De V-ICT-OR werkgroep security is herrezen!

13/04/2011     Informatieveiligheid         5092     0

Vorige maand kwam de werkgroep security bijeen. Deze werkgroep was lang een sterk merk van V-ICT-OR, met deze heropstart wil men deze traditie verder zetten. Om de rijke geschiedenis van de werkgroep alle eer aan te doen werd Ivo De Poorter benoemd tot erevoorzitter. Hoewel hij de lokale besturen reeds een tijdje verlaten heeft, zullen velen hem nog kennen van zijn handboek over informatieveiligheid bij lokale besturen en zijn jaarlijkse tips & tricks die hij presenteert op V-ICT-OR Shopt IT.

Om de werkgroep terug in haar oude glorie te herstellen werd er gezocht naar een nieuwe trekker/voorzitter. Ivan Stuer, die momenteel diensthoofd ICT is bij stad & OCMW Sint-Niklaas en in zijn voorgaande carrière werkzaam was bij IBM, zal deze functie op zich nemen. Daarnaast werd er ook naar een 'peters' gezocht voor deze werkgroep, namelijk een persoon uit het werkveld die neutrale en objectieve adviezen dient te formuleren. Jan Guldentops (BA) & Peter Berghmans (Lessius) zullen dit peterschap op zich nemen.

Om met een hernieuwde krachtdadigheid te starten werden ten slotte de doelstellingen van de werkgroep nog eens duidelijk geformuleerd. De werkgroep wil duidelijkheid scheppen in de volgende vraagstukken:

  • Veiligheid in lokale besturen specifiek naar samenwerking tussen gemeenten en OCMW's toe. In het kader van deze doelstelling organiseert de werkgroep op 1 juni een open debatdag met alle betrokken partijen. Mogen gemeenten en OCMW's hun eigen data gebruiken voor de dienstverlening? En welke maatregelen op gebied van veiligheid en privacybescherming moeten er dan worden genomen?
  • Bewustzijn steden en gemeenten van de behoefte aan een veiligheidsconsulent
  • De nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) focust sterk op beleidsinformatie. Welke veiligheidsissues brengt dit met zich mee? Wat zijn de verschillen indien wordt gewerkt met een midoffice of een datawarehouse? Is Cloud Computing mogelijk met overheidsdata? Welke eisen moeten we stellen aan de internetverbindingen?
  • Afspraken rond veiligheid met externe dienstenleveranciers

De werkgroep wil ook een klankbord zijn waar technische en beleidsmedewerkers uit de lokale overheid terecht kunnen met vragen rond informatieveiligheid.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!