Manage IT 2011 - het volledige programma is bekend!

22/10/2011     ManageIT     Louis Massagé     4155     0

Het programma is ook dit jaar een afwisseling tussen plenaire sessies en parallelsessies. De inhoud van de sessies staat vast.

 1. Het Nieuwe Werken: een (r)evolutie?
  Is het Nieuwe Werken echt zo revolutionair? Nicolas Collette (Vice-President Digital Wave bij Telenet) spreekt eerder over een evolutie. Het Nieuwe Werken gaat niet enkel over IT-tools, thuiswerken of een nieuwe bedrijfscultuur, maar is een combinatie van de drie, waarbij het menselijke aspect een sleutelrol speelt. Nicolas gunt u een blik op hoe Telenet als organisatie momenteel omgaat met deze evolutie.
 2. Ontdek het nieuwe werken voor de klant en het bestuur via een integraal zaaksysteem
  Elke organisatie wordt tegenwoordig geconfronteerd met de veranderende noden van hun klanten. In lokale besturen en OCMW’s zien we een duidelijke vraag naar een efficiëntere dienstverlening en een effectievere handhaving waarbij alle informatie doorheen het hele bestuur en vanuit elke werkplek toegankelijk moet zijn. Een betere integratie van verschillende kanalen (telefoon, e-loket, fysiek loket, e-mail…) en een verbeterde, geautomatiseerde interne verwerking en collaboratie vormt een antwoord op de meest acute vragen. Daarnaast speelt in vele besturen de vraag naar borging van kennis. Veel oudere medewerkers hebben bepaalde kennis opgedaan tijdens hun loopbaan, die moet op een gestructureerde manier behouden en doorgegeven kunnen worden aan een nieuwe generatie.
  Eén organisatiebrede set van hulpmiddelen waarin intake, verwerking, communicatie, collaboratie en document management geïntegreerd worden, biedt een oplossing voor al deze vraagstukken. Bovendien wordt een koppeling voorzien met de gekende backoffice-leveranciers zodat u dubbele invoer vermijdt. Op die manier verbetert u uw bedrijfsvoering, de interne en externe communicatie en bespaart u middelen die u voor andere kritische zaken kan gaan inzetten. Ackinas en partner Kodision stellen u graag het KIM® zaaksysteem voor en demonstreren live een aantal mobiele toepassingen, de verwerking van meldingen, de communicatie met klanten en interne medewerkers en de management rapportering hierrond.
 3. Office365 voor de overheid
  Cloud Computing binnen de overheid is niet meer weg te denken, meer en meer overheden kiezen voor Office365 omwille van de flexibiliteit van de oplossing. Deze sessie geeft u een totaalbeeld van de mogelijkheden van Office365. Er wordt een sterk accent gelegd op Sharepoint binnen Office365 en de focus zal voornamelijk liggen op een aantal praktijkcases.
 4. Belgacom, partner in innovatie voor het bestuur van de toekomst
  De wereld kent een technologische evolutie zoals nog nooit vertoond. De lokale besturen dienen snel te evolueren om mee te blijven met de laatste nieuwe trends en technologieën. Ze hebben bovendien een voorbeeldfunctie te vervullen. Deze verandering vraagt om een optimaal gebruik van ICT-hulpmiddelen.
  In deze sessie ontdekt u hoe Belgacom openbare besturen kan begeleiden om de uitdagingen van morgen aan te gaan: modernisering, verhoogde efficiëntie en betere dienstverlening naar de burgers.
  We nodigen u uit, om samen met ons, de platgetreden paden te verlaten. De tijd om anders te denken en te handelen is aangebroken: groener, efficiënter, veiliger en met meer controle.
 5. Hoe start u de online conversatie met de burger?
