Open data voor een open overheid

26/01/2011     Open Data         3804     0

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO publiceerde zeer recent een rapport over de noodzaak van een open data beleid binnen de overheid. Dank zij de evolutie van informatieverwerkingstechnologieën is het voor overheden mogelijk om sets ruwe data te publiceren waarmee burgers, onderzoeksinstellingen en bedrijven meerwaarde kunnen creëen. Maar overheden zijn het niet gewoon om het intiatief in deze uit handen te geven...

Aan de hand van inspirerende voorbeelden uit het buitenland (om USA, GB, Estland,... niet België) wordt de noodzaak geschetst om een echt beleid hieromtrent te voeren, zoniet verzandt men in vrome intenties. Men komt tot een lijst van twaalf aanbevelingen, waarvan de eerste het oprichten van een zogenaamde 'data portal' is. Deze is er ondertussen in Nederland: http://www.overheid.nl/opendata/

En in België?

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!