Landbouwers hebben eigen e-loket

28/08/2007     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3348     0

Op een persconferentie werd afgelopen vrijdag het e-loket landbouw voorgesteld, waar boeren onder meer hun gronden of percelen kunnen registeren en melkquota of steun kunnen aanvragen. De manier waarop landbouwgronden worden geïdentificeerd, is hierbij geüniformiseerd via de eenmalige perceelsregistratie.

Uitwisseling van informatie tussen de administraties en diensten onderling zorgt ervoor dat een boer zijn percelen slechts een keer moet registreren. Die gegevensuitwisseling maakt gebruik van het Magda-platform (MAximale GegevensDeling tussen Administraties en agentschappen) dat ontwikkeld werd door CORVE.

"Het Magda-platform is een zware investering geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat die ons snel winst zal opleveren", aldus minister Bourgeois. "Door de eenmalige perceelsregistratie en het e-loket bouwen besparen de landbouwers respectievelijk 3,6 en 2,1 miljoen euro per jaar. Dat komt neer op ruim 14 procent van de totale administratieve kosten die de Vlaamse overheid oplegt aan de land- en tuinbouwers".


Het e-loket staat weliswaar nog in zijn kinderschoenen: met 270 actieve gebruikers vandaag is die verhoopte besparing natuurlijk nog lang niet bereikt. "Er zijn echter wel al 12.000 aanvragen van gebruikers binnen voor volgend jaar", stelt landbouwminister en minister-president Peeters.


(Bron: Website Corve)

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!