Consortium interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus.

27/01/2009     IPDC     Site Administrator     4635     0

Acht lokale en provinciale samenwerkingsverbanden ondertekenden op maandag 26 januari een engagementsverklaring én voorzagen in de nodige middelen om stapsgewijs de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus vorm te geven.  Een actueel en gebruiksvriendelijk wegwijsbestand waarin alle producten en diensten staan die een overheid aflevert aan haar burgers en bedrijven is noodzakelijk voor een correcte dienstverlening.

De betrokken organisaties erkennen in dit verband de nood aan een gemeenschappelijk initiatief en bundelden hun krachten. Het gaat om volgende organisaties: stad Antwerpen, CEVI vzw, CIPAL dv, Kortom vzw, het autonoom provinciebedrijf VERA, V-ICT-OR vzw, de Vereniging van Vlaamse Provincies vzw en de VVSG vzw. Tegen einde 2009 zal als eerste resultaat een door iedereen downloadbare producten- en dienstencatalogus online staan in een gestandaardiseerd formaat, integreerbaar in de backoffice van de lokale besturen en de provincies. Het samenwerkingsverband geeft hiermee een sterk  signaal aan de Vlaamse en federale overheid dat er een interbestuurlijke coördinatie én samenwerking moeten komen. 

De verspreide initiatieven in dit verband (bv. rechtenverkenner, implementatie van de Europese dienstenrichtlijn) hebben nood aan integratie en erkenning als authentieke databron. Hiervoor moet de Vlaamse Overheid dringend een technologische en organisatorische structuur voorzien.

 

Meer info bij peter.hautekiet@v-ict-or.be en herman.callens@vvsg.be

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!