  Social media is “here to stay” en zal een belangrijke rol spelen bij het Nieuwe Werken, zowel binnen als buiten de organisatie. Heel wat bedrijven, steden en gemeenten zijn overtuigd dat het een extra -maar specifiek- kanaal is om met de klant en burger in conversatie te treden. Jerry Hamal (Marketing Technologist) licht toe hoe Telenet de theorie in praktijk heeft gebracht, en gaat op zoek naar de vraag of dezelfde stappen en methodes gebruikt kunnen worden in de overheidscommunicatie.
 6. HR binnen het nieuwe werken
  Hoe kan het bestuur ervoor zorgen dat zijn medewerkers “nieuwe werkers” of “nomad workers” worden? Hoe worden de competenties en doelstellingen afgestemd op deze nieuwe werkvorm? Hoe creëert het bestuur een buy-in van de medewerkers? En welke rol kan de communicatie van de HR-dienst hierin spelen? Tijdens deze sessie wordt toegelicht welke concrete ICT-hulpmiddelen via HR kunnen geboden worden bij de effectieve toepassing van Het Nieuwe Werken.
  Door de web-gebaseerde aanpak wordt tegemoet gekomen aan de hedendaagse vereisten binnen het Nieuwe Werken omtrent werken op afstand. Maak kennis met eHRM en Competentie-management. Deze tools betrekken de werknemer rechtstreeks bij de verschillende aspecten van het HR-beleid en dit vanop elke locatie. Welke doelstellingen hebben de werknemers? Welke vorming kunnen medewerkers volgen? Hoe moet de tijdsregistratie worden georganiseerd bij thuiswerk? In deze sessie maakt u kennis met concrete oplossingen voor deze en andere vragen. Daarnaast wordt er met e-Aphrodite een tool aangeboden voor Employee en Manager Self-Service, de oplossing voor alle noden van de RPR rond competentiemanagement en versnelde/vertraagde loopbanen.
  Maak kennis met de talrijke mogelijkheden! CIPAL zal tijdens deze uiteenzetting de voordelen aanhalen omtrent e-HRM waarna door stad Sint-Niklaas een praktijkcase zal gebracht worden.
 7. Het Nieuwe Werken -  de Mens en Organisatie kant belicht
  In deze sessie wordt de mens en organisatie, die “Het Nieuwe Werken” moeten incorporeren, belicht. De volgende aspecten komen aan bod:
  1. Een Introductie in Het Nieuwe Werken
  2. De veranderende arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
  3. Het Nieuwe Werken als middel om uw doelstellingen te realiseren
  4. Praktijkcases/ervaringen met het Nieuwe Werken binnen gemeenten.
 8. Microsoft Lync, SharePoint en Dynamics CRM faciliteren het Nieuwe Werken
  Deze sessie omvat een praktische to-the-point demonstratie gevolgd door voldoende tijd om vragen te stellen aan de spreker van dienst. Ontdek hoe u tegenwoordig kan werken waar en wanneer u dat wil zonder contact te verliezen met uw collega’s. Vervang uw telefooncentrale door Microsoft Lync, integreer documenten en correspondentie via SharePoint en Dynamics CRM. Of simpeler gezegd telefoneer via de computer, zet alle documenten online (en dus overal beschikbaar) en koppel dit allemaal aan een CRM-systeem zodat alle communicatie gebundeld zit rond personen en thema’s, met als gevolg geen “uit het oog” verloren documenten en telefoons meer en, niet te vergeten, een tevreden burger.
 9. Het Nieuwe Werken in relatie tot een Midoffice
  Michiels heeft momenteel in een 30-tal gemeentebesturen één of meerdere Midofficetoepassingen geïmplementeerd gaande van goedkeuringflows in finance tot en met postregistratie en -opvolgingsflows. In deze sessie zullen de volgende topics behandeld worden:
  1. De planmatige aanpak van een Midoffice onder het motto: de midoffice mythe doorprikt.
  2. De stap voor stap implementatie van Midoffice toepassingen gezien vanuit de gebruikers in een gemeentelijke overheid en dit vertrekkende van enkele cases.
  3. Het betaalbaar maken en houden van een Midoffice project.
  4. Synergie en integratie versus service bus diensten en koppelingen

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!