Stad Lokeren werft automatiseringsconsulent aan

07/05/2009     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3594     0

De stad Lokeren telt 38.700 inwoners en is een stad met centrumfunctie.
Het stadsbestuur, dat streeft naar een optimale en klantvriendelijke dienstverlening, stelt ongeveer 600 personeelsleden tewerk, verdeeld over een 20-tal diensten. De stedelijke organisatie is door haar structuur nog overzichtelijk wat positieve gevolgen heeft op de effectiviteit en dynamiek.


De Stad Lokeren werft aan binnen de vaste personeelsformatie:

1 voltijds automatiseringsconsulent m/v
(betrekking op B-niveau)


Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd voor één jaar (verlengbaar). De stad en het OCMW van Lokeren hebben een gezamelijke ICT dienst. Dit team is verantwoordelijk voor zo'n 500 werkstations binnen de diverse diensten. De automatiseringsconsulent adviseert de eindgebruikers bij de dagelijkse werking, samen met een team van helpdeskmedewerkers, en helpt bij de ondersteuning en het motiveren van deze eindgebruikers. Hij/zij kan programmeren en analyseren en staat in voor de optimalisering van de infrastructuur, het opstellen van de automatiseringsplanning en het opzetten van de vereiste procedures.


Minimum bruto aanvangswedde : 2164,46 euro/maand

 

Bijkomende voordelen:
- maaltijdcheques en fietsvergoeding.
- functionele loopbaan: mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere weddeschalen binnen hetzelfde niveau
- tewerkstelling in overheidsdiensten wordt in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, alsook relevante privé-ervaringen ten belope van maximum 12 jaar.


Bijzondere aanwervingsvoorwaarden:
• houder zijn van een bachelordiploma, ofwel van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma;
• in het bezit zijn van een rijbewijs B;
• slagen in een vergelijkende selectieprocedure.


Wenst u meer informatie, contacteer dan de personeelsdienst - tel. 09/340.94.10 of 09/342.30.11.

 

De kandidaturen dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren:
- ofwel bij aangetekend schrijven uiterlijk op 20 mei 2009 in de post afgegeven;
- ofwel tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 20 mei 2009 om 17.00 uur afgegeven op de personeelsdienst, stadhuis.
Bij de kandidatuur te voegen stukken: een curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma, een kopie van het vereiste rijbewijs, een uittreksel uit de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden op 20-05-2009).

 

STADSBESTUUR LOKEREN
Groentemarkt 1
9160 LOKEREN

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!