Congres 2008

02/10/2008     ManageIT     Site Administrator     4682     0

"ICT in lokale besturen van informaticapark naar informatiearchitectuur"


Schrijf vandaag in!


Data, informatie en kennis vormen de belangrijkste grondstoffen voor het lokale bestuur. In toenemende mate wordt de kwaliteit van de gegevens waarmee we werken - zijn ze correct, volledig en actueel - doorslaggevend voor de kwaliteit van onze dienstverlening en van het beleid. Geïntegreerde en gestructureerde gegevens vormen de basis voor een beheersbare multi-kanaalsbenadering, voor een klantvriendelijker en meer gepersonaliseerde dienstverlening en voor een hechte samenwerking tussen de verschillende overheden.


Wij nodigden gerenommeerde sprekers uit het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid uit om hier dieper op in te gaan.


Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer is op 9 juli 2008 door het Vlaams Parlement aangenomen. Belangrijke werkingsprincipes zijn decretaal verankerd, zoals de eenmalige gegevensopvraging en het principe van de authentieke gegevensbronnen. Ook voor lokale besturen heeft dit decreet belangrijke gevolgen. Raf Suys, kabinetschef van Vlaams Minister-President Kris Peeters, licht toe.


Daarnaast is er ruimte om een round-up te maken van de VIC Competentietool en de I-Scan.


Traditioneel houden we tijdens ons congres ook onze jaarvergadering van de vzw V-ICT-OR.


's Middags voorzien we een buffet, we sluiten af met een receptie.


Het V-ICT-OR congres is gratis voor leden, niet-leden uit lokale besturen betalen 45 €, bedrijven 300 €.


Klik hier en schrijf vandaag nog in!

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!