Oost-Vlaamse opdrachtencentrale voor IT-materiaal ter beschikking!

12/07/2011     Algemeen nieuws en KPLO         4947     0

In het kader van een 'Raamcontract IT-materiaal' treedt de Provincie Oost-Vlaanderen op als zogenaamde 'opdrachtencentrale' ten behoeve van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen op basis van artikel 15 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

Dit impliceert dat Oost-Vlaamse gemeentebesturen vrijblijvend beroep kunnen doen op die opdrachtencentrale zonder een eigen gunningsprocedure te moeten voeren.

Het raamcontract is gegund aan de firma IT1 bvba voor de percelen 1 (servers) en 4 (media) en aan de firma BMx computers nv voor de percelen 2 (PC's, uitvoer-, invoer- en netwerkapparatuur) en 3 (notebooks).

Ten behoeve van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen die een eventuele aanschaf in het kader van deze opdrachtencentrale overwegen, wordt op woensdag 7 september 2011 om 14 uur een infosessie georganiseerd in het auditorium De Schelde, Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. Tijdens die sessie komt ook de 'Opdrachten-centrale Raamcontract multifunctionals en beheersysteem' opnieuw aan bod.

Inschrijven voor die informatiesessie kan tot uiterlijk maandag 5 september via http://www.oost-vlaanderen.be/raamcontract.


Voor nadere informatie kan je terecht bij het Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap eGov via e-mail eGov@oost-vlaanderen.be.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!