Vlaamse administratie stelt ondermeer producten- en dienstencatalogus voor aan de formateur

10/06/2009     IPDC     Site Administrator     3647     0

Net voor hij de politieke partijen bij zich riep, ontving formateur Kris Peeters (CD&V) maandag de top van de Vlaamse administratie. Ze overhandigden hem hun 'Bijdrage tot een Vlaams regeerakkoord'. Daarin lezen we ondermeer :
"Samen met de lokale besturen de dienstverlening optimaliseren via procesgerichte aanpak en met focus op de klant : We zullen doorbraken realiseren door eerst te focussen op goede samenwerking en afstemming via de klantgerichte processen, en op termijn op structurele ingrepen. De kern van het debat moet gaan over de meerwaarde vanuit het oogpunt van de klant. We maken tegen juli 2010 een gemeenschappelijke dienstencataloog op en onderzoeken hoe we het één loket-principe kunnen realiseren." (zie ook www.vlaanderen.be)

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!