeidsovereenkomst ;Tewerkstellingsmaatregelen

Voor deze zomer zoeken wij gemeenten en ondernemers die dit loket als pilot willen testen, naast de gemeenten welke al in de werkgroep horeca deelnemen.

Heeft u intresse of wenst u meer informatie, neem dan contact op met johan.vanderwaal@v-ict-or.be 

Deel deze post:

16 Mar
0     174

Kennisdag "Modernisering Burgerlijke Stand" op 20 juni!

16/03/2017     Kennisdagen     Kim Van de Sande

De kennisdag Modernisering Burgelijke Stand werd verplaatst en gaat door op dinsdag 20 juni, eveneens in het Lamot in Mechelen.
Inschrijven kan via deze link: https://v-ict-or.be/events/20170620-kennisdag-modernisering-burgerlijke-stand.

Deel deze post:

15 Mar
0     277

Digitale aangifte overlijden: Machtiging toelichting crematie gewijzigd

15/03/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal

Op 6 maart 2017 verscheen in het Staatsblad het decreet van 10 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft. Voortaan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een beambte van het gemeentebestuur machtigen om de toelating tot crematie of de aanstelling van een beëdigd geneesheer te ondertekenen. De machtiging kan verleend worden vanaf inwerkingtreding op 1 april 2017.
Dit heeft grote voordelen voor de uitvoering van het project Digitale Aangifte Overlijden waar wij als V-ICT-OR de verdere stappen in nemen en dit voorjaar nog met een pilot gaan starten.

 

Deel deze post:

14 Mar
0     233

Kennisdag ‘Modernisering Burgerlijke Stand’ op 20 juni 2017

14/03/2017     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Kim Van de Sande

Op dinsdag 20 juni gaat onze kennisdag door over de modernisering, informatisering en digitalisering van de burgerlijke stand. 

De ministerraad gaf op 9 december 2016 groen licht voor het project “modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand”. Een digitale burgerlijke stand zal de papieren burgerlijke stand vervangen, wat zowel voor burgers als overheden grote efficiëntiewinsten zal opleveren. De vereiste centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) wordt op 1 januari 2018 opgestart. Alle akten worden vanaf die datum door de burgerlijke stand enkel nog elektronisch opgemaakt.

Alle oude archieven zullen eveneens stapsgewijs gedigitaliseerd worden naarmate de uittreksels van de akten worden opgevraagd of wanneer er wijzigingen aan de burgerlijke stand van een burger moeten worden aangebracht. Tevens zullen alle verschillende types uittreksels elektronisch kunnen afgeleverd worden. Een enorme sprong in digitaliseren van de overheid!

De noodzakelijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten zullen in de eerste helft van 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regering en het parlement zodat het nieuwe reglementaire kader tijdig gekend is. De ministerraad vraagt trouwens bijzondere aandacht voor de communicatie en de vorming van alle gebruikers. Net daarom wil V-ICT-OR vzw, VLAVABS, VVSG en DAV u via deze kennisdag informeren over de huidge stand van zaken, over de impact voor alle betrokken diensten, vertrouwde leveranciers, maar ook nieuwe toekomstige leveranciers die in deze wijziging bepaalde opportuniteiten zien naar voor komen!                         

Het doel is om iedereen grondig geïnformeerd aan de start te krijgen van de burgerlijke stand van de toekomst.
Schrijf je hier in!

Deel deze post:

13 Mar
0     218

SmartCity: Doen de Belgen het beter?

13/03/2017     Algemeen nieuws     Johan van der Waal

Aan het kabinet Rutte is in Nederland laatst een nationale smart city-strategie overhandigd. In die strategie staat vooral een oproep tot samenwerking en gemeenschappelijkheid. Evert Jan Mulder schreef hier een artikel over in het Nederlandse blad i-Bestuur waarbij Beldie als voorbeeld wordt genoemd. Lees dit artikel hier.

Deel deze post:

09 Mar
0     309

Kom op 20 juni naar de Kennisdag Modernisering Burgerlijke stand!

09/03/2017     Algemeen nieuws en Kennisdagen     Valérie Hillewaere

V-ICT-OR vzw, VLAVABS, VVSG en DAV willen met deze kennisdag informeren over de huidge stand van zaken, over de impact voor alle betrokken diensten, vertrouwde leveranciers, maar ook voor nieuwe toekomstige leveranciers die in deze wijziging bepaalde opportuniteiten zien naar voor komen! Wees er dus als eerste bij om deze (voor)kennis mee te nemen.

Programma

09u30-10u00 Registratie en ontvangst
10u00-10u15 Welkom en introductie
Eddy Van der Stock, Voorzitter V-ICT-OR
10u15-11u00 Juridisch kader van de hervorming en zijn impact
Erwin De Pue, Directeur-Generaal Dienst Administratieve Vereenvoudiging
11u00-11u40 Implicaties voor de gemeenten
Steve Heylen, Voorzitter VLAVABBS
11u40-12u25 Technisch ICT kader van de hervorming (databank akten)
Michel Luypaert
12u25-13u15 Lunchpauze
13u15-14u00 Voorbeelden uit het buitenland (Zwitserland, Singapore, Oostenrijk, Estland, Nederland): welke mogelijkheden ontstaan er door deze vernieuwing?
Johan van der Waal, Programmamanager V-ICT-OR
14u00-14u50 Gesprekspanel met besturen en dienstenleveranciers – moderator V-ICT-OR vzw / VlaVabs / VVSG
 • Wat is de impact voor de softwareleveranciers en hun huidige producten?
 • Wat is de impact voor de dienstverlening bij de lokale besturen?
 • Welke huidige automatiseringsprojecten worden hierdoor versterkt, welke worden nutteloos?
 • Hoe investeren we op vandaag het meest doelgericht in functie van deze wijziging?
Dit en nog vele andere vragen worden beantwoord tijdens een gesprekspanel met diverse actoren die bij deze wijziging een rol spelen.
14u50-15u00 Slotbeschouwing
15u00-16u00 Netwerking en drink

Schrijf hier in!

Deel deze post: