Samenaankoop beeldbank

27/10/2009     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3585     0

De steden Brugge, Gent, Kortrijk en Mechelen werken momenteel in samenwerking met Digipolis aan een gemeenschappelijk dossier voor de aankoop van een beeldbank. Door samen te werken wensen de intitatiefnemers mogelijk te maken fotomateriaal, ingescand materiaal, bewegend beeld georganiseerd te beheren en uit te wisselen over de grenzen van verschillende afdelingen en domeinen heen en betrachten zij dit materiaal te kunnen ontsluiten zowel binnen de organisatie als naar de buitenwereld. Zij wensen met dit project een oplossing te bieden zowel voor de medewerker van stadsplanning die honderden foto's neemt als voor een medewerker van een museum die interactief via de website interessant materiaal van de inwoners wil verzamelen.

U krijgt gedurende vier jaar de mogelijkheid om zonder nieuwe procedure met een beeldbank in uw gemeente/stad te starten zonder aankoopverplichting. U blijft zelfs vrij om eventueel een ander product aan te kopen. De voorwaarde om deel te nemen is dat u nominatief opgenomen bent in het bestek.

Doordat het dossier voldoende volume heeft is het mogelijk een niet-aankoopverplichting te bedingen en moet het mogelijk zijn om ook interessante voorwaarden te bedingen voor kleine of kleinere besturen (met prijzen die rekening houden met grootte en gebruik).

Lokale besturen die interesse hebben moeten hun intentie om deel te nemen mee te delen ten laatste tegen 18 november (dit is enkele dagen voor publicatie), graag per mail en met vermelding van alle nevenorganisaties van uw stad/gemeente die mee wensen deel te nemen. UPDATE: de inschrijvingsperiode voor dit project is verlengd tot 8 december 2009 Om uw deelname ook juridisch geldig te maken moet er (liefst) voor het einde van het jaar een officiële bevestiging komen vanwege uw (bestuurs-) raad. Leidend bestuur voor de aanbesteding is Digipolis Gent, die de stad Gent vertegenwoordigt. Op 19 november wordt het bestek gefinaliseerd en de dagen erna zal u de nodige officiële documentatie ter beschikking gesteld worden om de nodige administratieve stappen in uw bestuur te starten.

 

Wie meer informatie wenst neemt best contact op met Luk Van Beneden of kan volgende documenten alvast doornemen:

- een lijst van gemeenten die voorlopig al hebben ingetekend

- een reeks FAQ's

- een presentatie gegeven op de VVSG-centrumstedenvergadering van secretarissen
- een meer uitvoerige functionele beschrijving op basis van de voorstudies van Kortrijk en Gent  

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!