eID telt meer dan 250 toepassingen

08/05/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     4313     0

Meer en meer mensen hebben een eID kaart op zak, maar je hoort ook vrij vaak dat ze er nog maar weinig mee kunnen doen. Op een beID dag in Gent nodigde @rrow Up enkele sprekers uit om duidelijk te maken dat er al wel degelijk veel zinvolle toepassingen zijn. Toch was de conclusie dat het op de echt grote doorbraak nog eventjes wachten is.

De eerste die mocht komen aantonen dat de eID al toepassingen kent, was Frank Robben, hoofd van de Kruispuntbank. Hij vertelde hoe bijvoorbeeld bij Be-health de eID gebruikt zal worden voor gebruikers- en toegangsbeheer. Be-health is een soort van kruispuntbank voor de gezondheidssector. Het moet een platform worden met basisdiensten die patiënten en zorgverstrekkers zullen kunnen gebruiken. Sommige zaken zal men kunnen zien zonder authentificatie, voor andere heeft men een eID nodig.

Ook voor de kruispuntbank in het algemeen schakelt men de eID in om mensen te identificeren. In de gezondheidssector is de SIS-kaart nog ruim in gebruik, maar Frank Robben ziet deze op termijn vervallen: ‘de elektronische identificatie wordt overgenomen na de algemene uitreiking van de eID.’

 

Bart Sijnave van het UZ-Gent mocht vervolgens aantonen wat de plannen met de eID zijn in het ziekenhuis. In de eerste plaats wil men bij het UZ-Gent de eID inschakelen voor de patiëntenregistraties. Het bestaande patiëntensysteem zou men willen uitbreiden met eID ondersteuning, naast de reeds bestaande SIS kaart. In een tweede stap wil men aan de ingang een kiosk installeren: een soort van e-kassasysteem waar mensen zichzelf kunnen registreren. ‘Als een patiënt zich aanmeldt, gaat het systeem kijken of de persoon in kwestie gekend is in het systeem, en zo ja, of alle gegevens nog kloppen,’ aldus Bart Sijnave. ‘Dan gaat het systeem kijken of er afspraken zijn in het afsprakensysteem. Als er afspraken zijn, kan je die meteen betalen. Na betaling krijg je dan een ticket waarmee je naar de dokter in kwestie kan gaan. In een later stadium zouden we ook het kassasysteem via het internet beschikbaar kunnen stellen.’

 

Als afsluiter kwam Jan Deprest, die aan het hoofd van Fedict staat, uitleggen wat de plannen van de federale regering zijn op het vlak van de eID. ‘het is de bedoeling om van de eID kaart een dagelijks gebruiksvoorwerp te maken: het moet als het ware de enige kaart worden die we in onze portefeuille hebben. Er zijn al veel toepassingen, en de federale overheid probeert deze beweging te ondersteunen door onder meer de labeling, toolkits en kaartlezers ter beschikking te stellen.’ Jan Deprest onderlijnde ook dat de eID een onderdeel is van het e-gov beleid: ‘wanneer je elektronische communicatie wil opzetten tussen burgers en ondernemingen enerzijds, en de overheid anderzijds, moet dat in een heel beveiligde omgeving gebeuren. De eID is hét middel om te garanderen dat dit beveiligd kan gebeuren. Maar daarnaast wordt de eID ook meer en meer een wezenlijk onderdeel van ebusiness en andere omgevingen.’

Volgens Jan Deprest zijn er momenteel al zo’n 250 toepassingen van de eID in overheidscontext. Binnenkort komen die allemaal op een interactieve kaart op het internet. Momenteel zijn er zo’n 5 miljoen kaarten verdeeld voor iedereen onder de 12 jaar. In 2009 zou iedereen een eID moeten hebben. ‘Dit is heel belangrijk voor bedrijven,’ aldus Jan Deprest. ‘Zo weten ze dat voor e-business en dergelijke binnenkort iedereen een eID zal hebben.’

Op vrij korte termijn zal de eID echter zelf nog wel veranderen. Zo komen er normaal twee verschillende Pin-codes en nieuwe algoritmes om de veiligheid te verhogen. Er wordt ook werk van gemaakt om de kaart internationaal bruikbaar te maken. En misschien wordt in een volgende generatie eID een vrije ruimte voorzien voor andere informatie. Maar de politieke discussie daarover moet nog ten gronde worden gevoerd: het gaat immers om de vraag of de kaart ook voor andere zaken dan puur identificatie en authentificatie gebruikt kan worden.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!