V-ICT-OR vzw positief over nieuw regeerakkoord

10/07/2009     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3431     0

Het optimisme binnen het kenniscentrum van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR vzw) was vanmorgen duidelijk merkbaar. ‘Eindelijk visie, eindelijk cohesie in het beleid', was de algemene teneur bij de lezing van het regeerakkoord. Waar de steden en gemeenten nu aankijken tegen een warboel van initiatieven en diensten lijkt het er op dat we langzaam evalueren naar een meer geïntegreerde uitbouw. Dat V-ICT-OR vzw daar de brug vormt tussen lokale en Vlaamse overheid staat buiten kijf.

"Een partnerschap met sterke lokale besturen"


Nog voor het Vlaamse regeerakkoord bekend was, nam V-ICT-OR vzw reeds het initiatief om vanaf september werk te maken van een betere samenwerking tussen de centrumsteden en de kleinere steden en gemeenten. Op die manier moet men snel evolueren naar een gezamenlijke, projectmatige ICT visie. De connectie met de Vlaamse overheid is hierbij van cruciaal belang. De ontsluiting van de authentieke gegevens van federale en gewestelijke overheid kan makkelijk verlopen via een versterkt uitgebouwd Vlaams MAGDA platform. Een initiatief dat perfect gelijk spoort met de ambitie van de Vlaamse regering.


Naast dit initiatief werkt V-ICT-OR vzw met zijn in september van start gaande project 3 x I (3 maal ‘I' - Informatieveiligheid, -kwaliteit en -structuur) aan het verder in kaart brengen van het zogenaamde ‘datawarehouse' van de lokale besturen. Dit onderzoek is van primordiaal belang voor het bewerkstelligen van een betere doorstroming van informatie tussen verschillende lagen van de overheid. Ook dit project sluit naadloos aan bij het regeerakkoord.


Vooral bij de lokale ICT diensten wordt druk nagedacht over de vrijwillige fusie tussen gemeente en OCMW. We lezen met plezier dat de Vlaamse overheid deze beweging aanmoedigt en ondersteuning wil verlenen via een eenmalige subsidiebonus. We hopen dat andere lokale diensten - en dan vooral de ondersteunende - hierdoor sneller aangespoord worden waardoor de middelen efficiënter en vereenvoudigd worden ingezet.


Tenslotte herkent de V-ICT-OR vzw één van haar doelstellingen in het regeerakkoord met name het initiatief om samen met de Vlaamse overheid de werking van het lokale en provinciale bestuursniveau kwalitatief te verbeteren door onder andere door vorming van ambtenaren en e-government te verlenen. Naast de reguliere opleidingen en het in kaart brengen van de competenties van de ICT verantwoordelijken in samenwerking met enkele internationale zusterverenigingen, wil VICTOR vzw kennis delen via een Kennisplatform voor lokale overheden waardoor de ICT kennismaatschappij een vernieuwde gedrevenheid bewandelt.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!