"Gratis advies aan de nieuwe Vlaamse regering"

06/05/2009     Ongecategoriseerd     Site Administrator     4569     0

U weet het of u weet het niet maar op 7 juni vinden Vlaamse verkiezingen plaats, die zullen leiden tot een nieuw Vlaams parlement en een nieuwe Vlaamse regering. Belangrijk is dat de Vlaamse regering de draad van e-government niet laat liggen maar de op stapel staande projecten, die ook voor lokale besturen cruciaal zijn, aanpakt. VVSG en V-ICT-OR hebben, op vraag van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, de belangrijkste zaken nog eens op een rijtje gezet in een memorandum. Prioriteit is dat de zeven strategische projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd: het gaat ondermeer over de producten- en dienstencatalogus, de uitbreiding van het magda-paltform naar lokale besturen om zo een vlotte interbestuurlijke gegevensuitwisseling mogelijk te maken, het identificeren en beschikbaar stellen van authentieke bronnen,... Ook zijn we van mening dat e-government als bevoegdheid het beste aan de minister-president wordt toegekend en dat de huidige scheiding tussen front office en back office werking binnen de Vlaamse overheid voor de lokale besturen geen goede zaak is. Lees er meer over in het memorandum...

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!