Publicatie van twee lastenboeken van de Provincie Oost-Vlaanderen

10/05/2010     Ongecategoriseerd     Site Administrator     3574     0

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen publiceerde onlangs twee lastenboeken met het oog op raamcontracten voor de aanschaf van:
1. Multifunctionals en beheersysteem,
2. IT-materiaal.


Beide lastenboeken voorzien dat Oost-Vlaamse gemeentebesturen kunnen bestellen bij de leverancier aan wie de opdracht door de Provincie wordt gegund, zonder dat ze zelf nog een procedure inzake overheidsopdrachten hoeven te voeren.


Dit werd zo in de lastenboeken opgenomen overeenkomstig de artikelen 2, 4° en 15 van de Wet Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 (Opdrachtencentrale).


Uiteraard staat het de gemeentebesturen vrij om van deze mogelijkheid gebruik te maken.


De gunning wordt in het najaar verwacht. Alsdan zullen alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen van de modaliteiten op de hoogte worden gebracht.


In afwachting van de gunning kan overwogen worden bepaalde geplande aanschafprocedures eventueel zolang op te schorten.


Voor nadere inlichtingen kan je terecht bij het IVA eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen: eGov@oost-vlaanderen.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!