V-ICT-OR vzw blijft groeien

26/09/2011     KPLO         4075     0

Sinds kort heeft V-ICT-OR vzw twee nieuwe freelance projectmedewerker aangeworven. Jan De Koninck zal als projectcoördinator instaan voor het project 3xI. Jan zal samen met Ivan Stuer de komende periode de focus binnen dit project leggen op de kennis- en vraagbank omtrent informatieveiligheid, het geografisch ontsluiten van beleidsinformatie en de standaarden die vereist zijn binnen de Midoffice concepten. Binnen de domeinen informatieveiligheid, -kwaliteit en de structuur, kan je je vragen kwijt bij Jan (JanDeKoninck@v-ict-or.be).

Raf Buyle werd dan weer aangeworven als programmabeheerder binnen V-ICT-OR vzw. Raf zal ondermeer instaan voor de begeleiding van het project KPLO en shared platform. In dit laatste project wensen gemeenten hun kennis omtrent CRM te delen en zelfs generisch te gaan sjabloneren. Binnen KPLO wordt vooral stilgestaan bij de online community en de manier waarop deze kennis met elkaar kan gaan uitwisselen. Raf zal daarnaast binnen diverse organen onze organisatie vertegenwoordigen. Heb je een uitdagend idee over hoe ICT binnen lokale besturen dient aangepakt of gewijzigd te worden? Geef het hem gerust door (raf.buyle@v-ict-or.be).

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!